Maktubm gɛn Jud
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm gɛn Jud
Maktubm kɛn Jud raaŋin̰ se, naan̰ raaŋin̰ jee al‑Masige tun gɔtɔ ɓaa se paac. Taar kɛn naan̰ taaɗ se, tec tec naapa ute taargen jꞋɔŋin̰ maakŋ maktubm gɛn Piɛr gɛn k‑dige se. Maakŋ raaŋin̰ ki se naan̰ iin̰ ro jeege tun dooy jeege ute taar‑kɔɔɓɔ ɔɔ iŋg tɛɗn aan gɔɔ kɛn maakɗe jen ro ki se. Jud maakŋ raaŋin̰ ki se, naan̰ tuun tɔl taargen maakŋ Kitapm kɛn Raa dɔɔko ute jeege do dɔkin̰a ɔɔ ute taargen se ɓo, naan̰ dooy jee al‑Masigen do naan̰ ki. Naan̰ tuun tɔl taargen maakŋ kitapm Yaudge tu kici naɓo maakŋ Kitap kɛn Raa dɔɔko ute jeege do dɔkin̰ se, kitapgen se, gɔtɔ (bersege 9, 14 ɔɔ 15). Ɔɔ naan̰ taaɗ ɔɔ Raa se jee kɛn baate tookŋ taar kɛn Raa taaɗɗen ɔɔ naan̰ jeɗe se, naan̰ utu aɗen dabar ɔɔn̰ aak eyo. Ute naan̰ se kic ɓo Raa je aɗen kut eyo naɓo naan̰ je aɗen kaaja.
1
Jud raaŋ ɔl tɔɔsɛ jee al‑Masige tu
Maam mꞋJudn kɛn debm tɛɗn naabm Isa *al‑Masi ɔɔ mꞋgɛnaa Jak ɓo mꞋraaŋsen maktubm ese se, naase jeege tun *Raa Bubu jese ɔɔ daŋseno ɔɔ bɔɔbse te Isa al‑Masi se. Ɔn̰ Raa asen kɛɛjn̰ dose ki, asen kɛɗn lapia ute maak‑jen̰ se ute maraadin̰a.
Jeegen dooy jeege do taarge tun mɛt ki eyo
(2Pr 2.1‑22, 3.1‑3)
Naase mɛɗn kɔɔn̰ maakumge se, maam se mꞋje bɛɛ eyo kɛn mꞋasen raaŋ maktubm se taa mɛtn taar kaajn̰ kɛn Raa aajjeki taa naapm paac se. Nakŋ kɛn ɔlum jaay maam mꞋaay kaamum mꞋraaŋsen maktubm se, taa mꞋasen kɛɗn kaay kaama, taa naase aki ɗo do taarge tun naase kꞋdooyseno jaay aalki maakse do ki gɛn sɔrɔkin̰ se. Taa jee mɛtin̰ge se goon̰ ɛndoga maakse ki, naaɗe se ɓo kɛn Raa do dɔkin̰ tap ɓo ɔjɗenga kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki aan gɔɔ kɛn kꞋraaŋin̰o maakŋ Kitap ki. Jee se, taar kɛn Raa taaɗjeki taa maak‑jen̰ se, naaɗe tɛrlin̰ kaam kuuy taa naaɗe Ꞌkɔŋ ɗoobm kɛn an tɛɗn nakŋ kɛn maakɗe jen ro ki. Kɛn naaɗe jaay tɛɗ bin se, naaɗe ɔɔɗ und Isa *al‑Masi naan̰ kɛn Magaljege ɔɔ Mɛljege kalaŋ lak se.
Tɛr mꞋje mꞋasen taaɗn daala, Ꞌjeelki, do dɔkin̰ se Mɛljege Raa aajo gaan *Israɛlge kaaɗ kɛn naan̰ ɔɔɗɗeno naatn maakŋ taa naaŋ kɛn Masar ki. Gaŋ maakɗe ki se jeegen baate kaal maakɗe do naan̰ ki se, naan̰ tɔɔlɗe naatn. ꞋSaapki do *kɔɗn Raage tun, magal kɛn Raa ɛɗɗen se naaɗe ɔkin̰ te tɔɔg eyo, iin̰ rɛsno ute gɔtn kɛn Raa tɔndɗen ro ki. Taa naan̰ se ɓo Raa tɔk dɔɔkɗe ɔɔ ɔmbɗen maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ gɛn tiŋg daayum gɔtn ese bini Ꞌkaan ɓii kɛn naan̰ an kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu paac se. ꞋSaapki do jeege tun kɛn tiŋgo maakŋ gɛgɛr kɛn Sɔdɔm ute Gɔmɔr* Aak Jɛn kon̰ 18 ɔɔ 19. ɔɔ ute jeegen tiŋgo maakŋ gɛgɛrge tun cɛɛsɗe ki: naaɗe se kic tɛɗo *kusin̰ bini naaɗe lee ɛɛso naap rɛn̰ rɛn̰ ɔɔ tɛɗo napar nakgen jig eyo kɛn jikilimge tap ɓo lee tɛɗin̰ eyo. Naaɗe se Raa dabarɗenga maakŋ pooɗ kɛn gɛn daayum.
Jee kɛn goon̰ ɛndo maakse ki se tɛɗ nakgen jig eyo bin kici. Ɔɔ naaɗe se ute nigen kɛn naaɗe lee ni se ɓo ɔlɗen gɛn kɛɛs naapgen rɛn̰ rɛn̰. Jee ese se kɛn Raa jaay Mɛlɗe se, naaɗe took eyo ɔɔ kɔɗn Raagen ute nookɗege se kic ɓo, naaɗe naajɗe. Gaŋ bubm kɔɗn Raagen kꞋdaŋin̰ Mikaɛl se kic ɓo, kaaɗ kɛn naaɗe mooyo te *Ɓubm sitange gɛn naar yo *Musa se, naan̰ naajin̰ te ute taar iŋg kus eyo, num naan̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Naai se, Raa utu ai dabara.» 10 Num gaŋ jeegen ese se naaɗe naaj ute taargen naaɗe kic ɓo jeel mɛtin̰ eyo. Naaɗe se aan gɔɔ daagen maakŋ kaag ki kɛn ɔk maak‑saap ey se ɔɔ nakgen naaɗe lee tɛɗ se ɓo kɛn utu aɗen kutu. 11 Naaɗe se utu aɗen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo, taa naaɗe se uunga ɗoobm Kayn Kayn se goon Adum kɛn tɔɔl gɛnaan̰ Abɛl. Aak Jɛn 4.5‑16.. Naaɗe tɛɗ nakgen jig eyo taa an kɔŋ gurs ro ki aan gɔɔ kɛn Balaam Aak Nmb 22‑24. tɛɗo do dɔkin̰ se. Naaɗe utga roɗe aan gɔɔ Korɛ§ Aak Nmb 16.1‑5. debm kɛn baate tookŋ taar Raa se. 12 Kɛn naase aki kɔs kalaŋ jaay, naaɗe ute maakse ki num, naaɗe ɓo kɛn lee tujsen gɔtn kɔs se. Naaɗe ɔsɔ, ɔɔ aay te maraadɗe sɔkɔn̰ kic ɓo tɔɔlɗe eyo ɔɔ naaɗe lɛ saap do naaɗe malin̰ge tu sum. Naaɗe se tec aan gɔɔ gapar ɔŋ eeɗ maan ey jaay kuulu wɔɔkin̰ naatn se. Naaɗe aan gɔɔ kaaggen kɛn kaaɗn koojɗege aan kaace num ɔk kooj ey se. Kaaggen se ɓo kɛn kꞋtɔɔɗɗe ute mɛt iirin̰ jaay jꞋɔn̰ɗe ooy se. 13 Naaɗe se tɛɗn nak sɔkɔn̰ge tec aan gɔɔ ool ɗoocga num tɔl gupiyin̰ jɛŋ ki se; naaɗe tec aan gɔɔ k‑dijgen mɛtin̰gen tɔɔɗ lee wari se ɔɔ jee se Raa utu aɗen kɔmb gɔt kɛn ɔɔɗ dɔrɔɗ gɛn daayum daayum.
14 Do dɔkin̰ se gaaba kalaŋ kꞋdaŋin̰ Enok* Aak Jɛn 5.21‑24.. Naan̰ se ɓugŋ gɛn k‑cilige gɛn Adum. Taa jee ese se naan̰ taaɗoga taaɗ teeco taar Raa ki kɛn ɔɔ: ꞋBooyki, Mɛljege Raa se utu ɓaaɗo ute jee naan̰gen *salal kɛn dupu kando kando se 15  taa kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu paac kɛn aal Raa maak ki eyo kɛn baate tooko Raa ɓo gaarɗe se, naaɗe se ɓo jꞋaɗen jeel naaɗe se jee kusin̰ge, taa taargen naaɗe taaɗ iŋg kus ro Raa ki se. 16 Jee se tiŋg ɓo maakɗe raap eyo ɔɔ iŋg ɓo gɛn tɔkŋ mind jeege. Naaɗe se tɛɗn nakŋ maakɗe je sum ɔɔ naaɗe taaɗ taargen deel doɗe ɔɔ aan̰ jeege dala ute taar nijimi taa naaɗe kɔŋ ɗim gɔtɗe ki.
Jud dɛj gɛnaagen ɗoobm *al‑Masi ki
17 Num gaŋ naase, mɛɗn kɔɔn̰ maakumge se Ꞌsaapki do taarge tun kɛn jee kaan̰ naabm Mɛljege Isa al‑Masi taaɗseno do dɔkin̰ se. 18 Naaɗe taaɗseno ɔɔ: «Ɓii kɛn kaam mɔɔtn dunia an naŋ se, jeegen jee kaakŋ mɛtn jeege se utu aɗe ɓaao ɔɔ naaɗe se lɛ aal Raa maak ki eyo ɔɔ tɛɗn nakŋ maakɗe jea.» 19 Ɗeere, kɛse ɓo naaɗe! Ɔɔ naaɗe se ɓo kɛn gaaŋ jeege ute naapa; ɔɔ naaɗe se nakŋ daa roɗe je se ɓo naaɗe tɛɗin̰a ɔɔ jee se ɔk *Nirl Raa maakɗe ki eyo.
20 Num gaŋ naase, mɛɗn kɔɔn̰ maakumge, Ꞌnoogki naapa ɔɔ iŋgki tɔɔgɔ do taar Raage tun kꞋdooyseno jaay naase Ꞌtook aalki maakse do ki se. Kɛn aki tɔnd mɛtn Raa se, ɔn̰ki *Nirl Salal ɓo asen tɔɔɗɔ. 21 Kaaɗ kɛn naase utu aakki kaak kaam kaaɗn kɛn naase utu aki kɔŋ *kaajn̰ gɛn daayum kɛn Mɛljege Isa al‑Masi ute bɛɛn̰a utu ajeki kɛɗ se, iŋgki maakŋ maak‑je Raa ki. 22 Jeegen maakɗe utu naaj naaj ɓɔrt se, naase ɛɛjɗeki doɗe ki. 23 Ɔɔ jeegen mɛtin̰gen kuuy kɛn ɓaa ɓaa pooɗn se, naase aajɗeki. Kɛngen kuuy kic ɓo ɛɛjɗeki doɗe ki, naɓo ɔndki kɔndɔ ɔn̰ten tumki te naaɗe, bini jee se kalɗegen *kusin̰ɗege tujɗenga tuj se kic ɓo, naase Ꞌƴɛɛmɗe ki.
KꞋtɔɔmki Raa
24 KꞋtɔɔmki Raa, naan̰ kɛn ɔk tɔɔgɔ asen bɔɔbɔ taa naase aki koocn̰ ɗoobin̰ ki eyo. Naan̰ asen ɓaa naanin̰ ki se jee ɔk tuju roɗe ki eyo ute maak‑raapo, maakŋ gaarin̰ kɛn wɔɔr gɔtɔ kɛlɛŋ kɛlɛŋ se. 25 Raa se naan̰ kalaŋ lak. Naan̰ ɓo Debm aajjeki ute ɗoobm Mɛljege Isa *al‑Masi. Ɔn̰ jeege paac an̰ *nooko, an̰ magala ɔɔ an̰ jeelin̰ naan̰ ɓo, debm ɔk tɔɔgɔ ɔɔ tɔɔgŋ naan̰ se gɔtn do dɔkin̰ tap ɓo naan̰ utu tap, kɛn ɓɔrse ki ɔɔ gɛn daayum daayum. *Amin.

*1:7 Aak Jɛn kon̰ 18 ɔɔ 19.

1:11 Kayn se goon Adum kɛn tɔɔl gɛnaan̰ Abɛl. Aak Jɛn 4.5‑16.

1:11 Aak Nmb 22‑24.

§1:11 Aak Nmb 16.1‑5.

*1:14 Aak Jɛn 5.21‑24.