4
Bin ɓo gɛnaa maak‑jemgen ɗoobm *al‑Masi ki, maam se mꞋje mꞋasen mꞋɓaa kaakŋ ute kaamuma. Taa naase se ɓo jee Ꞌtɛɗumki jaay maakum‑raapo ɔɔ maam mꞋtɔɔm rom ute naase. Bin se gɛnaamge, ute Mɛljege se Ꞌɗaarki tɔɔgɔ!
Ute Mɛljege se iŋgki ute maak‑raapo
(Plp 2.1‑3; Rm 16.1‑4)
Maam dɛj Ebodi ute Syntis kɛn taarɗe ɓaa ey se, mꞋɔɔ jꞋaay kaamɗe jꞋɔk taarɗe kalaŋ taa naaɗe Ꞌtɛɗga kalaŋ te Mɛljege se. Naai debum kɛn kꞋtɛɗn naaba kalaŋ ɔɔ debm mɛc se, maam mꞋtɔnd mɛti mɛndgen se Ꞌɓaa noogɗe. Taa naaɗe kic ɗoɗoga gɛn taaɗn Labar Jiga gɛn Isa *al‑Masi ute maama ɔɔ ute Klema ɔɔ jeegen kuuy kɛn kꞋtɛɗo naaba kalaŋ. Jee se ɓo kɛn roɗe kꞋraaŋin̰ga raaŋ maakŋ Kitapm Kaaj ki.
Aan gɔɔ Ꞌtɛɗkiga kalaŋ ute Mɛljege se daayum iŋgki ute maak‑raapo! Taar se mꞋasesin̰ taaɗn ɗɔɔl daala, iŋgki ute maak‑raapo! Ɔn̰ki jeege paac asen jeele naase se jee bɛɛ. Taa Mɛljege se ɔɔpga gɔɔrɔ utu Ꞌɓaaɗo. Ɔn̰te Ꞌkuunki nirlse do ɗim ki, gaŋ daayum nakŋ kɛn jaay aan dose ki se Ꞌtɔndki mɛtn *Raa taa nakgen naase Ꞌjeki. Kɛn naase jaay Ꞌɓaaki ɓaa tɔnd mɛtn Raa num, Ꞌtɔɔmin̰ki ute maakse. Ɔɔ tɔɔsn gɛn Raa kɛn cir maak‑saapm naajege se, ute Isa al‑Masi se asen bɔɔbɔ ɔɔ maakse Ꞌtooɗn kaam kalaŋ.
Gɛnaamge, kɛn ɔɔp mꞋasen taaɗ se ɔn̰ nakŋ kɛn mɛt ki, kɛn jeege jeelin̰ aak bɛɛ, kɛn te ɗoobin̰a, kɛn *salal, kɛn jeege aak jen̰a, kɛn jeege dɔŋin̰a, kɛn ɔŋin̰ aak jiga ɔɔ kɛn jeege aakin̰ kic ɓo tɔɔmin̰ se, kɛse ɓo nakgen naase aki saapm do ki. Taar kɛn naase Ꞌbooykiro maam mꞋdooyseno ute nakgen naase aakkiro gɔtn maam ki, kɛn maam tɛɗɗeno se, naase kic Ꞌlee Ꞌtɛɗin̰ki bin kici. Ɔɔ Raa debm kɛn ɛɗ lapi se utu kiŋg te naase.
Pɔl tɔɔmɗe taa nakŋ kɛn naaɗe ɛɗin̰i
(2Kɔr 9.6‑15)
10 Maam se maakum‑raapo aak eyo ɔɔ mꞋtɔɔm Mɛljege taa naase Ꞌtɛrl saapkiga do maam ki daala. MꞋjeele naase se daayum Ꞌsaapki dom ki, naɓo naase ɔŋki te ɗoobm kɛn amki noog eyo. 11 Kɛn ɔlum jaay mꞋtaaɗ bin se taa mꞋɔk ɗim ey ɓo mꞋtaaɗ eyo, taa maam se lɛ mꞋdeelga deel roma nakŋ maam mꞋɔk se ɓo aas kiŋgum sum. 12 Kɛn maakŋ daay ki lɔ maakŋ dɛrɛŋ ki kic ɓo, maam se mꞋdeelga rom ro ki. Kɛn mꞋɔk nakŋ kɔsɔ kɛn mꞋɔk eyo, kɛn maakŋ dɛrɛŋ ki lɔ maakŋ ɓo ki, maam se kɛn aanum ɗi ɗi kic lɛ, daayum mꞋtookŋ do naan̰ kɛn ese. 13 Maam se mꞋaasin̰ do nakge tun ɓaa se paac ute Debm kɛn lee tɔɔgum maakum se. 14 Gaŋ naase se Ꞌtɛɗkiga bɛɛ kɛn naase jaay Ꞌɓaaɗo Ꞌnoogumki do nakge tun ɔɔn̰ aan dom ki se.
15 Gɛnaamgen Pilip ki, naase mala Ꞌjeelki kaaɗ kɛn deet deet jaay mꞋtaaɗseno Labar Jiga gɛn Isa *al‑Masi se ɔɔ kɛn jaay mꞋiin̰ mꞋɔn̰o Masedoan sum se, maakŋ *eglizge tu se, eglizn naase kalin̰ ki sum ɓo Ꞌɓaamoga ute nakŋ noogo. Ey num eglizn kuuy se ɔŋ ɔlum te ne ɗim eyo. 16 Kɛn maam jaay mꞋutu Tɛsalonik ki se, naan̰ kɛn se naase ɔl ɗɔɔlumkiroga ɗɔɔlɔ nakŋ kɛn am kaasn kiŋguma. 17 Kɛn ɔlum jaay mꞋtaaɗ bin se, mꞋje je ɗim ɓo gɔtse ki eyo. Nakŋ maam mꞋje se bɛɛ kɛn naase Ꞌtɛɗkiro se Ꞌziiɗn ɓaa ute naanin̰a. 18 Maam taaɗsen nakŋ naase jaay ɔlumkiro paac se, maam mꞋɔŋin̰ga nakgen se aasum cir ciri. Aan gɔɔ Epaprodit ɛɗumsin̰ga nakŋ naase ɔlumkiro se, ɓɔrse maam mꞋɔk nakge dɛna ute maraadin̰a nakgen se tec aan gɔɔ *sɛrkŋ jiga ɔɔ oot nijimi kɛn jꞋɛɗ Raa ki jaay tɔɔlin̰ se. 19 Ute Isa al‑Masi se, Mɛlum Raa se nakŋ jaay naase ɔkki ey paac se naan̰ asesin̰ kɛɗa, taa naan̰ se ɗim tap ɓo daayin̰ eyo maakŋ gaarin̰ ki. 20 Daayum Raa kɛn Bubjege se kꞋlee kꞋtɔɔmin̰ki. *Amin.
Pɔl raaŋ naŋ taarin̰a ɔɔ ɔlɗen tɔɔsɛ
21 Jee Raagen naase Ꞌtɛɗkiga kalaŋ ute Isa *al‑Masi se, Ꞌtɛɗɗeki tɔɔsɛ ɔɔ gɛnaagen ɗoobm al‑Masi ki kɛn utu te maam gɔtn ara se, tɛɗsen tɔɔsɛ kici. 22 Jee Raagen gɔtn ara paac se tɛɗsen tɔɔsɛ ɔɔ kɛn tɛɗsen tɔɔsɛ tap tap se jee maakŋ ɓee Gaar magal *Rɔm ki. 23 Ɔn̰ Mɛljege Isa al‑Masi asen tɛɗn bɛɛn̰a.