2
JꞋɔn̰ten kuum kaalki taar *Raa se naaŋ ki
Taa naan̰ se ɓo, taargen naajege kꞋbooyin̰kiro se, jꞋɔkin̰ki ɔɔn̰ cir daala, ey num sɔm jꞋaki kiigŋ ɗoob ki. KꞋjeelki taar kɛn *kɔɗn Raage taaɗo do dɔkin̰ *Musa ki se, ɔk tɔɔgɔ do jeege tu paac ɔɔ jeegen jaay baate kuuno taar se lɔ baate kiŋg do ki se, jee bin se do *kusin̰ kɛn naaɗe tɛɗ se, Raa dabarɗenoga ute ɗoobin̰a. Anum naajege se, kꞋbooyin̰kiga taar naan̰ kɛn aajjeki ɔɔ taar naan̰ se lɛ cir gɛn kɔɗn Raagen taaɗo Musa ki se. Bin num kɛn taar se jaay naajege kꞋjꞋuum jꞋaalin̰kiga naaŋ ki num, naajege kic jꞋaki kɔŋ kaan̰ kɔtn dubar kɛn se eyo. Mɛtn taar kaajjege se, Mɛljege Isa ɓo uuno mɛtin̰ taaɗo deete ɔɔ jee kɛn booyo taarin̰ naan̰ taaɗo se ɓo, taaɗjeki ɔɔ taarin̰ge se, taargen mɛt ki. Ɔɔ Raa mala taaɗga tal ɔɔ taar ara se taar mɛt ki ute ɗoobm nakŋ kaakŋ jeele ɔɔ ute nakgen naan̰ tɛɗin̰ deel doa, ɔɔ ute napar nakŋ‑kɔɔɓgen naan̰ tɛɗa ɔɔ bin ɓo naŋa naŋa kic Raa ɛɗin̰ga *Nirl Salal aan gɔɔ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki.
Isa se naan̰ Debm Kaajjege
Anum duni kɛn utu aɗe ɓaa jaay kɛn naaje kꞋtaaɗn mɛtin̰ ɓɔrse se, Ꞌkɔŋ tɛɗn kaam ji *kɔɗn Raage eyo. Num maakŋ Kitap ki se, nam kalaŋ taaɗga tal ɔɔ:
Debkilimi se tap ɓo naan̰ naŋa kaca jaay ɓo kɛn naai Raa saapm don̰ ki,
goon debkilimi se tap ɓo aas ɗi jaay ɓo naai aakin̰ don̰ ki se?
Kaaɗn kɛn naai Ꞌtɛɗ debkilimi ɔɔpo baata aas te kɔɗn Raa ey se, cɔkɔ sum.
Tɛr naai ɓo *Ꞌnookin̰a ɔɔ Ꞌmagalin̰ aan gɔɔ gaarge.
Nakgen paacn̰ naai aalɗeno se naai ɔn̰in̰sin̰ga kaam jin̰a.* Aak KKR 8.5‑7.
Kɛn Raa jaay ɛɗin̰ga nakge paac kaam jin̰ se, ne ɗim jaay Raa ɛɗin̰ te kaam jin̰ ey se, gɔtɔ. Naɓo ɓɔrse nakge se paac naajege jꞋaakin̰ki ute kaamjege se aan gɔɔ tɛɗ te kaam jin̰ ey ɓɔrtɔ. Gaŋ naajege jꞋaakki Isa se, kaaɗ kɛn Raa tɛɗin̰o jaay naan̰ ɔn̰ ron̰ ɔɔpo baata aas te kɔɗn Raage ey se, cɔkɔ sum. Taa naan̰ dabaro ɔn̰ ron̰ ooy se, ɓɔrse se, Raa nookin̰ga ɔɔ magalin̰ga aan gɔɔ gaarge. Bin ɓo ute bɛɛ Raa se, naan̰ ooyo taa jikilimge paac.
10 Raa se aalo nakge paac ɔɔ bɔɔbɗe tiŋg gɔtɗe ki. Bin ɓo Raa je ano ɓaa ute gɛnin̰ge dɛna taa Ꞌkɛnd maakŋ nookin̰ ki. Taa dubar Isa ɔŋo se ɓo, Raa tɛɗin̰ naan̰ tɛɗ aas naabin̰ ute ɗoobin̰a. Isa se naan̰ ɓo debm tɔɔɗ ɔlɗe gɔtn kaaj ki. 11 Taa Isan kɛn debm tugŋ *kusin̰ jeege ute jee kɛn naan̰ tugɗe kusin̰ɗege se, naaɗe paac Bubɗe Raa kalaŋ ese sum. Taa naan̰ se ɓo kɛn Isa daŋɗe ɔɔ naaɗe kꞋgɛnaan̰ge se kic ɓo, sɔkɔn̰ tɔɔlin̰ eyo. 12 Taa naan̰ se ɓo Isa ɗeek Raa ki ɔɔ:
Maam se mꞋutu mꞋtaaɗn taa naai gɛnaamge tu;
ɔɔ gɔtn kɛn jeeige jaay tusnga se, maam mꞋai tɔɔm daanɗe ki. Aak KKR 22.23.
13 Tɛr Isa taaɗ daala ɔɔ:
Maam se mꞋutu mꞋkɔnd maakum doi ki. Aak Eza 8.17.
Tɛr naan̰ taaɗ daala ɔɔ:
Maam mꞋutu ara ute gaangen kɛn naai Raa ɛɗumo se.§ Aak Eza 8.18.
14 Bin ɓo aan gɔɔ gaan jikilimge paac ɔk daa roa ute mooso se, naan̰ kic ɓo ɔk daa roa ute mooso tecɗe naaɗe se kici. Bin ɓo ute kooy Isa se, Iblisn, debm tɔkŋ mind jeege, naan̰ ɓo debm kɛn ɓaano ute yo do jeege tu se, tɔɔgŋ naan̰ ɔk se, Isa naŋin̰sin̰ga tak. 15 Bin ɓo jeegen tiŋg aan gɔɔ ɓulge taa naaɗe ɓeer yo ki se, naan̰ aɗen kɔŋ kɔɔɗn doɗe. 16 Ɗeere kꞋjeelki, naan̰ ɓaaɗo gɛn noogŋ kɔɗn Raage eyo, num naan̰ ɓaaɗo se gɛn noogŋ mɛtjil *Abraamge. 17 Taa ɗi naan̰ tɛɗ ron̰ debkilimi tec naajege gɛnaan̰ge mala mala, bin ɓo naan̰ tɛɗ *magal debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki debm bɛɛ ɔɔ tuj ɔrmin̰ eyo gɛn tɛɗn naabm Raa. Taa naan̰ se ɓo naan̰ ɛɗ ron̰ *sɛrkɛ gɛn tɔɔl kusin̰ jeege. 18 Ɗeere, Isa se naan̰ dabaroga ɔɔ ɔŋoga nakŋ naama; taa naan̰ se ɓo naan̰ an̰ kaasa gɛn naakŋ jeegen nakŋ naama aan doɗe ki.

*2:8 Aak KKR 8.5‑7.

2:12 Aak KKR 22.23.

2:13 Aak Eza 8.17.

§2:13 Aak Eza 8.18.