2
Taa naan̰ se, ɔn̰te Ꞌtɛɗki *kusin̰a, ɔn̰te Ꞌkaan̰ki jeege dala, ɔn̰te Ꞌtɛɗki rose aan gɔɔ jee kɛn taaɗ taar mɛt ki te naapa, ɔn̰te Ꞌtɛɗki maak‑kilimi te naapa ɔɔ ɔn̰te Ꞌkɔɔɗki naapa. Aan gɔɔ gaangen kꞋtaacege je si kɛn̰ɗege dɛn se, naase kic taar *Raa kɛn *salal se Ꞌjen̰ki dɛn bin kici. Ute naan̰ se naase aki teepe ɔɔ utu aki kɔŋ kaaja. Ɗeere, bɛɛ Mɛljege se lɛ, naase Ꞌnaam ɔkin̰kiga jiga.
Raa ɓo bɛɛr tɔɔɗseno taa aki tɛɗn jee naan̰ge
(Ɛp 2.20‑22; Mt 21.42‑44; Rm 9.24‑33)
ꞋƁaakiro gɔtn Mɛljege tu Isa ki, naan̰ ɓo ko kɛn ɛɗ kaaja. Naan̰ ɓo ko kɛn jikilimge ɔɔɗ undin̰a, naɓo Mɛljege Raa bɛɛr ɔɔɗin̰a ɔɔ naan̰ se ɓo kɛn aakin̰ bɛɛ kaamin̰ ki. Naase kic aan gɔɔ kogen ɔŋga kɔŋ kaaja, Ꞌtookki ɔn̰ki rose Raa an kiin̰ ɓee kɛn Nirlin̰ utu Ꞌkiŋg maak ki se. Ɔɔ maakŋ ɓee kɛn se, naase aki tɛɗn jee tɛɗn sɛrkgen *salal ɔɔ ute ɗoobm Isa *al‑Masi se, naase an̰ki tɛɗn *sɛrkŋ kɛn tɔɔlin̰ naan̰ ki. Anum Ꞌbooyki taar kɛn Raa taaɗ maakŋ Kitap ki kɛn ɔɔ:
Aakki! Maam mꞋbɛɛr mꞋɔŋga ko kɛn aak bɛɛ kaamum ki
Ɔɔ maam mꞋutu mꞋan̰ kɔnd maakŋ gɛgɛr kɛn Sion ki
Ɔɔ naan̰ ɓo ko kɛn utu Ꞌgakŋ ɓea kɛn jꞋutu jꞋan̰ kiin̰in̰ se.
Debm kɛn aal maakin̰ do naan̰ ki se, Ꞌkɔŋ kɛnd maakŋ sɔkɔn̰ ki eyo* Aak Eza 28.16..
Naasen kɛn aalkiga kaal maakse don̰ ki se, ko se jigsen aak eyo. Num gaŋ jee kɛn baate kaal maakɗe don̰ ki se, taar kɛn Kitap taaɗ se aanga gɔɔin̰ ki kɛn ɔɔ:
Ko kɛn jee kiin̰ ɓeege ɔɔɗ undin̰ naatn se,
Naan̰ ɓo ko mɛc kɛn cir kogen jꞋiin̰ ɓee se paac. Aak KKR 118.22.
Ɔɔ gɔt kuuy kic Kitap taaɗga taaɗ ɔɔ:
Ko se ɓo kɛn rɔɔk jeege
Ɔɔ kɛse ɓo liŋ kɛn tund jeege. Aak Eza 8.14.
Naaɗe jaay rɔɔkŋ tooc se, taa naaɗe baate kaal maakɗe do Taar Raa ki. Kɛse nakŋ kɛn Raa uunoga kuun doa do dɔkin̰ se ɓo utu kaan doɗe ki.
Anum naase se, mɛtjil jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗsenga tɔɔɗo, naase se jee tɛɗn sɛrkŋ gɛn gaarin̰ge, naase se jee naan̰ge ɔɔ naan̰ ɓo debm kɛn dugsenga dose. Naan̰ daŋ ɔɔɗseno maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ ɔɔ ɓaanseno maakŋ gɔtin̰ kɛn wɔɔr jiga se, taa naase aki wɔɔkŋ Taar Raa se jeege tu, do nakge tun magal magal kɛn naan̰ tɛɗin̰ se. 10 Do dɔkin̰ se naase jee Raage eyo, num ɓɔrse se, naase Ꞌtɛɗkiga jee naan̰ge. Do dɔkin̰ se naan̰ ɛɛjo te dose ki eyo, num ɓɔrse se, naan̰ ɛɛjsenga dose ki.
Iŋgki aan gɔɔ kiŋg gɛn jee Raage daan jeege tun jeel Raa eyo
(Rm 13.1‑8; Ɛp 6.5‑8)
11 Jee maak‑jemge, maam mꞋdɛjse, do naaŋ ki ara se naase aan gɔɔ mɛrtge ɔɔ aan gɔɔ cɛkge. Bin num ɔn̰te Ꞌdɔŋki nakŋ kɛn daa rose ɓo jea; ɓɛrɛ, nakgen daa rose ɓo je se lee tɛɗ bɔɔrɔ ute kose. 12 Maakŋ jeege tun jeel Raa mal ey se, iŋgki aak bɛɛ naan Raa ki. Ɔɔ kɛn naaɗe jaay baagga taaɗ taargen iŋg kus rose ki aan gɔɔ naase jee tɛɗ *kusin̰ jeege tu kic ɓo, ute naabsen naase Ꞌtɛɗin̰ jiga se, ɓii kɛn Raa aɗe ɓaa se, jeegen jeel Raa mal ey se, an̰ *nooko.
13 ꞋSookki tɔɔgge tu taa Mɛljege Isa *al‑Masi se, ɔɔ Ꞌsookki gaar tu taa naan̰ ɓo debm do jeege tu paac, 14 Ꞌsookki magalge tun gaarge tɔndɗe se. Naan̰ tɔndɗe se taa Ꞌdabar jee kɛn lee tuj jeege tu ɔɔ Ꞌtɔɔm jee kɛn lee tɛɗ bɛɛ. 15 Taa Raa se, je naase aki tɛɗn nakgen jiga jiga ɔɔ bin ɓo jee dɛrlgen jeel ɗim ey se, Ꞌkɔŋ taar taaɗ eyo. 16 Iŋg aalki dose sɛn̰ aan gɔɔ jee kɛn ɔŋga kɔŋ doɗe. Naase se ɔŋkiga dose, naɓo kɔŋ dosen ɔŋki se, ɔn̰ten Ꞌsaapki ɔɔki ɔŋkiga ɗoobo gɛn tɛɗn kusin̰a. Num gaŋ naase se, iŋgki aan gɔɔ jee tɛɗn naabm Raage. 17 Jikilimge paac aalɗeki maak ki, Ꞌjeki gɛnaasegen ɗoobm Isa al‑Masi ki, Ꞌɓeerki Raa ki ɔɔ Ꞌsookki gaar tu.
Ɔn̰ki kiŋgse se Ꞌtecn̰ aan gɔɔ gɛn Isa
18 Naase jeegen kɛn Ꞌlee Ꞌtɛɗki naaba gɔtn jeege tu se, Ꞌbooy uunki taar mɛlsege. Kɛn aki booy taar mɛlsege se, ɔn̰te Ꞌbooyki taar jee kɛn tɛɗsen bɛɛ ɔɔ jese sum eyo, num gaŋ Ꞌbooy uunki taar mɛlsegen kusin̰ kusin̰ se kici. 19 Kɛn kꞋdabarse cɛrɛ se kic jaay naase aasin̰ki se, taa taar Raa sum ɓo naase ɔn̰ki rose kꞋdabarse se; kɛse ɓo nakŋ kɛn tɔɔl Raa ki. 20 Kɛn Ꞌtɛɗ *kusin̰ jaay kꞋdabari se, bɛɛn̰ tap ɓo ɗi? Anum kɛn Ꞌtɛɗki bɛɛ jaay ɔn̰ki rose kꞋdabarse se, kɛse nakŋ jiga aak eyo naan Raa ki. 21 Raa daŋseno se taa naan̰ se, taa Isa *al‑Masi se kic dabaroga taa naase ɔɔ naan̰ ɓo debm taaɗsen ɗoobo taa naase kic aki kuun bɔlɔtin̰a.
22  Naan̰ se tɛɗ te kusin̰ eyo ɔɔ ɓii kalaŋ tap ɓo tɛɗ te taar‑kɔɔɓ eyo.§ Aak Eza 53.9.
23 Kɛn kꞋnaajin̰ kic ɓo naan̰ tɛrl te taar iŋg kus nam ki eyo. KꞋdabarin̰ kic ɓo, naan̰ tɛɗ te kusin̰ nam ki eyo. Num nakge paac naan̰ ɔn̰in̰ kaam ji debm kɛn utu Ꞌkɔjn̰ bɔɔrɔ te ɗoobin̰ se do jeege tu. 24 Kɛn Isa ooy do kaag ki se, naan̰ uun kusin̰jege don̰ ki taa ajeki gaaŋ te kusin̰a ɔɔ jꞋaki kiŋg gɛn tɛɗn nakgen te ɗoobin̰a. Ɔɔ ute dubar kɛn naan̰ ɔŋ se ɓo, ɛɗjeki kaaja. 25 Do dɔkin̰ se naase aan gɔɔ baatgen iigga kiigi, num ɓɔrse se naase ɔk Ꞌtɛrlkiroga gɔtn debm gaam ki. Naan̰ ɓo debm bɔɔb kose.

*2:6 Aak Eza 28.16.

2:7 Aak KKR 118.22.

2:8 Aak Eza 8.14.

§2:22 Aak Eza 53.9.