6
KꞋnoogki naapa
(Rm 2.3‑11; Ɛb 6.10‑12)
Gɛnaamge, kɛn ɔŋkiga nam jaay tɛɗ tɛɗ *kusin̰ num, naasen kɛn ɔkki *Nirl Raa se Ꞌnoogin̰ki, taa naan̰ aɗe tɛrl ɗoob kɛn jiga. Num Ꞌtɛɗin̰ki te taar urlu. Naai debm an̰ noog se ɔnd kɔndɔ ey num sɔm naai kic Ꞌkoocn̰ maakŋ kusin̰ ki. Kɛn jee mɛtin̰ge maakse ki jaay iŋg maakŋ dubar ki num, Ꞌnoogki naapa. Kɛn Ꞌtɛɗin̰kiga naan̰ se num, naase Ꞌtɛɗ aaskiga taar *al‑Masi. Kɛn debm jaay aak ron̰, ɔɔ naan̰ sum ɓo cir jeege paac se, naan̰ se debm cɛrɛ, ɔɔ dɛrl dɛrl ɓo ron̰a. Naŋa kic ɓo aak kiŋgin̰a, kɛn aakin̰ jiga lɛ, bɛɛn̰ naan̰ ki. Ey num kɔŋ tɔɔm ron̰ te nam kuuy eyo. Naŋa naŋa kic ɓo kɔŋ kaakŋ naabin̰ kɛn *Raa ɛɗin̰ jin̰ ki.
Debm kɛn lee dooy jeege te taar Raa se, jeegen naan̰ lee dooyɗe se, bɛɛki num, an̰ kɛɗn nakŋ jiga jigan naaɗe ɔk se.
Ɔn̰te Ꞌdɛrlki rose, Raa se gɛn cɛɛp eyo; kꞋjeelin̰ki kupm jaay deba ɔɔc se, aanga kaaɗn kɔj ki kic ɓo naan̰ kɔjn̰ naan̰ se sum. Kɛn bin num debm kɛn jaay tɛɗ nakŋ daa ron̰ ɓo je sum se, naan̰ se tec aan gɔɔ debm ɔɔc kɔɔcɔ kɛn tɛɗga num utu kɔjn̰ nakin̰ se, gaŋ naan̰ se utu kutn ron̰a. Num debm kɛn tɛɗ nakŋ Nirl Raa je se, naan̰ se tec aan gɔɔ debm ɔɔc kɔɔcɔ kɛn tɛɗga num utu kɔjn̰ nakin̰ se kici, naɓo gɛn naan̰ se, kɔŋ *kaajn̰ gɛn daayum. Taa naan̰ se ɓo jꞋɔn̰te Ꞌkɔɔrki gɛn tɛɗn bɛɛ jeege tu ɔɔ jꞋɔn̰te kɔn̰in̰ki ɗoob ki ɔɔ kɛn kaaɗin̰ jaay utu kaan se, nakŋ naaje jꞋɔɔckiga kɔɔc se jꞋutu jꞋan̰ki kɔŋin̰a. 10 Bin num kɛn ɓɔrse kaaɗin̰ utu se, kꞋtɛɗki bɛɛ jeege tu paac ɔɔ kɛn tap tap se, jꞋɔn̰te dirigki gɛnaagen ɗoobm al‑Masi ki.
Pɔl taaɗ naŋ taarin̰a
(Plp 3.2‑11)
11 Aakki maktubm kɛn raaŋin̰ magal magal se, kɛse maam mala ɓo mꞋraaŋin̰ te jima. 12 Jeegen je ɔɔ aki *kɔjn̰ pɔndɔ taa tɔɔg se, jee se je taa jeege aɗen tɔɔmɔ. Gaŋ kɛn naaɗe jaay tɛɗ naan̰ se, naaɗe je jꞋaɗen dabar eyo taa kooy gɛn *al‑Masi ro kaag ki se. 13 Ey num jeegen tɔjga tɔj pɔndɔ kic ɓo, ɔŋ took iŋg te do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ute ɗoobin̰ eyo. Naaɗe je jꞋasen tɔjn̰ pɔndɔ se, taa naaɗe an tɔɔm roɗege* Kɔjn̰ pɔndɔ gɔtn Yaudge tu se, kɛse ɗoobm kɛn naaɗe ɔl jeege uun Ko Taar Raaɗe. Taa naan̰ se ɓo naaɗe tɔɔm roɗe.. 14 Kɛn gɛn maam ki se maam tɔɔm rom se taa kooy Mɛljege Isa al‑Masi ro kaag ki kalin̰ ki sum. Taa naan̰ se ɓo, nakŋ *dunia se ɔlum ey sum. Maam se mꞋaakin̰ aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ taa maam se mꞋooyga ute Isa al‑Masi. 15 Kɛn debm ɔjga pɔndɔ, lɔ ɔj te eyo, tɛɗ ɗim eyo. Nakŋ kɛn bɛɛ cir paac se, Raa tɛɗjekiga kꞋtɛɗkiga aan gɔɔ jee kiji. 16 Jeegen kɛn uun ɗoobm taar kɛn maam mꞋdooyɗeno ese se, ɔn̰ Raa aɗen kɛɗn lapia ɔɔ aɗen kɛɛjn̰ doɗe ki ɔɔ do gaan *Israɛlge tun jee Raage se kici.
17 Naan ki se nam ɔn̰te kɛcum sum, taa dɔlgen rom ki se taaɗ ɔɔ maam se mꞋtɛɗga gɛn Isa.
18 Gɛnaamge, ɔn̰ bɛɛ gɛn Mɛljege Isa al‑Masi se kiŋg ute naase paac. *Amin.

*6:13 Kɔjn̰ pɔndɔ gɔtn Yaudge tu se, kɛse ɗoobm kɛn naaɗe ɔl jeege uun Ko Taar Raaɗe. Taa naan̰ se ɓo naaɗe tɔɔm roɗe.