2
Jee tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee dooy jeege ute taar mɛt ki
(Jud 3‑16; 2Tim 3.1‑9)
Do dɔkin̰ se jeegen tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee taaɗ taar teeco taar *Raa ki tiŋgo daan gaan *Israɛlge tu; bin ɓo jee kɛn tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee dooy jeege ute taar Raa mɛt ki se, goon̰ tɛndɗoga maakse ki ɔɔ naaɗe dooy jeege do taarge tun kɛn tuj jeege. Jeegen se Mɛlɗe Isa *al‑Masi kɛn dugɗeno doɗe maakŋ *kusin̰ ki se kic ɓo, naaɗe Ꞌbaatin̰a. Ɔɔ taa nakgen naaɗe tɛɗ se utu ano naar ɓaa ute nakŋ ɔɔn̰ kɛn aɗen kutu. Ɔɔ jeege dɛna utu kuun ɗoobm naaɗen kɛn lee ɛɛs naapa rɛn̰ rɛn̰ se, taa naaɗe se, jeege taaɗn taargen iŋg kusu ro ɗoobm taar kɛn mɛt ki se. Naaɗe se jee tamage ɔɔ utu asen lee kaan̰ dala ute taar nijimɗege se taa kɔŋ ɗim gɔtse ki. Taa naaɗe se do dɔkin̰ tap ɓo Raa taaɗoga taaɗ gɛn kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki ɔɔ nakŋ ɔɔn̰ɔ utu naar koocn̰ doɗe ki.
Num gaŋ *kɔɗn Raagen do dɔkin̰ jaay tujo Raa ki ɔɔ Raa ɔŋ ɔn̰ɗeno te eyo, num tɔk ɔmbɗeno maakŋ gɔɔ kɛn jɛrl zuzu ɔɔ ɔɔɗ se, naan̰ utu bɔɔbɗen gɔt kɛn ese bini Ꞌkaan ɓii kɛn naan̰ an kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu paac. Do naaŋ do dɔkin̰ se kic ɓo Raa ɔŋ ɔn̰in̰ te eyo, num gaŋ naan̰ ɓaano ute maane gɔɔb tɔɔlo jeegen kɛn aal Raa maak ki ey paac se. Ɔɔp Noe kɛn taaɗ jeege tu ɔɔ kꞋtɛɗn nakgen te ɗoobin̰a, gɔtn se naan̰ ute jeegen kuuy cili sum ɓo aaja. Tɛr jeegen maakŋ gɛgɛr kɛn Sɔdɔm ute kɛn Gɔmɔr ki se kic Raa tɔɔl utɗeno kap ute pooɗo ɔɔ ɔɔp burku ɓo tooɗ sum. Naan̰ tɛɗ bin se je taaɗn jeege tun aal Raa maak ki ey se, naan̰ utu aɗen tɛɗn bin kici. Kaaɗ kɛn se ɓo Lɔt, naan̰ debm daan ki, Raa ɔɔɗ teecn̰sin̰ naatn kalin̰ ki, taa naan̰ aak kiŋgɗen jig eyo ute kɛn naaɗe lee ɛɛs naapa rɛn̰ rɛn̰ se, tujin̰ maakin̰a. Lɔt debm daan ki se tiŋg daan jeege tun ese se. Daayum gɔtɔ iipga ɓo naan̰ booyo ɔɔ aak nakɗegen jig ey kɛn naaɗe lee tɛɗ se. Naan̰ kɛn saap nakgen ute ɗoobin̰ se kɛn naan̰ aak nakɗegen jig ey kɛn naaɗe lee tɛɗ se, tujin̰ maakin̰a. Kɛn bin num Mɛljege Raa se jee ɔk taarin̰ ɔɔn̰ se, naan̰ jeel ɗoobm aɗen kɔɔɗn doɗe do nak kɛn ɔɔn̰ kɛn aan doɗe ki ɔɔ jee aal Raa maak ki ey se lɛ, naan̰ utu bɔɔbɗe taa aɗe dabara ɓii kɛn naan̰ utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se. 10 Kɛn tap se, Raa utu aɗe dabara jee kɛn tɛɗ nakŋ daa roɗege ɓo je se. Jee se je ɓo tɛɗn nakgen aak kusu ɔɔ Mɛljege Raa se lɛ, naaɗe aalin̰ maak ki eyo. Jee se, naaɗe ɔnd do do naaɗe malin̰ge tu sum ɔɔ magal roɗe ɔɔ kɔɗn Raagen ute nookɗege se kic ɓo, naaɗe se ɓeerɗen eyo, naajɗe. 11 Anum kɔɗn Raage ute naapa se kic ɓo ɔŋ tɔk te mind naapge ɔɔ naaj te naapa naan Mɛljege tu eyo. Ey num kɔɗn Raage se naaɗe se magala ɔɔ tɔɔg cir jee se.
12 Gaŋ jee ese se naaj nakgen naaɗe paac jeel mɛtin̰ eyo. Naaɗe ɔk maak‑saap eyo tec aan gɔɔ daagen maakŋ kaag ki kɛn jꞋɔŋga ɓo kꞋtɔɔl sum se. Ɗeere, naaɗe se utu kooy aan gɔɔ daagen maakŋ kaag ki se. 13 Naaɗe se Raa utu aɗen dabara aan gɔɔ kɛn naaɗe lee dabar jeege se. Naaɗe se daayum tɛɗ nakŋ daa roɗe ɓo jea ɔɔ lee tɛɗin̰ ute kaam kaaɗa. Kɛn naase iŋg ɔski kɔs kalaŋ bɔɔr ki ute naaɗe se, naaɗe iŋg tɛɗn nakŋ sɔkɔn̰ge ute nakgen gɛn tɛɗ eyo ɔɔ kɛn naaɗe iŋg dɛrlse ute taar‑kɔɔɓɗege se, maakɗe raap aak eyo. 14 Naaɗe se kɛn aakga mɛnd jeege ɓo dɔŋo je anɗen tooɗo ɔɔ naaɗe se ɔlɗe ɓo gɛn tɛɗ kusin̰a sum. Ɔŋga jee kɛn ɔnd maakɗe kaam kalaŋ ey se naaɗe dɛrlɗe, daayum naaɗe aak nakŋ jeege se dɔŋɔ ɔɔ jee se Raa naamɗenga naama. 15 Ɗoobm Raa bɛɛ se, naaɗe rɛsŋga naatn ɔɔ naaɗe se iigga ɔɔ uunga ɗoobm Balaam goon Bɛor* Aak Nmb 22.5.. Naan̰ ɓo debm kɛn ɔn̰ ron̰ kꞋdɛrlin̰ ute gurs gɛn tɛɗn nakŋ kɛn ute ɗoobin̰ ey se. 16 Gɔtn se Raa uunin̰ kaamin̰a ute goon buuru taa Balaam took te taarin̰ eyo. ꞋJeelki, buuru se taaɗ taar eyo, num gaŋ, ɓii kɛn se, buuru taaɗin̰ aan gɔɔ debkilimi. Naan̰ gaas ɗoobo debm taaɗ taar teeco taar Raa ki taa nakŋ dɛrlgen bin se, naan̰ an̰ Ꞌtɛɗ eyo.
17 Jee tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee dooy jeege ute taar Raa mɛt ki se, naaɗe tec aan gɔɔ kɛn̰j kɛn maanin̰ ookga kooko, ɔɔ tec aan gɔɔ gapargen kuul ɔl makɔn̰ɔ wɔɔkɗen jaay ɔŋ eeɗ maan ey se kici. Ɔɔ naaɗe se Raa ɗaapɗenga gɔtn kiŋgɗe se ilim dib. 18 Taa naaɗe se taaɗ taargen deel doɗe ɔɔ taargen naaɗe taaɗ se, taargen rɛn̰ rɛn̰. Ute taarɗegen se ɓo jeegen kɛn utu ɔn̰ kɔn̰ ɗoobm jig eyo ɔɔ took taar Raa se naaɗe dɛrlɗe ute nakŋ kɛn daa ro debkilimi je se. 19 Naaɗe taaɗ jeege tun se ɔɔ jꞋkɔŋ doɗege, naɓo naaɗe kic ɓo ɓul nakgen naaɗe lee tɛɗ jaay utu aɗen kut se. Taa debm jaay nakŋ cirga don̰ se naan̰ tɛɗga ɓulin̰a. 20 Kɛn mɛtn‑jiki jeegen jaay jeelga jeel Mɛljege ɔɔ Debm Kaajjege, Isa al‑Masi ɔɔ ɔn̰ga nakgen do *duni ki kɛn lee tuj jeege ɗoobm Raa ki se, kɛn naaɗe jaay ɔk tɛrloga ro nakge tun jig ey se, ɔɔ baagga tɛɗn nakgen se num, nakgen naaɗe ɔn̰ɗeno se aɗen tɛɗn naaɗe Ꞌtɛɗn ɓulu daala. Bin se kiŋg naaɗe se Ꞌtɛɗn aak kus cir kɛn deete. 21 Ɗoobm kɛn ɔl deba tɛɗ naka ute ɗoobin̰ se jaay naaɗe jeelin̰ te ey kic ɓo bɛɛ cir kɛn naaɗe jeel ɗoobm se jaay ɓo tɛrl naaga do taarge tun kɛn Raa taaɗɗeno ɔɔ kꞋtɛɗ se. 22 Nakŋ jee se jaay tɛɗ se, je ajeki taaɗn ɔɔ kaan̰ kaa taar se mɛt ki kɛn taaɗ ɔɔ: Bisi jaay tɔɔɗ tɔlga num tɛrl ɓaaɗo ɔs tɔɔɗ tɔlin̰ se daala. Aak KKT 26.11. Ɔɔ kɛn kuuy taaɗ ɔɔ: «Kin̰zir jaay kꞋroogin̰a se ɔk tɛrl ɓaa ɛnd maakŋ ɔrb ki gɔtin̰ ki.»

*2:15 Aak Nmb 22.5.

2:22 Aak KKT 26.11.