3
ꞋTɔndki mɛtn *Raa taa naaje
(Rm 15.30‑32)
Gɛnaamgen ɗoobm *al‑Masi ki, ɓɔrse do taar tɔɔlin̰ ki se, naaje kꞋje jꞋasen taaɗa: daayum Ꞌtɔndki mɛtn Raa taa naaje, taa taar Mɛljege se naar wɔɔkŋ ɓaa gɔtɔ ɓaa se paac ɔɔ jeege an̰ kaal maak ki aan gɔɔ kɛn naase aalin̰ki maak ki se kici. ꞋTɔndki mɛtn Raa taa naaje kici, taa Raa ajen bɔɔbm ro jeege tun tɔɔj eyo ɔɔ kɛn jig ey se, taa jeege paac lɛ took aal maakɗe do taar kɛn naaje kꞋtaaɗ se eyo.
Num Mɛljege se, naan̰ debm tujn̰ ɔrmin̰ ey se, naan̰ asen kɛɗn tɔɔgɔ ɔɔ asen bɔɔbm ro *Ɓubm sitange tu. Taa naase se, Mɛljege taaɗjenga maakje ki ɔɔ naaje kꞋjeelin̰ maakje ki, nakŋ naaje kꞋtaaɗseno se, Ꞌtɛɗ ɓaansin̰ki ute naanin̰a. Ɔn̰ Mɛljege asen tɛɗn maakse ki ɔɔ naase aki Ꞌjeele Raa se naan̰ jejeki ɔɔ nakgen aan dose ki se naase an̰ki sɛrkɛ aan gɔɔ gɛn al‑Masi sɛrkin̰o se.
ꞋTɛɗki naaba aan gɔɔ gɛn Pɔl se
Ɔɔ ɓɔrse gɛnaamge, naaje kꞋtaaɗseni ute ro Mɛljege Isa *al‑Masi se jꞋɔɔ: gɛnaagen ɗoobm al‑Masi ki kɛn jee kaar‑naabge ute naaɗe kɛn baate kiŋg do taar naaje kɛn kꞋdooyɗeno ro ki ey se, naase iikki naatn cɛɛɗe ki dɔkɔ. Taa naase kic Ꞌjeelki, kaaɗ kɛn naaje kꞋtiŋgkiro tɛl se, naaje kꞋtɛɗo te jee kaar‑naabge eyo. Bin num, naase kic Ꞌtɛɗki naaba aan gɔɔ naaje. Naaje jꞋɔso te kɔsn nam cɛr eyo, num nɔɔrɔ katara naaje kꞋdabar kꞋtɛɗo naaba jꞋɔɔr kꞋnaŋo tak tak taa kꞋje kꞋkɔɔpm kaam jise eyo. Ey num naaje se jꞋɔk ɗoobo kɛn kꞋje se naase ajeki kɛɗn kɔsɔ. Num kɛn naaje kꞋtɛɗn naaba se kꞋje taa naase kic aki tɛɗn naaba bini. 10 Kɛn naaje jꞋiŋgo gɔtse ki se, naaje kꞋtaaɗsenoga taar se jꞋɔɔ: Debm jaay je tɛɗn naab ey se, n̰Ꞌɔn̰te kɔs kici.
11 Kɛn naaje jaay kꞋtaaɗ bin se, taa naaje kꞋbooyga booyo jee mɛtin̰ge maakse ki se, jee kaar‑naabge je tɛɗn ɗim eyo, ɔɔ je ɓo lee tɔl doɗege maakŋ taar jeege tun ɔlɗen naaɗe eyo. 12 Jeegen bin se, naaje kꞋtaaɗɗen ɔɔ kꞋdɛjɗen ute ro Mɛljege Isa al‑Masi jꞋɔɔ: kꞋtɛɗn naaba, jaay ɓo kꞋkɔŋ ɗim jꞋan kul roɗe.
13 Num naase gɛnaamge, Ꞌtɛɗki bɛɛ Ꞌɓaaki ute naanse, ɔn̰ten Ꞌkɔɔrki. 14 Kɛn nam jaay baate tookŋ do taar kɛn naaje kꞋraaŋsesin̰ maakŋ maktub ki ara se, ɔɔɗin̰ki gɛn don̰a, ɔn̰ten tumki kalaŋ taa bin se, sɔkɔn̰ɔ an̰ tɔɔlɔ. 15 Gaŋ ɔn̰ten Ꞌkaakin̰ki aan gɔɔ debm taamooyse, num Ꞌdɛjin̰ki aan gɔɔ gɛnaase.
Pɔl naŋ taarin̰a ɔɔ ɔɔɗ ɓooro jee Raage tu
16 Ɔn̰ Mɛljegen debm tɔɔsɛ, naan̰ mala ute ɗoobm gay kic ɓo asen kɛɗn tɔɔsin̰a gɛn daayum. Ɔɔ ɔn̰ Mɛljege se Ꞌkiŋg ute naase paac.
17 Taar tɛɗn tɔɔsn ara se, maam Pɔl ɓo mꞋraaŋsesin̰ te jim mala. Kɛn maam mꞋraaŋga maktub tak ɓo, mꞋɔnd jim ro ki bini. 18 Ɔn̰ bɛɛ gɛn Mɛljege Isa *al‑Masi se tɛɗn ute naase paac.