Maktubm Piɛr raaŋin̰ deet deet
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktub Piɛr kɛn deet deet
Maktubm kɛn Piɛr raaŋo jee al‑Masige tun deet deetn ara se, naan̰ raaŋin̰ jee al‑Masige tun taa naaŋ kaam mii taa naaŋ Turki kɛn ɓɔrse. Naaɗe tiŋg aan gɔɔ cɛkge taa naaɗe se jee al‑Masige (kon̰ 1.1; 2.11). Naaɗe se jeege aalɗe maak ki eyo ɔɔ ɔɔɗ uunɗe. Naaɗe se kꞋlee kꞋtɔkɗe mindɗege ute taargen mɛt ki eyo ɔɔ gɔtn mɛtin̰ge se kꞋdabarɗe kici. Piɛr raaŋɗen maktubm se taa aɗen noogŋ do kaal maakɗe ki ɔɔ do kɔnd doɗe kɛn naaɗe ɔnd do al‑Masi ki. Naan̰ ɛɗɗen kaay kaama taa kꞋkiŋg aan gɔɔ jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɛɗga jee naan̰ge se. Piɛr raaŋɗen maktubm deet ara se, jee al‑Masigen tun teeco maakŋ jeege tun ɔk ɗoobm raage dɛna. Ɓɔrse naaɗe se tɛɗga jee kiji ɔɔ uun ɗoobm bubɗege eyo ɔɔ kiŋgɗe kic tec aan jee kɛn naaɗe iŋg daanɗe ki se eyo (kon̰ 1.13–2.4). Naaɗe se tɛɗga jee Raage (kon̰ 2.4‑10). Naaɗe se aasin̰ gɛn sɛrkŋ nakŋ ɔɔn̰ ute dubar kɛn aan doɗe ki se. Anum kɛn tɛɗɗen jaay naaɗe aasin̰ se, taa naaɗe ɔndga doɗe do al‑Masi ki (kon̰ 1.3, 13, 21; 3.15).
1
Piɛr raaŋ ɔl tɔɔsin̰ jee Raage tu
Kɛn ara maam mꞋPiɛr, kɛn *debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi ɓo mꞋraaŋsen maktubm se, naase kɛn *Raa bɛɛr tɔɔɗsenoga tɔɔɗo ɔɔ iŋgki aan gɔɔ cɛkge ɔɔ wɔɔkkiga maakŋ naaŋge tun Pɔŋ ki, Galat ki, Kapados ki, Azi ki ɔɔ Bitini ki se. Naase se Raa Bubu bɛɛr tɔɔɗsenoga tɔɔɗo do dɔkin̰a, kaaɗ kɛn naan̰ uuno doa aan gɔɔ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki. Ɔɔ ute *Nirl Salal se, naan̰ tɛɗsenga Ꞌtɛɗkiga jee naan̰ge gɛn tookŋ taar Isa *al‑Masi taa naan̰ asen tugŋ ɗaapm ute moosin̰a. Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰a ɔɔ asen kɛɗn lapin̰ se te maraadin̰a.
KꞋtɔɔmki Raa kɛn aaj jeege
KꞋtɔɔmki Raa, naan̰ Bubm Mɛljege Isa *al‑Masi! Naan̰ se ɛɛjjeki dojege tu ɔɔ oojjenkiga koojn̰ kiji ute ɗoobm Isan kɛn naan̰ durin̰o daan yoge tu se. Taa naan̰ se ɓo, daayum naajege kꞋjꞋɔndki dojege gɛn kɔŋ kaaja, ɔɔ jꞋaakki kaama gɛn nakgen bɛɛ bɛɛ kɛn Raa utu bɔɔbin̰ jeen̰ge tu maakŋ raa ki. Ɔɔ nakgen bɛɛ bɛɛ ese se, tuj eyo, ruum eyo ɔɔ ɔŋ tɛɗ koono eyo. Taa kaal maaksen naase aalki do Raa ki se, Raa mala asen bɔɔbm te tɔɔgin̰a bini ɓii kɛn kaam mɔɔtn; ɓii kɛn se, naan̰ asen taaɗn tal ɔɔ naan̰ aajsega.
Taa kaajn̰ naase ɔŋki se, naase Ꞌmaakse raap sakan̰. Ɔɔ kɛn napar dubargen aan dose ki se jaay asen kɛɗn maak‑tuju kic ɓo, cɔkɔ sum ɓo dubargen se utu Ꞌdeele. Daab se naan̰ kɔŋ tuju, ute naan̰ se kic ɓo jꞋɔɔyin̰ pooɗn jaay tɛɗ daabm mɛc. Kaal maakse kic Raa tɛɗin̰ tec bini, taa kaal maaksen do Raa ki se, naan̰ cir daab. Aan gɔɔ daab kꞋjꞋɔɔyin̰ga pooɗn jaay tɛɗ daabm mɛc se, kaal maakjege kic ɓo ute dubargen aan dojege tu se, ute naan̰ se jaay ɓo kaal maakjegen do Raa ki se Ꞌtɛɗn tɔɔgɔ ɔɔ jꞋansin̰ kaakŋ jeele. Taa naan̰ se ɓo, ɓii kɛn Isa al‑Masi aɗe ɓaa se, Raa utu asen tɔɔmɔ, asen *nooko ɔɔ asen magala. Ey num Isa se, naase aakin̰ki te eyo naɓo naase Ꞌjen̰ki. Ɓɔrse kic naase aakin̰ki te eyo, naɓo naase aalki maakse don̰ ki. Ute naan̰ se kic ɓo, naase maakse raap sakan̰ don̰ ki ɔɔ maak‑raapm naase se maak‑raapm taaɗ eyo. Taa naase Ꞌjeelki, ute kaal maaksen naase aalki don̰ ki se ɓo, naase utu aki kaajn̰ kosege.
10 Kaajn̰ ese se, jee taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ se, jeɗoga mɛtin̰ dɛn aak eyo. Naaɗe taaɗoga jeege tu taa bɛɛ kɛn Raa taaɗoga taaɗa ɔɔ utu asesin̰ tɛɗ se. 11 Nirl al‑Masi kɛn maakɗe ki se, taaɗɗen ɔɔ al‑Masi se utu Ꞌdabara jaay ɓo utu Ꞌkɔŋ nooko. Taa naan̰ se ɓo, jee taaɗ taar teeco taar Raa ki jeɗo mɛtin̰a ɔɔ jeɗo jeel kaaɗn kɛn nakgen se tap ɓo utu Ꞌdeel ɔɔ ɗi. 12 Anum taar kɛn Raa taaɗo jee taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ se, taar se taaɗ te naaɗe eyo num taaɗ te naase. Ɓɔrse jee taaɗ Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi ute *Nirl Salal kɛn Raa ɔlin̰o maakŋ raa ki ɓaaɗo taaɗsen mɛtn taar se mala naase ki kici. Ɔɔ taar se, *kɔɗn Raage kic ɓo, je ɗoobm Ꞌjeel kɔkŋ mɛtin̰a.
ꞋKiŋg aak bɛɛ naan Raa ki
(1Tɛs 5.8‑9; Tit 2.11‑14)
13 Kɛn bin num, Ꞌɗaapki rose gɛn tɛɗn naaba, iŋgki do mɛtɛkse ki ɔɔ aakki kaama do bɛɛ kɛn Isa *al‑Masi ɓaaɗoga num utu asen tɛɗ se. 14 ꞋTookki taar Bubse Raa ɔɔ ɔn̰te Ꞌtɛɗki nakŋ kɛn daa rose ɓo jea aan gɔɔ kaaɗ kɛn naase utu Ꞌjeelki te Raa ey ɓɔrt se. 15 Aan gɔɔ Raa kɛn daŋse naan̰ debm *salal se, naase kic maakŋ kiŋgse ki se, Ꞌtɛɗki jeegen salal kici; 16 taa Kitap se taaɗga taaɗ ɔɔ: «ꞋTɛɗki jeegen salal taa maam se mꞋdebm salal.»
17 Raa kɛn naase Ꞌdaŋin̰ki Bubse se, naan̰ ɓo kɛn aak jeege paac aas kaasa ɔɔ naŋa kic naan̰ ɔjin̰ bɔɔrɔ te kɛn mɛt ki do nakge tun naan̰ lee tɛɗ se. Bin num, kaaɗ kɛn naase utu Ꞌtiŋgki tiŋg do naaŋ ki se, Raa se Ꞌɓeerin̰ki. 18 Ute kiŋgsen aan gɔɔ gɛn bubsegen do dɔkin̰ se ɔs aay eyo. Taa naan̰ se Ꞌjeelki, Raa se dugsega dose ute zo ɔɔn̰ɔ. Naan̰ dugse dose se, ute nakgen aan gɔɔ daab ute pudda eyo taa naaɗe se utu Ꞌtuju; 19 num gaŋ naan̰ dugseno dose ute moosn al‑Masi, aan gɔɔ *Goon Baatn sal sal kɛn ɔk tuju ron̰ ki eyo jaay ɛɗ ron̰ *sɛrkɛ se. 20 Naan̰ se Raa ɓo bɛɛr ɔɔɗin̰o taa kaajn̰ jeege, kaaɗ kɛn naan̰ utu aalo te duni ey ɓɔrtɔ. Ɔɔ naan̰ ɓaaɗo maakŋ ɓiige tun kaam mɔɔtn taa naase. 21 Ute ɗoobm al‑Masi se ɓo, naase aalki maakse do Raa kɛn durin̰o daan yoge tu ɔɔ *nookin̰ se. Ute naan̰ se ɓo, naase aalki maakse ɔɔ ɔndki dose do Raa ki.
Ɔkki maak‑jea do naapge tu
22 Taa naase Ꞌtookkiga do taar kɛn mɛt ki se, naase Ꞌtɛɗkiga jeegen *salal. Kɛn bin num Ꞌjeki naapa aan gɔɔ gɛnaage. Ɔkki naapa ɔɔn̰ɔ ɔɔ Ꞌjeki naapa ute maakŋ kalaŋ. 23 Taar Raa se, naan̰ aan gɔɔ kupm kɛn ruum eyo ɔɔ tuj eyo, num naan̰ tiŋg gɛn daayum daayum ɔɔ ute taar Raa aan gɔɔ kupu se, naan̰ ɔlsen jꞋoojsenga koojn̰ kiji. 24 Taa Kitap taaɗga taaɗ ɔɔ:
Jikilimge paac aan gɔɔ mu zɛɛrɛ
ɔɔ kaakŋ bɛɛɗe lɛ aan gɔɔ pɔɔn̰ kaaga.
Kɛn kaaɗin̰ aanga se, mu se Ꞌtuutu ɔɔ pɔɔn̰in̰ lɛ Ꞌsia.
25  Num gaŋ taar Raa se, naan̰ tiŋg gɛn daayum.* Aak Eza 40.6‑8.
Ɔɔ taar se ɓo, Labar Jigan gɛn Isa *al‑Masi kɛn kꞋɓaaɗo kꞋtaaɗsesin̰ se.

*1:25 Aak Eza 40.6‑8.