2
Ɗeere, maam mꞋje naase aki jeele, maam se mꞋiŋg ɓo mꞋɗo ɗo jɛt taa naase, taa jeegen maakŋ gɛgɛr kɛn Laodise ki ɔɔ taa jee Raagen kuuy kɛn ɓii kalaŋ tap ɓo aakum te ute kaamɗe ey se kici. Maam mꞋje naaɗe se kꞋkaay kaamɗe ɔɔ ute maak‑jeɗe se kꞋdɔɔk taarɗe kalaŋ. Maam mꞋje naaɗe se jeel kɔkŋ maakɗe ki mala mala, bin ɓo naaɗe Ꞌkɔŋ jeel *nakŋ kɛn Raa ɔyin̰o jaay jeege jeel te mɛtin̰ ey se, ɔɔ nakŋ se lɛ, naan̰ ɓo *al‑Masi. Ɔɔ gɔtn al‑Masi ki sum ɓo naajege jꞋaki kɔŋ jeel‑taar mala mala ute jeel nakge paac. Kɛn ɔlum jaay mꞋtaaɗsen bin se, mꞋje nam tap ɓo asen dɛrl ute taarin̰gen nijim se eyo. Ey num, ɗeere, daanse ki se maam gɔtɔ, naɓo maam mꞋutu mꞋsaap dose ki ɔɔ maam se maakum raapo aan gɔɔ mꞋutu maaksen ute kaamuma, naase se naŋa naŋa kic ɓo utu Ꞌɗaar gɔtin̰ ki tak tak ɔɔ kaal maaksen do al‑Masi ki se naase utu ɔkin̰ki tɔɔgɔ.
Ute *al‑Masi se naase ɔŋkiga nakge paac
Aan gɔɔ naase Ꞌtookkiga Mɛlse, Isa al‑Masi se, iŋg Ꞌdɔɔkki kalaŋ ute naan̰a. Aan gɔɔ ko kaaga iirin̰ bɔɔy naaŋ ki jaay Ꞌɗaar tɔɔgɔ ɔɔ aan gɔɔ ɓee kɛn jꞋiin̰in̰ ɗaar tɔɔg se, naase kic ɓo iŋg Ꞌdɔɔkki kalaŋ ute Isa al‑Masi bin kici. Ɔɔ kaal maaksen do al‑Masi ki se ɔkin̰ki tɔɔgɔ aan gɔɔ kɛn kꞋdooyseno ro ki; ɔɔ Ꞌtɔɔmki *Raa ute maakse paac. Ɔndki kɔndɔ, ɔn̰te kɔn̰ki nam asen dɛrl ute taargen rɛn̰ rɛn̰ kɛn tɔɔl sɛr ey se! Taargen se iin̰o gɔtn jikilimge tu ɔɔ gɔtn nakge tun ɔk tɔɔgɔ do *duni ki sum. Num naaɗe se, ɓɛrɛ, iin̰o gɔtn al‑Masi ki eyo. Taa kaaɗ kɛn Isa al‑Masi iŋgo do naaŋ ki se nakŋ Raa ɔk paac se utu gɔtn naan̰ ki kici. 10 Aan gɔɔ naase Ꞌdɔɔkkiga kalaŋ ute al‑Masi se, naase ɔŋkiga nakge paac ute naan̰a. Tɔɔgge ute nakgen ɔk tɔɔgɔ do jeege tu paac se, naan̰ ɓo doɗe ki.
11 Aan gɔɔ naase Ꞌdɔɔkkiga kalaŋ ute al‑Masi se, naase se jꞋɔjsenga pɔndɔ naɓo *kɔjn̰ pɔnd naase se, tec aan gɔɔ gɛn jikilimge lee tɛɗ se eyo, num kɔjn̰ pɔnd naase se, iin̰o gɔtn al‑Masi ki, naan̰ ɓo debm ɔɔɗjekiga dojege ro daa ro kɛn ɔljeki maakŋ *kusin̰ ki se. 12 Kɛn naase jaay *kꞋbatizse sum se tec aan gɔɔ naase ooykiga ɔɔ jꞋɔlsenga maakŋ ɓaaɗ ki ute al‑Masi. Ɔɔ kɛn naase jaay Ꞌteeckiro maan se, tec aan gɔɔ ooy durkiga ute al‑Masi tɛlɛ, taa naase aalkiga maakse do tɔɔgŋ Raa kɛn durin̰o daan yoge tu se. 13 Ɔɔ do dɔkin̰ se, naan Raa ki se naase aan gɔɔ jee ooyga kooyo taa kusin̰ kɛn naase lee Ꞌtɛɗki ɔɔ naase se aan gɔɔ jee ɔj te pɔnd eyo* Jee ɔj te pɔnd ey se, Yaudge aakɗe aan gɔɔ jee jeel Raa mal eyo.. Gaŋ ɓɔrse ute al‑Masi se, Raa ɛɗsenga kaaja ɔɔ naan̰ se tɔɔljekiga kusin̰jege se paac naata. 14 Ute kooy Isan ooy do kaag ki se, Raa tɔɔljekiga sɛɛjege se naatn ɔɔ nakŋ kɛn *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki jaay ɔkjeki mindjege se kic, naan̰ tɔɔlin̰ga naatn ɔɔ naan̰ tupin̰ga ro kaag ki ute naan̰a. 15 Tɔɔgge ute nakgen ɔk tɔɔgɔ do jeege tu paac se, Raa bɔɔyɗenga naatn maakŋ gaarɗege tu. Ute kooy kɛn Isa ooy do kaag ki se, naan̰ cirɗega. Naan̰ tɔk leeɗeno naan jeege tu ɔɔ ɔlɗe sɔkɔn̰ tɔɔlɗe.
16 Taa naan̰ se ɓo, ɔn̰te kɔn̰ki nam asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki taa kɔsɔ, taa kaaye, taa laagen jeege lee tɛɗa, taa ɓii *sɛrkŋ gɛn taar kaal laapa, ey lɛ taa *ɓii sebit. 17 Naaɗe se paac aan gɔɔ kaam nirl nakgen bɛɛ utu aɗe ɓaa naan ki. Ɔɔ kaam nirl nakgen se taaɗ te al‑Masi mala. 18 Kɛn bin num, jeegen tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee ɔɔp roɗe baata ɔɔ lee eem *kɔɗn Raage ɔɔ kɛn niiga num ɔkin̰ ɔɔn̰ se, ɔn̰te Ꞌkɔn̰ki jee se asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki. Jee bin se saapɗe se gɛn jikilimge ɔɔ ɔlɗen naaɗe magal roɗege. 19 Naaɗe se ɔŋ dɔɔk ute al‑Masi eyo. Ey num al‑Masi se, naan̰ ɓo do *egliz ɔɔ Ꞌjeelki kɛn tɛɗ bɛɛ ro ki te magalin̰ se, daan doa. Ɔɔ daan do se ɓo kɛn tum ro paac, jaay tɛɗ kalaŋ se. Ɔɔ jee Raage kic ɓo tec bini ɔɔ kɛn tɛɗɗen jaay teep ɓaa ute naanɗe se lɛ, Raa.
Ooykiga ɔɔ durkiga ute *al‑Masi
20 Ɗeere, naase se ooykiga ute al‑Masi ɔɔ nakgen ɔk tɔɔgɔ do *duni ki se ɔk tɔɔgɔ dose ki ey sum; num gaŋ gɛn ɗi jaay naase iŋgki aan gɔɔ nakgen se utu ɔk tɔɔgɔ dose ki, jaay Ꞌtookki gɛn tɛɗn nakgen se aan gɔɔ jeegen kɛn utu maakŋ duni ki rɔk se, 21 nakgen kɛn ɔɔ: «Nakŋ bin se ɔn̰te lɛkin̰a, ɔn̰te kuunin̰a, ɔɔ ɔn̰te kɔsin̰a?» 22 Nakgen se paac taaɗ te nakgen kaaɗin̰ utu deele. Ɔɔ nakgen se lɛ, jikilimge ɓo lee saapa ɔɔ dooyin̰ jeege tu gɛn tɛɗa. 23 Ɗeere, nakgen kɛn naaɗe taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa se, naaɗe saapin̰ ɔɔ ute naan̰ se ɓo, aɗen kɛɗn jeel‑taara, taa naaɗe taaɗ ɔɔ ɔɔp roi baata ɔɔ Ꞌdabar roi ɔɔ Ꞌtɛɗ nakgen kɛn jeege taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa se. Num gaŋ nakgen se paac se, tɔɔl sɛr eyo ɔɔ ɔŋ tɛɗ debkilimi ɔŋ bɔɔb ɔk ron̰ eyo.

*2:13 Jee ɔj te pɔnd ey se, Yaudge aakɗe aan gɔɔ jee jeel Raa mal eyo.