2
KꞋdɛj jeege gɛn keem *Raa
(1Pr 3.1‑6; Tit 2.3‑5)
Nakŋ kɛn maam mꞋje deet deet se, mꞋje kꞋtɔnd mɛtn Raa kꞋjꞋeemin̰a, kꞋsɛlin̰ mɛtin̰a ɔɔ kꞋtɔɔmin̰a taa jeege paac. Ɔɔ Ꞌtɔndki mɛtn Raa taa gaarin̰ge ute tɔɔgge, bin se taa naajege jꞋaki kɔŋ lapia ɔɔ jꞋaki kiŋg ute maraadjege ɔɔ jꞋaki kɔkŋ taarin̰ ɔɔn̰ɔ ɔɔ jꞋaki lee aak bɛɛ naan jeege tu. Kɛse nakŋ aak jiga kɛn tɔɔl Raa ki, naan̰ ɓo kɛn Mɛl Kaajege. Nakŋ kɛn tɔɔlin̰ se, taa naan̰ je jeege paac kɔŋ kaaja ɔɔ kɔŋ jeel‑taar kɛn mɛt ki. Taa
Raa se naan̰ kalaŋ sum,
ɔɔ debm daan Raa ute jeege se,
naan̰ kic ɓo kalaŋ sum,
naan̰ ɓo debkilim kꞋdaŋin̰ Isa *al‑Masi se.
Naan̰ ɓaaɗo ɔn̰ ron̰ ooy taa dugŋ do jikilimge paac.
Naan̰ tɛɗn naan̰ se je taaɗn ɔɔ kaaɗn se ɓo kɛn Raa ɔndin̰ ɔɔ je an kaajn̰ jeege. Taa naan̰ se ɓo Raa ɔndum ɓɔrse mꞋtɛɗga debm wɔɔkŋ taarin̰ jeege tu ɔɔ *debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi. Naan̰ ɔndum se taa mꞋdooy jeegen kɛn Yaudge ey kici ute taar Raa mɛt ki se, taa naaɗe kaal maakɗe don̰ ki. Taar maam mꞋtaaɗ se taar‑kɔɔɓ eyo, num taar kɛn mɛt ki.
Tɛr maam mꞋje se, kɛn gɔtn gay gay kic ɓo kɛn gaabge jaay ɓaa keem Raa se, jꞋuun jiɗege raan ɔɔ kꞋtɔnd mɛta ute maakŋ kalaŋ kɛn ɔk *kusin̰ eyo. JꞋɔn̰te tɛɗn maak‑taara ɔɔ jꞋɔn̰te tɛɗn dɛkin̰ ute naapa.
Ɔɔ mꞋje mɛndge se kic jꞋɔn̰te tuusn kalgen gɛn koono kɛn Ꞌkɔl jeege aɗen kaakŋ naaɗe sum se, num gaŋ kꞋtɛɗ roɗege miskinge. Ɔɔ jꞋɔn̰te kɔgŋ doɗege gɛn koono. JꞋɔn̰te tɔl kɔɗɔk bi gɛn daab, ɔɔ jꞋɔn̰te tɔl meeɗgen ute roɗe ɔɔ jꞋɔn̰te tuus kalgen ute roɗe. 10 Num nakŋ jaay aɗe tɛɗn aak bɛɛ se, tamar ro eyo, num gaŋ kꞋtɛɗ nakgen jiga jiga. Kɛse ɓo mɛndgen ɔk taar Raa ɔɔn̰ se nakŋ kɛn dɔɔɗɗen naaɗe ki. 11 Kɛn mɛndge jaay ɓaaga dooy gɔtn kɛn jee Raage tusn gɛn keem Raa se, jꞋiŋg kaam kalaŋ, kꞋbooy taar debm kɛn iŋg dooyɗe se. 12 Maam mꞋund te kulu mɛndge tu gɛn dooy gaabge eyo ɔɔ mꞋje mɛndge ɓo Ꞌkiŋg do gaabge tu eyo, num mɛndge se kꞋjꞋiŋg kaam kalaŋ ɔɔ jꞋɔn̰te kul taara. 13 Taa do kupm mɛt kɛn deet se Raa ɔɓo Adum ɓo deete, jaay ɓo ɔɓo Awa. 14 Adum ɓo ɔn̰ ron̰ kꞋdɛrlin̰o deet eyo, gaŋ mɛnda ɓo ɔn̰ ron̰ kꞋdɛrlin̰o deete ɔɔ naan̰ baate tooko taar Raa ɔɔ ɔlin̰ maakŋ kusin̰ ki. 15 Naɓo mɛnda kic utu kɔŋ kaaja se, taa mɛtjil goonin̰ naan̰ utu kooj se, naɓo naan̰ n̰Ꞌaal maakin̰ do Raa ki, je jeege, tɛɗn ron̰ mɛnd salal naan Raa ki ɔɔ tɛɗn ron̰ miskini jaayo* Aak Jɛn 3.15..

*2:15 Aak Jɛn 3.15.