5
Ɔn̰te Ꞌkɔn̰ki rose jꞋasen tɛɗn ɓulge do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki
*Al‑Masi se ɔɔɗjekiga dojege ɗeer ɗeer. Bin num, ɗaarki tɔɔgɔ ɔɔ ɔn̰te Ꞌkɔn̰ki nam asen Ꞌtɛɗn ɓulu daala.
ꞋBooyki! Kɛse maam Pɔl ɓo mꞋɗeekseni: kɛn naase jaay je aki tɔjn̰ pɔndɔ num, nakŋ al‑Masi tɛɗsen se Ꞌtɛɗga nakŋ cɛrɛ. ꞋBooyki mꞋasen taaɗn daala: debm jaay je *kɔjn̰ pɔndɔ se, bɛɛki num, Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se naan̰ an̰ tɛɗin̰ aas kart. Bin se naase jeegen Ꞌsaapki ɔɔki iŋgkiga do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki sum ɓo, aki tɛɗn jee aak bɛɛ naan *Raa ki se; kɛn bin num naase se Ꞌgaaŋkiga te al‑Masi ɔɔ naase se aki kɔŋ bɛɛ Raa ey sum. Kɛn gɛn naaje ki num, naaje se jꞋɔnd doje do bɛɛ Raa kɛn tɛɗa. Naan̰ ɓo debm utu ajenki tɛɗn jꞋaki kaakŋ bɛɛ naanin̰ ki, taa naaje jꞋaalkiga kaal maakjege do nakge tun Isa al‑Masi tɛɗo se. Taa naan̰ se ɓo jꞋutu jꞋaak kaamin̰ te tɔɔgŋ *Nirl Salal. Kɛn debm jaay tɛɗga gɛn Isa al‑Masi se, kɛn ɔj pɔndɔ, ɔj eyo tɛɗ ɗim eyo. Kɛn ɔɔn̰ cir paac se, naaje jꞋaki kaal maakjege do naan̰ ki, ɔɔ naan̰ se ɓo ajeki tɛɗn jꞋaki je naapa.
Do dɔkin̰ se naase Ꞌleekiro jiga jiga; num ɓɔrse se naŋa jaay gaassen gɛn kuun taar mɛt ki se? Raa kɛn daŋseno ɔɔ aki tɛɗn jeen̰ge se, nakŋ ɓɔrse naase Ꞌlee Ꞌtɛɗki se naan̰ ɓo ɔlsen eyo. ꞋBooyki taar jeege lee taaɗ ɔɔ: ɔrɔmɔ cɔkɔ jaay jꞋɔmbin̰ga do rujn̰ gɛm kɛn jꞋɛcin̰ga kɛc se, iin̰in̰ paac* Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ: kusin̰ cɔkɔ bin sum ɓo, tujn̰ jeege paac Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki.. 10 Ɓɔrse se naajege paac kꞋtɛɗkiga te Mɛljege kalaŋ ɔɔ maam mꞋjeele maak‑saapm naase kic ɓo tec aan gɔɔ gɛn maama. Gaŋ debm jaay ɓaaɗo ɛcse se kɛn Ꞌtɛɗn naŋa naŋa kic ɓo, Raa utu an̰ dabara.
11 Gɛnaamge, kɛn ɓɔrse jaay maam mꞋutu mꞋtaaɗ taaɗ mɛtn taar kɔjn̰ pɔndɔ num, gɛn ɗi jaay jeege utu dabarum dabar rɔk se? Kɛn bin num gɛn ɗi jaay kꞋlee kꞋtaaɗ mɛtn taar kooy Isa al‑Masi ro kaag ki kɛn lee tuj maakŋ jeege se. 12 Jeegen ɛcse do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki jaay ɔɔ aki kɔjn̰ pɔndɔ se, bɛɛki num, mꞋje naaɗe se tɔjn̰ pɔndɗege sum eyo, num kꞋjꞋɔjin̰ te gɔrumɗege paac.
(Rm 8.1‑14, 13.12‑14)
13 Anum naase gɛnaage, naase se Raa ɓo daŋseno taa aki kɔŋ dose. Num ɔŋkiga dose se ɔn̰te Ꞌtɛɗki nakŋ maakse ɓo jea. Num Ꞌjeki naapa ɔɔ Ꞌnoogki naapa. 14 Taa Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki paac se, tum do taar kɛn kalaŋ ese sum. Taar se ɔɔ: ꞋJe naapi aan gɔɔ roi mala. Aak Lb 19.18. 15 Num kɛn naase jaay Ꞌbaagkiga tɛɗn aan gɔɔ daagen maakŋ kaag kɛn don̰ tɔɔl ɔs naapa se, ɔndki kɔndɔ, ey num naase aki kutn naapa.
Ɔn̰ki rose *Nirl Salal ɓo asen tɔɔɗɔ
16 ꞋBooyki mꞋasen taaɗa: ɔn̰ki rose Nirl Salal ɓo asen tɔɔɗɔ, bin se naase aki kɔŋ tɛɗn nakŋ daa rose ɓo je eyo. 17 Nakŋ kɛn daa ro debkilimi je se Nirl Salal je eyo, ɔɔ nakŋ Nirl Salal je se lɛ, daa ro debkilimi je eyo. Naaɗen di se ɔŋ tum kalaŋ eyo. Taa naan̰ se ɓo naase ɔŋ Ꞌtɛɗki nakŋ kɛn naase Ꞌjeki ro ki ey se. 18 Kɛn Nirl Salal ɓo tɔɔɗse num, naase aki kɔŋ tɛɗn ɓulu do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey sum.
19 Nakŋ kɛn daa ro debkilimi je se, naan̰ tooɗ tal. Nakgen naan̰ je se: kɛɛsn naapm rɛn̰ rɛn̰, nakŋ tuj debkilimi naan Raa ki, tɛɗn nakŋ maakin̰ jea, 20 daan maragge, oojn̰ ron̰a, tɛɗ dɛkin̰ te naapa, mooy te naapa, tɛɗ maak‑kilimi, je taamooyo, saap do ron̰ ki sum, gaaŋ te naapa, taarin̰ ɔk mɛtn naapa ute jeege eyo, 21 dɔŋ nakŋ jeege, je kaay koono, kaam kɔsɔ ɔɔ tɛɗ nakgen kuuy kic ɓo tec aan gɔɔ naaɗegen se. ꞋƁooyki mꞋɔɔj se, ey num taar se mꞋtaaɗsesin̰ga taaɗ tap mꞋɔɔ: jeegen tɛɗ nakgen bin se kɔŋ kɛnd *maakŋ Gaar Raa ki eyo.
22 Num gaŋ Ꞌbooyki, nakŋ kɛn Nirl Salal tɛɗ se: tɛɗ jeege je naapa, iŋg te maak‑raapo, iŋg te lapia, tɛɗɗe jee maakɗe deere, tɛɗɗe jee bɛɛ, jeel tɛɗn bɛɛ jeege tu, tɛɗɗen naaɗe tuj ɔrmɗe eyo, 23 tɛɗɗe jee dalul ɔɔ bɔɔb ɔk roɗe; num Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki jaay ɔɔ ɔn̰te tɛɗn nakgen se num, gɔtɔ. 24 Jee tɛɗga gɛn Isa *al‑Masi se, nakgen kɛn daa roɗe je paac se, naaɗe rɛsin̰ga. Gɛn naaɗe ki num nakgen se paac ooyga te Isa al‑Masi ro kaag ki. 25 Kɛn naajege jaay jꞋiŋgki ute Nirl Salal num, jꞋɔn̰in̰ki naan̰ ɓo ajeki tɔɔɗɔ. 26 JꞋɔn̰te magalki rojege ɔɔ jꞋookki do naapge tu eyo ɔɔ jꞋɔn̰te tɛɗki maak‑kilimi do jeege tu.

*5:9 Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ: kusin̰ cɔkɔ bin sum ɓo, tujn̰ jeege paac Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki.

5:14 Aak Lb 19.18.