3
Mɛljege utu aɗe tɛrlɛ
(Mt 24.37‑38; 2Tɛs 1.7‑10; Jud 17‑23)
Naase mɛɗn kɔɔn̰ maakumge, kɛse maktubm kɛn maam mꞋraaŋsen gɛn k‑dige. Maakŋ maktubge tun di kɛn maam mꞋraaŋsen se maam mꞋtaaɗ mꞋɗɔɔlsen mɛtn taargen naase Ꞌjeelin̰kiga jeele, taa taargen se asen kɔl naase aki Ꞌsaapm do ki jiga. ꞋSaapki do taarge tun do dɔkin̰ kɛn jee taaɗ taar teeco taar *Raa ki kɛn *salal taaɗo ɔɔ Ꞌsaapki do nakŋ kɛn Mɛljege ɔɔ Debm Kaajjege ute jee kaan̰ naabin̰ge kɛn taaɗo ɔɔ jꞋan̰ki tɛɗ se kici. Deet deet se, Ꞌjeelki, ɓiigen kaam mɔɔtn se, jeegen jee kaakŋ mɛtn jeege se utu aɗe ɓaao ɔɔ naaɗe se lɛ tɛɗn nakŋ daa roɗege ɓo jea. Naaɗe utu Ꞌtaaɗn ɔɔ: «Taar kɛn naan̰ taaɗo aɗe ɓaa se tap ɓo Ꞌtɛɗn nuŋ ki? Ey num do dɔkin̰ gɔtn ɓugjege ooy sum se, ɓɔrse kic nakge paac utu iŋg gɔtɗe ki aan gɔɔ kɛn Raa utu aalo kaal dunia tap!» Do dɔkin̰ se kɛn Raa aalo maakŋ raa ute do naaŋa se ute taarin̰a, Raa Ꞌtusn maane kaam kalaŋ jaay ɔn̰ do naaŋa ɔɔ do naaŋa se kic ɓo naan̰ aalin̰ ute maane. Gaŋ do taar kɛn ese se jee se baate tooko. Ute maane se ɓo, Raa gɔɔb tɔɔlo jeegen do dɔkin̰ do naaŋ ki se kici. Maakŋ raa ute do naaŋ se ɓɔrse kic ɓo Raa bɔɔbɗe ute taarin̰a, bini Ꞌkaan ɓii kɛn naan̰ an̰ tɔɔcin̰ ute pooɗo. Naan̰ bɔɔbɗe se taa ɓii kɛn naan̰ an kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se; jee aal Raa maak ki ey se, naan̰ aɗen kutn naatn kap.
Naase, mɛɗn kɔɔn̰ maakumge, ɔn̰te Ꞌtɛɗsen dirigi taa naan Raa ki se, ɓii kalaŋ se aan gɔɔ ɓaar dupu ɔɔ ɓaar dupu se aan gɔɔ ɓii kalaŋ. Mɛljege se nakŋ naan̰ taaɗga ɔɔ an̰ tɛɗ se utu an̰ naar tɛɗa, gaŋ jee mɛtin̰ge se saap ɔɔ Raa se deer dɛn dɛna. Num naan̰ baate tɛɗin̰ yɔkɔɗ se taa naase; taa naan̰ je nam Ꞌkut eyo ɔɔ je jeege paac tɛrl maakɗe. 10 Kɛn kaaɗin̰ jaay Ꞌkaan se, Mɛljege aɗe ɓaa aan gɔɔ debm ɓoogo. *Ɓiin Mɛljege ano ɓaa se jeege booy aan gɔɔ Raa taata naɓo Ꞌtaatn cir kaaɗ kɛn maane eeɗ keeɗe ɔɔ ɓii kɛn se maakŋ raa kic ɓo Ꞌkaan̰ kiigŋ gam. Nakgen maakŋ raa ki paac se Ꞌkɔsn pooɗo ɔɔ do naaŋa ute nakgen do ki paac se mɛtin̰ utu tooɗn tal.
11 Aan gɔɔ nakge paac utu kɔsn pooɗo se, bin se Ꞌleeki aak bɛɛ naan Raa ki ɔɔ Raa se Ꞌɓeerin̰ki! 12 Aakki kaam ɓiin kɛn Raa ano ɓaao, bin se ɓo aayki kaamse Ꞌtɛɗki nakŋ jiga ɔɔ kɛse ɓo kɛn an̰ kɔlin̰ naan̰ aɗe naar ɓaao. Ɓii kɛn se ɓo maakŋ raa ute magalin̰ se Ꞌkɔsn pooɗo ɔɔ nakgen maakŋ raa ki se Ꞌkɔsn pooɗo paac. 13 Num gaŋ naajege se, Raa taaɗjekiga taaɗ ɔɔ utu ajeki kaal maakŋ raa ute do naaŋ kiji ɔɔ gɔtn naane se ɓo nakge paac Ꞌtɛɗn ute ɗoobin̰a. Kɛse ɓo nakŋ kɛn naajege jꞋiŋg jꞋaakki kaama.
14 Taa naan̰ se ɓo naase mɛɗn kɔɔn̰ maakumge, aan gɔɔ naase utu iŋg aakki kaak kaam Mɛljege utu aɗe ɓaa se, aayki kaamse Ꞌtɛɗki jee salal ɔɔ nakŋ aak kus se jꞋɔn̰te kɔŋ rose ki ɔɔ naan̰ asen kɔŋ se, naase utu iŋgki kiŋg ute lapia. 15 ꞋJeelki, Mɛljege jaay baate ɓaaɗo yɔkɔɗ se, naan̰ je taa naase aki kɔŋ kaaja. Taa naan̰ se ɓo gɛnaajege Pɔl naan̰ kɛn mɛɗn kɔɔn̰ maakjege se, naan̰ raaŋsenoga taargen se ute jeel‑taar kɛn Raa ɛɗin̰ se. 16 Maakŋ maktubge tun kɛn naan̰ raaŋɗeno paac se, naan̰ taaɗoga mɛtn taar nakgen se ɔɔ mɛtn taar nakgen naan̰ taaɗno se booy kɔkin̰ ɔɔn̰ɔ. Taa naan̰ se ɓo jee jeel ɔk te mɛtn taar Raa eyo ɔɔ iŋg kaam kalaŋ ey se, mɛtn taargen ese se, naaɗe lee taaɗin̰ ute ɗoobin̰ eyo aan gɔɔ kɛn naaɗe lee taaɗ tuj Taar Raa gɔt kuuy se kici. Kɛn naaɗe jaay tɛɗ bin se, naaɗe ut kut ɓo roɗege.
17 Bin ɓo, naase mɛɗn kɔɔn̰ maakumge, taa taargen se lɛ, maam mꞋaalsenga bise ki: taa naan̰ se ɓo mꞋɔɔ ɔndki kɔndɔ ɔɔ iŋgki do mɛtɛkse ki. Ɔn̰te kɔn̰ki rose jee aal Raa maak ki ey se asen kiigi num Ꞌɗaarki tɔɔgɔ. 18 Ɔn̰ bɛɛ ute jeel gɛn Mɛljege ɔɔ Debm Kaajjege Isa al‑Masi se Ꞌziiɗn ɓaa ute naanin̰ maakse ki.
Ɔn̰ jeege paac an̰ *nookŋ ɓɔrse ɔɔ gɛn daayum daayum. *Amin.