3
Isa se naan̰ cir *Musa
Gɛnaamge, *Raa daŋseno taa aki tɛɗn jee naan̰ge. Taa naan̰ se ɓo ɔndki saapse do Isa ki, naan̰ ɓo debm kaan̰ naabm Raa ɔɔ debm tɛɗn sɛrkŋ magal gɛn Raa. Naan̰ ɓo ɔkjeki taasa ute Raa ɔɔ do nakge tun se ɓo, naajege kꞋjꞋaalki maakjege do ki ɔɔ kꞋtaaɗki naan jeege tu. Ɔɔ Isa se Raa bɛɛr ɔndin̰ gɛn tɛɗn naabin̰a ɔɔ maakŋ naabin̰ ki se naan̰ tuj te ɔrmin̰ eyo, aan gɔɔ Musa kɛn tɛɗo naaba maakŋ *Ɓee Raa ki paac jaay tuj te ɔrmin̰ ey se* Aak Nmb 12.7.. Kɛse ɗoobin̰a kɛn Isa jaay *nookin̰ eem cir gɛn Musa se tec aan gɔɔ debm kɔɓm ɓee kɛn kꞋnookin̰ cir ɓee kɛn naan̰ ɔɓo. KꞋjeelki, ɓee tak ɓo ɔk mɛl kɔɓin̰ kɔɓin̰a, num mɛl kɔɓm nakgen ɓaa se paac se, naan̰ Raa. Maakŋ Ɓee Raa ki paac se, Musa tɛɗoga naaba tuj te ɔrmin̰ eyo ɔɔ naan̰ tɛɗo naabin̰ se aan gɔɔ debm tɛɗn naaba gɛn taaɗn jeege tu nakŋ kɛn Raa utu aɗen taaɗn mɛtin̰ naan ki. Num gaŋ *al‑Masi se, naan̰ Goono, Goon kɛn tuj te ɔrmin̰ eyo ɔɔ Ɓee Raa paac se Raa ɔn̰in̰sin̰ga kaam jin̰a. Ɔɔ naajege se ɓo aan gɔɔ kꞋɓee naan̰a kɛn naajege jaay kꞋɓeerki eyo ɔɔ jꞋɔndki dojege don̰ ki ute maak‑raapo se.
Raa Ꞌkɛɗn gɔtn tɔɔl maaka jeen̰ge tu
ꞋBooyki taar kɛn *Nirl Salal taaɗ maakŋ Kitap ki ɔɔ:
Jaaki jaay kɛn Ꞌbooykiga mind Raa num,
ɔn̰ten Ꞌtɛɗki do mɔŋgɔ
aan gɔɔ kɛn do dɔkin̰ ɓugsege baate tooko taarin̰ se
ɔɔ naan̰ kɛn se, naaɗe naamin̰oga do kɔɗ‑ɓaar ki.
Tɛr Raa taaɗ ɔɔ:
Ute nakgen bɛɛ maam mꞋtɛɗo ɓaara si‑sɔɔ se kic ɓo,
ɓugsege naamumo ɔɔ naaɗe je am Ꞌkaakŋ mɛtuma.
10  Taa naan̰ se ɓo maam maakum taarum do jeege tun ese
ɔɔ maam mꞋtaaɗ ute maakum mꞋɔɔ: Jee se lɛ daayum lee tɛrlum naaga
ɔɔ nakŋ maam tɛɗ se lɛ, naaɗe booy ɔk eyo.
11  Kɛn maakum taarum se, maam mꞋnaam taarum mꞋɔɔ:
Jee se Ꞌkɔŋ kɛnd gɔt kɛn maam mꞋɗaapin̰ gɛn tɔɔl maaka se eyo. Aak KKR 95.7‑11.
12 Gɛnaamge, ɔndki kɔndɔ nam ɔn̰te kɔn̰ maakin̰ Ꞌtɛɗn aak kusu kɛn an̰ kɔlin̰ naan̰ Ꞌtookŋ kaal maakin̰ do Raa ki eyo ɔɔ tɛrl naaga Raa kɛn zɛɛr se. 13 Gaŋ kaaɗ kɛn naase utu Ꞌtiŋgki tiŋg maakŋ kaaɗ kɛn Raa daŋin̰ jaaki se, ɓii‑raa ɛɗki kaay kaama naapge tu, ɔn̰ten kaan̰ki rose dala ute *kusin̰a ɔɔ ɔn̰ten Ꞌtɛɗki do mɔŋgɔ. 14 Anum kɛn naajege jaay kaal maakjegen do kupm mɛt ki se jaay jꞋɔkin̰ki tɔɔgɔ bini do taar tɔɔlin̰ ki se ute naan̰ se, naajege jꞋaki tɛɗn naaba kalaŋ ute *al‑Masi. 15 Bin ɓo Kitap taaɗ ɔɔ:
Jaaki jaay kɛn Ꞌbooykiga mind Raa num,
ɔn̰ten Ꞌtɛɗki do mɔŋgɔ
aan gɔɔ kɛn do dɔkin̰ ɓugsege baate tooko taarin̰ se
ɔɔ naan̰ kɛn se, naaɗe naamin̰o do kɔɗ‑ɓaar ki. Aak bersege 7, 8.
16 Anum jeegen booyo taar Raa jaay baate tooko ɔɔ tɛrlo naaga Raa ki se, tap ɓo naŋge? KꞋjeelki jeegen se ɓo kɛn jeegen paacn̰ *Musa ɔɔɗɗeno maakŋ taa naaŋ Masar ki. 17 Maakŋ ɓaarge tun si‑sɔɔ se tap ɓo, Raa maakin̰ taarin̰ do naŋge tu? KꞋjeelki, Raa se maakin̰ taarin̰ do jeege tun tɛɗo kusin̰ jaay ooyo do kɔɗ‑ɓaar ki se§ Aak Nmb 14.29, 32.. 18 Ɔɔ jeegen kɛn Raa naam taarin̰ roɗe ki ɔɔ: naaɗe se kɔŋ kɛnd gɔt kɛn maam mꞋɗaapin̰ gɛn tɔɔl maak ki ey se, tap ɓo naŋge? Naaɗe se ɓo jee kɛn baate tooko taar Raa ɔɔ tɛrlin̰o naaga se. 19 Bin ɓo kꞋjeelki, naaɗe se jaay ɔŋ ɛnd te gɔt kɛn Raa ɗaapin̰ gɛn tɔɔl maak ey se, taa naaɗe se baate tooko kaal maakɗe don̰ ki.

*3:2 Aak Nmb 12.7.

3:11 Aak KKR 95.7‑11.

3:15 Aak bersege 7, 8.

§3:17 Aak Nmb 14.29, 32.