2
*Nirl Salal bɔɔyo ɓii Laa Pantekɔt ki
Kɛn ɓii gɛn tɛɗn laa kꞋdaŋin̰ Pantekɔt* Laa Pantekɔt se Yaudge tɛɗga *laa Paak ɔk ɓii si‑mii jaay ɓo naaɗe tɛɗn laa se. Ɓii se ɓo naaɗe saap do ɓii kɛn Raa ɔɔɗɗeno taa naaŋ Masar ki, taa naan̰ se ɓo naaɗe tɛɗ maak‑raapo. Maakŋ Kitapm kɛn Raa *dɔɔko kiji ute jeege se ɓii Laa Pantekɔt ki se ɓo, Nirl Salal bɔɔyo do jeege tun aalga kaal maakɗe do Isa ki. jaay aan se, ɓii kɛn se jee aal maakɗe do Isa *al‑Masi ki se tusga paac gɔtɔ kaam kalaŋ. Gɔtn se naaɗe naar booy naka maakŋ raa ki eemo uu uu aan gɔɔ kuul kɛn ɔl makɔn̰ɔ ɔɔ ɓaaɗo ɛnd maakŋ ɓee kɛn naaɗe tusn maak ki se ɔɔ gɔtɔ se, tɛɗ dir dir. Tɛr naaɗe aak ne ɗimge se tec aan gɔɔ rɔɔn̰ pooɗge bɔɔy ɓaaɗo wɔɔk tis doɗege tu. Gɔtn se Nirl Salal ɓaaɗo ɛnd ɗooc maakɗe ɔɔ naaɗe baag taaɗn taar naaŋ jee kuuyu. Kɛse Nirl Salal ɓo ɔlɗe naaɗe taaɗ taar naaŋgen se.
Ɓii kɛn se, Yaudgen ɔk ɗoobm taar Raaɗe ɔɔn̰ se iin̰o gɔtn ɓaa se paac ɔɔ ɓaaɗo Jeruzalɛm ki. Kɛn jee se jaay booy nakŋ tɛɗ dir dir se, naaɗe ɓaaɗo tus dɛna gɔtn se. Ɔɔ kɛn naaɗe jaay booy jee aal maakɗe do Isa al‑Masi ki jaay taaɗ taar naaŋɗege se, gɔtn se ɗoobm roɗe tap ɓo, naaɗe jeel eyo. Nakŋ se deel doɗe ɔɔ ɗoobm taaɗin̰ tap ɓo naaɗe jeel eyo ɔɔ naaɗe taaɗ ute naapa ɔɔ: «Jee taaɗ taargen se lɛ, naaɗe paac Galilege, tɛɗ ɔɔ ɗi jaay ɓo naŋa naŋa kic ɓo booy naaɗe taaɗin̰ ute taar naaŋin̰ naaŋin̰ se? Ey num naajege se jee mɛtin̰ge iin̰o Paart ki, jee mɛtin̰ge iin̰o Mɛɗ ki ute Elamit ki ɔɔ jee mɛtin̰ge iin̰o Mɛzapotami ki, jee mɛtin̰ge iin̰o taa naaŋ Jude ki, jee mɛtin̰ge iin̰o taa naaŋ Kapados ki, jee mɛtin̰ge iin̰o taa naaŋ Pɔŋ ki ute taa naaŋ Azi ki, 10 jee mɛtin̰ge iin̰o taa naaŋ Prigi ki ute gɛn Pampili ki, jee mɛtin̰ge iin̰o taa naaŋ Masar ute gɛn Libi kɛn cɛɛ Sirɛnai ki ɔɔ jee mɛtin̰ge iin̰o *Rɔm ki, 11 paac naajen kɛn kꞋYaudge ɔɔ jeegen kɛn tɛɗga tɛɗ roɗe Yaudge, jee iin̰o Krɛt ki ute jee iin̰o taa naaŋ Suge tu, paac naaje kꞋbooyki naaɗe taaɗ nakgen magal magal kɛn *Raa tɛɗin̰ ute taar naaŋjege.» 12 Nakŋ se deel doɗe ɔɔ naaɗe jeel ɗoobm taaɗin̰ eyo. Naaɗe taaɗ ute naapa ɔɔ: «Kɛse tap ɓo je ɗeekŋ ɔɔ ɗio?» 13 Gaŋ jee mɛtin̰ge se tɛrɛc mɛtn jeege tun aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi ki ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Naaɗe se lɛ, ɓɛrɛ, aay oonga koono.»
Piɛr taaɗ jeege tun tus gɔtn ese
14 Kɛn Piɛr jaay booy taar se, naan̰ iin̰ ɗaar ute *jee kaan̰ naabm Isa al‑Masigen sik‑kaar‑kalaŋ kuuy se ɔɔ uun mindin̰ raan taaɗɗen ɔɔ: «Naase Yaudge ute naase jee kɛn iŋgki Jeruzalɛm ki se, uɗki bi jiga do taar kɛn maam mꞋasen taaɗa ɔɔ nakgen deel paac se Ꞌbooy ɔkin̰ki jiga jaayo. 15 Kɛn naase ɔɔki jee se jaay jee kaay koonge num kɛse mɛt ki eyo, taa ɓɔrse se naaje jꞋutuki maakŋ kaaɗn mɛs ki ɓɔrtɔ. 16 Num gaŋ nakŋ aan se, kɛse taar kɛn debm taaɗ taar teeco taar Raa ki kꞋdaŋin̰ Jɔɛl kɛn taaɗo do dɔkin̰ se ɓo ɓɔrse aanga ɗoobin̰ ki, kɛn taaɗo ɔɔ: 17  Raa ɗeek ɔɔ:
Ɓiigen kaam mɔɔtn se, maam mꞋutu mꞋaɗe kɔl Nirlum
utu Ꞌbɔɔy do jeege tu paac.
Bin se gɛnsegen gaabge ute kɛngen mɛndge se,
utu Ꞌtaaɗn taargen teeco taarum ki
ɔɔ gɛnsegen gaan kɔɗge se
utu Ꞌkaakŋ nakgen kɛn maam mꞋteecn̰ naanɗe ki
jaay mꞋaɗen taaɗn mɛtin̰a
ɔɔ bubsege se kic mꞋutu mꞋaɗen taaɗn maakŋ niɗege tu.
18  Ɗeere, ɓii kɛn se, maam mꞋaɗe kɔl Nirluma
utu Ꞌbɔɔy do jee tɛɗn naabumge tun gaabge ute kɛngen mɛndge
ɔɔ naaɗe utu taaɗ taargen teeco taarum ki.
19  Maam mꞋutu mꞋtɛɗn nakgen deel doa maakŋ raa ki
ɔɔ mꞋutu mꞋtɛɗn nakŋ‑kɔɔɓge do naaŋ ki,
jeege Ꞌkaakŋ mooso, pooɗo ɔɔ ute saa Ꞌkiin̰ tul tul.
20  Kɔr Mɛljege jaay aɗe ɓaa se, ɓii kɛn se kaaɗa Ꞌtɛɗn ilim dib
ɔɔ laapa se Ꞌtɛɗn aac dɛŋ aan gɔɔ mooso.
*Ɓii Mɛljege se Ꞌtɛɗn ɓii kalin̰ ki ɔɔ Ꞌtɛɗn ɓii bɛɛ dɛn aak eyo,
naɓo ɓii se Ꞌkɔl ɓeere jeege tu.
21  Ɓiin se jaay debm eemga Mɛljege num,
naan̰ Ꞌkɔŋ kaaja. Aak Jl 3.1‑5.»
22 Tɛr Piɛr taaɗ ɔɔ: «Naase gaan *Israɛlge, Ꞌbooyki taar maam mꞋasen taaɗa! Ute Isan kɛn iin̰o gɛgɛr kɛn Nazarɛt ki ɔɔ kɛn Raa ɔlin̰o gɔtse ki se, naase Ꞌjeelki Raase tɛɗga nakŋ‑kɔɔɓge ute nakgen deel doa daanse ki taa asen taaɗn tɔɔgŋ Raa. 23 Gaabm se, Raa mala ɓo ɔn̰sesin̰ jise ki. Taa do dɔkin̰ tap ɓo, Raa se jeele nakŋ naase utu an̰ki tɛɗn don̰ ki se. Taa naan̰ se ɓo, naase ɔk ɔlin̰ki ji jee *kusin̰ge tu ɔɔ naaɗe ɓaa tup tɔɔlin̰ ro kaag ki; 24 num gaŋ Raa se durin̰oga daan yoge tu ɔɔ ɔɔɗin̰ga don̰a naatn maakŋ yo ki taa yo se ɔk tɔɔgɔ don̰ ki eyo. 25 Taa naan̰ se ɓo ɓugjege *Daud taaɗo mɛtn taar naan̰a maakŋ Kitap ki ɔɔ:
Daayum maam mꞋaak Mɛljege Raa naanum ki.
Taa naan̰ utu cɛɛm ki se, maam tap ɓo mꞋɓeere ɗim ki eyo.
26  Ɔɔ maam se maakum‑raapo ɔɔ mꞋaar kaa ute maak‑raapuma;
kɛn mꞋooyga kic ɓo, maam se mꞋɔnd dom do Raa ki.
27  Taa naai Mɛluma, naai se am kɔŋ kɔn̰um maakŋ yoge tu eyo,
ɔɔ naai Ꞌkɔŋ kɔn̰ mɛɗn doi se Ꞌruum maakŋ ɓaaɗ ki eyo.
28  Mɛluma, naai ɓo taaɗumga ɗoobm kaaja
ɔɔ daayum naai utu cɛɛm ki se, maam maakum‑raap puk. Aak KKR 16.8‑11.»
29 Tɛr Piɛr taaɗ daala ɔɔ: «Gɛnaamgen Yaudge, Ꞌbooyki maam mꞋasen taaɗn tal. Ɓugjege Daud se ooyga do dɔkin̰a. Naan̰ jꞋuun jꞋɔlin̰ga maakŋ ɓaaɗ ki ɔɔ ɓaaɗin̰ se jaaki kic ɓo utu gɔtjege tu ara. 30 Num gaŋ aan gɔɔ naan̰ debm taaɗ taar teeco taar Raa ki se, naan̰ jeele taa Raa se naamga naam taarin̰a ɔɔ tɛɗga num maakŋ mɛtjilin̰ ki se Ꞌkɔɔɗn deb kalaŋ se ɓaaɗo Ꞌkɔsn gaara gɔɔn̰ ki. 31 Taa naan̰ se ɓo, Daud se, naan̰ jeele *al‑Masi se ɓaaɗo ooyga kic ɓo utu duru daan yoge tu. Taa naan̰ se ɓo naan̰ ɗeek ɔɔ: ‹Raa se rɛsin̰ te maakŋ yoge tu eyo ɔɔ ron̰ lɛ, naan̰ ɔn̰in̰ ruum te maakŋ ɓaaɗ ki eyo.› 32 Taa naan̰ se ɓo maam mꞋtaaɗseni: Raa se naan̰ duroga Isa daan yoge tu ɔɔ naaje se paac jꞋaakin̰ga ɔɔ naan̰ se utu te kaamin̰a. 33 Raa uun ɓaansin̰ga ute tɔɔgin̰a maakŋ raa ki. Ɔɔ Raa Bubu se ɛɗin̰ga *Nirl Salal kɛn naan̰ taaɗ ɔɔ utu kɛɗn jeege tu se. Ɔɔ Nirl se ɓo kɛn Isa ɔlin̰ ɓɔrse bɔɔy wɔɔk doje ki aan gɔɔ kɛn naase aakin̰ki ute kaamse ɔɔ Ꞌbooyin̰ki ute bise se. 34 Ey num ɓugjege Daud lɛ ook ɓaa te maakŋ raa ki eyo, gaŋ naan̰ taaɗ ɔɔ:
Mɛljege Raa ɗeek Mɛlum ki ɔɔ: Naai se ɓaaɗo iŋg do ji daamum ki,
35  ɓii kalaŋ maam mꞋai tɛɗi jee taamooyige paac se,
naai utu kiŋg doɗe ki.§ Aak KKR 110.1.
36 Ɔn̰ gaan Israɛlge paac Ꞌjeel taar se: Isan naase Ꞌtup Ꞌtɔɔlin̰ki ro kaag ki se, naan̰ se ɓo Raa tɛɗin̰ tɛɗga Mɛljege ɔɔ naan̰ ɓo al‑Masi se.»
Jeege dupu‑mɔtɔ took aal maakɗe do Isa ki
37 Kɛn jeege jaay booy taar ese se, naaɗe maakɗe tuj kasak kasak ɔɔ naaɗe tɔnd mɛtn Piɛr ute *jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige gɛn kuuy se ɔɔ: «Gɛnaajege naaje tap ɓo kꞋtɛɗn roje jꞋɔɔ ɗi?» 38 Gɔtn se Piɛr tɛrlɗen ɔɔ: «ꞋTɛrlki maakse ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo ɔn̰ ron̰ jꞋan̰ *batizn ute ro Isa al‑Masi, taa Raa an̰ tɔɔl *kusin̰in̰a bin jaay Raa asen bɔɔy *Nirl Salal dose ki. 39 Taa naan̰ taaɗga taaɗ ɔɔ utu aɗe kɔl Nirl Salal dose ki, do gɛnsege tu ɔɔ do jeege tun iŋg dɔɔk te Raa ɔɔ do jeege tun dɛn kɛn Raa ute aɗeno daŋ se.» 40 Gɔtn se tɛr Piɛr taaɗɗenga taarge dɛna taa aɗen tɛɗn naaɗe Ꞌtooko ɔɔ kaay kaamɗe. Naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Jee duni kɛn ɓɔrse se, ɓɛrɛ, naaɗe se jee kɛn baate Raa! ꞋTeecki naatn maakɗe ki taa naase aki Ꞌkɔŋ kaaja.» 41 Jee kɛn took uun taar Piɛr se, ɓii kɛn se sum ɓo kꞋbatizɗe. Naaɗe se ɓaa ɓaa nakŋ jeege dupu‑mɔtɔ ɔɔ naaɗe ɓaaɗo tum do jeege tun deetn kɛn aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi ki se.
Kiŋg jee Raagen deet deete
42 Jee paacn̰ kɛn aalga kaal maakɗe do Isa *al‑Masi ki se, naaɗe daayum lee booy taargen *jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige lee dooyɗe ɔɔ naaɗe iŋg aan gɔɔ gɛnaagen kon̰ɗe kalaŋ ɔɔ bubɗe kalaŋ. Naaɗe lee ɔs kalaŋ ɔɔ lee eem Raa taa naapki. 43 Ute jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige se, Raa tɛɗ nakŋ‑kɔɔɓge dɛna ute nakgen kɛn taaɗ tɔɔgŋ Raa. Ute nakgen jaay naaɗe tɛɗse ɔl jeege paac ɓeer Raa ki. 44 Ɔɔ jee kɛn aal maakɗe do Isa al‑Masi ki se, naaɗe ɔk taarɗe kalaŋ ɔɔ nakŋ paacn̰ jaay naaɗe ɔkse nig aakin̰ ute naapa. 45 Naaɗe dugŋ naatn ute maakŋ‑gɔtɗege ɔɔ ute nakɗege ɔɔ gursn se naaɗe nig aakin̰ ute naapa ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo jꞋɛɗin̰ nakŋ kɛn an̰ kaasn kiŋgin̰a. 46 Daayum ɓii‑raa naaɗe tus daan bɔɔr *Ɓee Raa ki ute maakŋ kalaŋ. Naaɗe lee ɔs kalaŋ ɓee naapge tu ɔɔ gɔtn kɔsɗe ki se, naaɗe lee tɔs ute maak‑raapo ɔɔ taar ɗim tap ɓo, naaɗe ɔk maakɗe ki eyo. 47 Kɛn jeege jaay aakɗe naaɗe tɛɗ bin se, naaɗe jeɗe. Ɔɔ jee kɛn aal maakɗe do Isa al‑Masi ki se naaɗe tɔɔm Raa, ɔɔ te naan̰ se ɓii‑raa Mɛljege Isa al‑Masi lee aaj jeege maakŋ *kusin̰ɗe ki ɔɔ daayum jeege ziiɗ do jeege tun aalga kaal maakɗe don̰ ki se.

*2:1 Laa Pantekɔt se Yaudge tɛɗga *laa Paak ɔk ɓii si‑mii jaay ɓo naaɗe tɛɗn laa se. Ɓii se ɓo naaɗe saap do ɓii kɛn Raa ɔɔɗɗeno taa naaŋ Masar ki, taa naan̰ se ɓo naaɗe tɛɗ maak‑raapo. Maakŋ Kitapm kɛn Raa *dɔɔko kiji ute jeege se ɓii Laa Pantekɔt ki se ɓo, Nirl Salal bɔɔyo do jeege tun aalga kaal maakɗe do Isa ki.

2:21 Aak Jl 3.1‑5.

2:28 Aak KKR 16.8‑11.

§2:35 Aak KKR 110.1.