Maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Kɔlɔs ki
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Kɔlɔs ki
Kɔlɔs se naan̰ gɛgɛr kɛn maakŋ taa naaŋ Turki kɛn ɓɔrse, daanɗe ute gɛgɛr Ɛpɛz se ɔk kilɔmɛtir 200. Pɔl se ɗaam jaay ey num ɓii kalaŋ ɓaa te Kɔlɔs ki eyo. Ɔɔ kɛn ɔnd eglizn Kɔlɔs ki se, Epapras. Epapras se naan̰ kɔɗ Kɔlɔs ɔɔ naan̰ lee tɛɗn naaba ute Pɔl tɛlɛ (kon̰ 1.7; kon̰ 4.12). Pɔl booyga kɛn jeege lee aan̰ɗe dala jee al‑Masigen Kɔlɔs ki se. Jee se lee dooyɗe ute taargen tec ute Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi se eyo. Naaɗe lee taaɗ jeege tun Kɔlɔs ki ɔɔ kꞋtɛrl do kiŋg ɓugɗege tun do dɔkin̰a. Ɔɔ tɛr taaɗɗen ɔɔ nakgen ɔk tɔɔgɔ do nakge tun ɓaa se paac se, kꞋjꞋeemɗe. Kaaɗ kɛn se Pɔl jꞋɔkin̰ga kɔkŋ daŋgay ki. Ɔɔ aan gɔɔ naan̰ Ꞌkɔŋ ɓaa gɔtɗe ki ey se, naan̰ raaŋɗen maktubm ara se. Nakgen jig ey kɛn jeege ɔŋ aakɗen ey se, jee Kɔlɔs ki ɔk ɓeere ro ki taa nakgen se ɔk tɔɔgɔ do jeege tu. Gaŋ al‑Masi se, naan̰ ɔk tɔɔgɔ cir nakgen se paac. Ute kooy naan̰ ro kaag ki se, tɔɔgŋ naaɗe ɔk do jikilimge tu se, naan̰ tɛɗin̰ tɛɗga gɔtɔ. Taa naan̰ se ɓo nakgen ɔk tɔɔgɔ do jikilimge tu ute nakgen tɛɗɗen ɓulge se naan̰ ɔɔɗɗenga doɗe naatn ro ki.
1
Pɔl raaŋ ɔl tɔɔsɛ egliz kɛn Kɔlɔs ki
(Ɛp 1.15‑19; Plp 1.3‑6,9‑11; 1Tɛs 1.2‑4)
Kɛn ara maam Pɔl, *mꞋdebm kaan̰ naabm Isa al‑Masi aan gɔɔ kɛn *Raa maakin̰ jen ro ki ɔɔ ute gɛnaajege Timote ɓo, kꞋraaŋsen maktubm ara se, naase jee Raage tun maakŋ gɛgɛr kɛn Kɔlɔs ki ɔɔ naase ɓo gɛnaajegen tuj ɔrmɗe eyo ɔɔ kɛn iŋg dɔɔk kalaŋ te *al‑Masi. Ɔn̰ Bubjege Raa asen tɛɗn bɛɛn̰a ɔɔ asen kɛɗn lapia.
Pɔl tɔɔm Raa ɔɔ tɔnd mɛtin̰a
Daayum, kɛn naaje jaay kꞋɓaa ɓaa tɔnd mɛtn Raa Bubm Mɛljege Isa *al‑Masi taa naase se, naaje kꞋlee kꞋtɔɔmin̰a, taa naaje se kꞋbooyga jꞋɔɔsjege maana taa kaal maaksen aalki do Isa al‑Masi ki ɔɔ ute maak‑je kɛn naase ɔkki do jee Raage tu paac se. Bin ɓo deet deetn kɛn naase Ꞌbooykiro Labar Jigan kɛn mɛt ki se, naase Ꞌbooy ɔkkiga Raa se Ꞌbɔɔbsenga nakŋ bɛɛ maakŋ raa ki ɔɔ do taar kɛn se ɓo, naase iŋg ɔndki dose do ki. Ɔɔ Labar Jigan ese se wɔɔkga do naaŋ ki paac bini aanga gɔtse ki. Naan̰ se tec aan gɔɔ ko kaaggen kɛn teepe ɔɔ ooj dɛn se ɔɔ Labar Jiga se kic ɓo tɛɗn naabin̰ gɔtn jeege tu ɓaa ute naanin̰a. Bin ɓo naan̰ tɛɗn naaba daan naase ki kici, baago deet deet ɓii kɛn naase Ꞌbooykiro ɔɔ Ꞌjeelin̰ki bɛɛ Raa se mɛt ki, jaay naase Ꞌtook ɔkin̰ki jiga se. 7-8 Epapras ɓo debm kɛn dooyseno mɛtn taargen ese se ɔɔ naan̰ se taaɗjenga tɔɔgŋ kɛn *Nirl Salal ɛɗsen gɛn je jeege se. Naan̰ se mɛɗn kɔɔn̰ maakje kꞋtɛɗn naaba kalaŋ ɔɔ naan̰ se debm tɛɗn naabm tuj ɔrmin̰ eyo gɛn al‑Masi gɔɔ naaje ki.
Taa naan̰ se ɓo, ɓii kɛn naaje jaay kꞋbooy labarse sum se, naaje kꞋtɔnd mɛtn Raa jꞋɔn̰ eyo taa naase. Naaje kꞋtɔnd mɛtin̰ jꞋɔɔ asen kɛɗn jeel mala mala kɛn naase anki jeel nakŋ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki ɔɔ ɔn̰ Nirlin̰ se asen kɛɗn jeel‑taar mala mala ute mɛtɛkɛ. 10 Bin jaay ɓo kiŋgse Ꞌtɛɗn aak bɛɛ naan Mɛljege tu gɛn je nakŋ paacn̰ tɔɔlin̰ naan̰ ki. Ɔɔ naase aki tɛɗn napar nakgen jiga jiga ɔɔ Raa se naase an̰ Ꞌjeel kɔkŋ ɓaa ute naan se. 11 Ɔɔ naaje kꞋtɔnd mɛtin̰ asen tɛɗn jee tɔɔgŋ mala mala ute tɔɔgŋ naan̰ kɛn cir nakge paac se, bin ɓo kɛn dubar jaay aanga dose ki kic ɓo, naase aki kaay kaamse, an̰ki sɛrkɛ. 12 Ɔɔ ute maak‑raapo Ꞌtɔɔmki Raa Bubm kɛn tɛɗseno ɔŋkiga ɗoobo gɛn kɔŋ bɛɗse maakŋ nakge tun bɛɛ kɛn naan̰ bɔɔbin̰ jeen̰ge tu maakŋ‑gɔt kɛn wɔɔr se. 13 Taa Raa se ɔɔɗjekiga dojege maakŋ‑gɔt kɛn ɔɔɗɔ kɛn ɔk tɔɔgɔ dojege tu ɔɔ uun ɓaanjekiga maakŋ gaar gɛn Goon maak‑jen̰ ki. 14 Ute ɗoobm Goonin̰ se ɓo Raa dugjekiga dojege ɔɔ tɔɔljekiga *kusin̰jege se naatn.
Isa se naan̰ ɓo magal cir nakge paac
15 Ɓii kalaŋ tap ɓo nam aak te Raa eyo.
Num, kɛn Goonin̰ Isa jaay ɓaaɗo do naaŋ ki se, naan̰ ɓo tec aan gɔɔ Raa mala ɔɔ naan̰ ɓo taaɗ Raa se jeege tu.
Aan gɔɔ maakŋ ɓee ki goon paraga ɓo naana se, Isa *al‑Masi kic ɓo, nakgen Raa aalɗeno paac se, naan̰ ɓo naanɗe ki.
16 Taa ute Isa se ɓo, Raa aalo nakgen maakŋ raa ki ute kɛngen do naaŋ ki paac; kɛngen jꞋaakɗe ute kɛngen jꞋɔŋ jꞋaakɗe eyo, nakgen ɔk tɔɔgŋ kɛn jꞋɔŋ jꞋaakɗen eyo, tɔɔggen iŋg do jeege tu, *kɔɗn Raage ute magalɗege; nakgen se paac, Raa aalɗe ute Isa ɔɔ Raa aalɗeno se taa naaɗe taaɗn *nookŋ Isa.
17 Nakgen ɓaa se paac se, Isa ɓo naan ki ɔɔ kɛn naaɗe paac jaay utu iŋg gɔtɗe ki se, ute tɔɔgŋ naan̰a.
18 Aan gɔɔ do ɓo tɔɔɗ ro te magalin̰ se, Isa al‑Masi kic, naan̰ do *egliz. Nakge paac se upo mɛta do naan̰ ki ɔɔ maakŋ yoge tu se, naan̰ ɓo debm kɛn ooy duro deete. Taa bin se maakŋ nakge tun ɓaa se paac se, naan̰ ɓo naan ki.
19 Ɗeere, nakŋ paacn̰ kɛn Raa ɔk se utu gɔtn Goonin̰ ki kici taa Raa se uunoga kuun doa gɛn tɛɗn naan̰ se.
20 Ute goonin̰ se, Raa tɛɗga nakgen do naaŋ ki ute kɛngen maakŋ raa ki se paac ɔkga taasa ute naan̰a. Ute moosn goonin̰ kɛn ɔɔy do kaag ki se ɓo, Raa ɓaanoga ute lapia.
21 Anum, naasen jee Kɔlɔs ki se, do dɔkin̰ se, naase iŋgkiro dɔk ute Raa. Naase Ꞌsaapkiro ɔɔ Ꞌtɛɗkiro nakgen jig eyo. Kɛse ɓo kɛn gaaŋseno ute Raa ɔɔ tɛɗkiro jee taamooyin̰ge. 22 Num ɓɔrse se, ute kooy kɛn Goonin̰ ɔn̰ ron̰ ooy do kaag ki se, Raa ɔkga taasa ute naase taa asen ɓaa naanin̰ ki se jee *salal, ɔk taar ɗim kusin̰ roɗe ki eyo ɔɔ ɔk tuj eyo kici, 23 kɛn naase jaay kaal maaksen do Isa ki se ɔkin̰ki jiga ɔɔ Ꞌɗaarki do ki tɔɔg gaŋ se, ɔɔ kɛn naase jaay ɔn̰ki te eyo gɛn kɔnd dose do Labar Jigan kɛn naase Ꞌbooyin̰kiro se. Ɔɔ Labar Jigan ese se ɓo kꞋtaaɗin̰ga jeege tun do naaŋ ki paac kici ɔɔ taa naan̰ se ɓo maam Pɔl se mꞋtɛɗga debm tɛɗn naabin̰a.
Dubar kɛn Pɔl ɔŋ taa egliz
(Ɛp 3.1‑13; 1Kɔr 2.7‑13)
24 Ɓɔrse, maam mꞋdabar dɛna taa naase; ute naan̰ se kic ɓo maam maakum raapo. Aan gɔɔ Isa dabaro se, maam kic mꞋdabar roma taa naase *eglizn kɛn Ꞌtɛɗkiga daa ro gɛn Isa *al‑Masi se. Maam mꞋdabar se, taa naabin̰ kɛn ɔɔp se Ꞌkaasn ɗoobin̰ ki. 25 Maam se mꞋtɛɗga debm tɛɗn naabm gɛn egliz, ɔɔ naabm se Raa ɛɗumsin̰ kaam jim se taa naase. Naan̰ ɛɗum naabm se taa Taar Raa se paac mꞋan̰ taaɗn naŋ ute ɗoobin̰ jeege tu. 26 Ɔɔ taar kɛn Raa uuno doa do dɔkin̰ gɛn taaɗa jaay *taaɗ te mɛtin̰ mɛtjil jeege tu paac ey se, ɓɔrse se, naan̰ taaɗga mɛtin̰ tooɗga tal jee Raage tu. 27 Ɔɔ jee Raagen ese se ɓo Raa uunoga doa gɛn taaɗn nakŋ bɛɛ ɔɔ jiga kɛn jeege jeelo te mɛtin̰ eyo kɛn Raa tɛɗin̰ taa jeegen Yaudge eyo. Nakŋ se naan̰ ɓo al‑Masi kɛn utu iŋg maakse ki se ɔɔ ute ɗoobm naan̰ se ɓo, naase ɔndki doa gɛn kɛnd maakŋ *nookŋ Raa ki.
28 Al‑Masi se ɓo naaje kꞋtaaɗin̰ jeege tu paac, kꞋjꞋaalɗen biɗe ki ɔɔ kꞋdooyɗe ute jeel‑taar paacn̰ kɛn Raa ɛɗjen se, taa naaje kꞋje jeegen paacn̰ dɔɔkga ute al‑Masi se, Ꞌtɛɗn jee mɛc. 29 Taa naan̰ ese se ɓo maam mꞋtɛɗn naaba mꞋɗoa ute tɔɔgŋ al‑Masi kɛn cir nakge paac kɛn iŋg tɛɗ naaba maakum ki se.