2
Kaaɗn koojn̰ Isa
(Mt 1.18‑25; Mis 5.1‑2; Eza 7.14, 9.5)
Kaaɗ kɛn se, Gaar magal iŋg *Rɔm ki kɛn kꞋdaŋin̰ Sezar Ogust se, ɔlo ɔɔ jee taa naaŋin̰ ki paac se jꞋaɗen Ꞌɓaa mɛɗɛ. Mɛɗn deet deet bin se baag kaaɗ kɛn Kirinius ɓo magal jee taa naaŋ Siri ki. Jeege paac, naŋa naŋa kic ɓo iin̰ ɓaa maakŋ naaŋin̰ ki taa jꞋan̰ ɓaa mɛɗɛ. Taa naan̰ se ɓo Yusup iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Nazarɛt kɛn taa naaŋ Galile ki, naan̰ kic ook ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Betleem kɛn taa naaŋ Jude ki. Betleem se, gɔtn jꞋoojn̰ Gaar *Daud. Kɛn ɔlin̰ Yusup jaay ɓaa naane se, taa naan̰ kic iin̰o mɛtjil Daud ki ɔɔ teeco kaagŋ ɓee naan̰ ki. Naan̰ ɓaa ute mɛnd kɛɛsin̰ Mari mɛndkaama maakin̰ magalga magala taa jꞋan̰ ɓaa mɛɗɛ.
Kɛn naaɗe aan Betleem ki se, kaaɗ kɛn naaɗe tiŋg naane se ɓo, ɓii kɛn Mari an kooj se, aasa. Gɔtn se Mari ooj goon paragin̰ gaaba. Naan̰ teelin̰ ute kala ɔɔ uun aalin̰ maakŋ kɔlay ki taa naaɗe ɔŋ te gɔt eyo maakŋ ɓee tooɗn mɛrtge tu se.
*Kɔɗn Raage ɓaaɗo ɔŋ jee gaam baatge
Maakŋ taa naaŋ gɔtn ese se naatn cɛɛs ki cɛɛs ki se, jee gaam baatge tiŋg lee gaam baatɗege nɔɔr. Gɔtn se sum ɓo kɔɗn Raa naar teec naanɗe ki, ɔɔ Mɛljege *Raa tɛɗɗen gɔtɔ wɔɔr kɛlɛŋ ɔɔ naaɗe nirlɗe teece. 10 Num kɔɗn Raa se ɗeekɗen ɔɔ: «Ɔn̰ten Ꞌɓeerki! ꞋBooyki: maam ɓaanseno ute Labar Jiga kɛn utu Ꞌraapm maakŋ jeege paac dɛn bɛɛ eyo. 11 Taa nɔɔr jaaki ara se, jꞋoojsega Debm Kaaja maakŋ gɛgɛr gɛn Gaar *Daud ki. Naan̰ ɓo *al‑Masi kɛn Raa taaɗo mɛtn taarin̰ do dɔkin̰a. Naan̰ se ɓo, Mɛljege. 12 Kɛn naase jaay ɓaa aankiga se, naase aki kɔŋ goon kꞋtaace se kꞋteelin̰ga teel ute kala ɔɔ jꞋaalin̰ga tooɗ tooɗ maakŋ kɔlay ki. Kɛse ɓo nakŋ kɛn naase anki kaakŋ jeel ro ki.» 13 Gɔt kɛn se sum ɓo kɔɗn Raagen kuuy dɔɔlɔ naar ɓaaɗo ɔŋ debɗe se ɔɔ baag tɔɔm Raa tɛlɛ ute kaa ɔɔ:
14  «*KꞋnookki Raa kɛn iŋg raan maakŋ raa ki.
Naan̰ ɓo debm ɛɗ tɔɔsɛ jeege tun do naaŋ ki kɛn naan̰ jeɗe
15 Kɛn kɔɗn Raage jaay iin̰ ɔn̰ɗe ɔɔ ɔk tɛrl ɓaa maakŋ raa ki se, gɔtn se jee gaam baatge baag taaɗn ute naapa ɔɔ: «KꞋɓaaki ɓɔrse Betleem ki jꞋaki ɓaa kaakŋ nakŋ kɛn tɛɗ jaay Mɛljege taaɗjekiro mɛtin̰ se.» 16 Gɔtn se naaɗe naar iin̰ ɓaa. Kɛn naaɗe aan se ɔŋ Mari, Yusup ɔɔ goon kꞋtaace tooɗ tooɗ maakŋ kɔlay ki. 17 Kɛn naaɗe jaay aakin̰ se, naaɗe baag kɔɔsn maanin̰ jeege tu taar kɛn kɔɗn Raa taaɗɗeno ro goon ki se. 18 Ɔɔ jee paacn̰ kɛn booy maan jee gaam baatge paac se, naaɗe booy taar se ɔkɗen taaɗ eyo. 19 Gaŋ Mari se, taargen deel paac se, naan̰ ɔkin̰ maakin̰ ki tak ɔɔ tiŋg saap do ki. 20 Gɔtn se jee gaam baatge ɔk tɛrl uun ɗoobm baatɗege. Kɛn naaɗe ɓaa ɓaa se, nook Raa ɔɔ tɔɔmin̰ ute kaa taa nakgen naaɗe aako ɔɔ booyo se, taa nakgen se paac, naaɗe ɓaa ɔŋin̰ te ɗoobin̰a aan gɔɔ kɛn kɔɗn Raa taaɗɗeno se.
21 Kɛn goono kꞋjꞋoojin̰ jaay ɔk ɓii marta se, kɛse ɓo ɓii kɛn jꞋɔjin̰ pɔndɔ. Goono se jꞋɔndin̰ ron̰ Isa, ro se ɓo kɛn kɔɗn Raa taaɗɗesin̰ kaaɗ kɛn kon̰a utu aam te ey ɓɔrtɔ.
Isa jꞋuun kꞋɓaansin̰ maakŋ *Ɓee Raa ki
22 Kɛn nakgen se jaay deel paac se, kaaɗin̰ aas se naaɗe ɓaaɗo maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki ɛnd maakŋ Ɓee Raa ki gɛn tugŋ ɗaapm roɗe. Naaɗe tɛɗin̰ aan gɔɔ *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗno. Ɔɔ kaaɗ kɛn se ɓo naaɗe uun ɓaano ute goono ɓaaɗo taaɗin̰ naan Mɛljege tu Raa ki kici. 23 Taa maakŋ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se kꞋraaŋga raaŋ jꞋɔɔ: Gaan paragen gaabge paac se, jꞋɛɗin̰ Mɛljege tu Raa ki.* Aak Ekz 13.2. 24 Taa naan̰ se tɛr Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗn *sɛrkɛ Raa ki se jꞋano ɓaa ute: dɛɛrge dio ey lɛ napar gaan dɛɛrgen kuuy dio. Aak Lb 12.8.
Simɛon tɔɔm Raa taa Isa
25 Anum maakŋ Jeruzalɛm ki se, gaaba kalaŋ ron̰ Simɛon. Naan̰ se debm daan ki ɔɔ ɔk ɗoobm Raa ɔɔn̰ɔ. Naan̰ iŋg aak kaam debm kɛn utu Ꞌkaajn̰ gaan *Israɛlge ɔɔ *Nirl Salal utu te naan̰a. 26 Nirl Salal taaɗin̰oga taaɗa ɔɔ: «Naai se Ꞌkooy eyo Ꞌtiŋg bini utu Ꞌkaakŋ ute kaami *al‑Masi kɛn Mɛljege Raa utu an̰o kɔl se jaayo.» 27 Nirl Salal ɔl Simɛon iin̰ ɓaa maakŋ *Ɓee Raa ki ɔɔ kaaɗ kɛn se ɓo bubm Isa ute kon̰a ɓaansin̰o naan Raa ki gɛn tɛɗn nakŋ kɛn *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ kꞋtɛɗ se. 28 Gɔtn se Simɛon uun Isa jin̰ ki ɔɔ tɔɔm Raa ɗeek ɔɔ:
29 «Ɓɔrse Mɛluma, taar naai Ꞌtaaɗum se aanga ɗoobin̰ ki,
ɔn̰ ɓuli se Ꞌkooy ɓaa ute lapia.
30 Taa kaamum se aakga Debm‑kaajn̰ kɛn naai ɔlin̰o se.
31 Kɛse ɓo Debm‑kaajn̰ kɛn naai ɔlo jeege tu paac.
32 Naan̰ ɓo debm kɛn utu wɔɔr gɔtɔ
ɔɔ tɛɗn jeegen Yaudge eyo Ꞌjeel Raa
ɔɔ ute ro naan̰ se, gaan Israɛlge roɗe utu Ꞌkookŋ raan.»
33 Taar kɛn Simɛon taaɗ ro goon ki, jaay bubin̰ ute kon̰ booy se, taar se tap ɓo ɔkɗen taaɗ eyo. 34 Gɔtn se Simɛon ɔɔɗɗen ɓooro ɔɔ ɗeek Mari kon̰ ki ɔɔ: «ꞋJeele, ute goon ese se gaan Israɛlgen dɛn mɛtin̰ge se, utu Ꞌkiigi ɔɔ jee mɛtin̰ge se utu Ꞌkaaja. Taa naan̰ ɓo Ꞌtɛɗn debm kɛn jeege an jeel Raa, naɓo jeegen mɛtin̰ge se Ꞌtook eyo. 35 Ute naan̰ se maak‑saapm naaɗe se, Raa utu an̰ Ꞌtɛɗin̰ Ꞌtooɗn tal ɔɔ naai, Mari kon̰ se, utu Ꞌdabara aan gɔɔ debm kꞋjꞋɔɔsin̰ ute gɔrɗ‑jɛrlɛ.»
Ann ɔŋ Isa maakŋ *Ɓee Raa ki
36 Gɔtn se mɛnd gɔɔlɔ kalaŋ se, ron̰ Ann. Naan̰ se, goon Panuel, mɛtjil gɛn Asɛrge. Naan̰ se mɛnd taaɗ taar teeco taar Raa ki. Ute gaabin̰ se, naaɗe tiŋgo ɓaara cili sum. 37 Gɔtn gaabin̰ ooy sum se, naan̰ ɔɔp mɛnd‑daaye ɔɔ kaaɗ kɛn se naan̰ ɓaarin̰ sik‑marta‑kaar‑sɔɔ naan̰ lee maakŋ Ɓee Raa ki daayum gɛn tɛɗn naabm Raa. Ɔɔ nɔɔrɔ katara naan̰ eem Raa ɔɔ iin̰ga num lee uun *siam. 38 Num kaaɗ kɛn jaay kꞋɓaano ute goon Isa naan Raa ki se, naan̰ baag tɔɔm Raa ɔɔ taaɗ mɛtn taar goon se jeege tun paacn̰ kɛn iŋg aak kaak kaam debm kɛn utu Ꞌkɔɔɗn do jee kɛn Jeruzalɛm ki.
Yusupge ɔk tɛrl ɓaa Nazarɛt ki
39 Kɛn naaɗe jaay tɛɗ aas nakŋ kɛn *Ko Taar kɛn Mɛljege Raa ɛɗo *Musa ki jaay aas se, naaɗe ɔk tɛrl ɓaa taa naaŋ Galile ki, maakŋ gɛgɛrɗe kɛn Nazarɛt ki. 40 Goono se teep ɓaa ute naanin̰a ɔɔ naan̰ mɛtɛkɛ ɔɔ jeel‑taara dɛna ɔɔ daayum Raa se tɛɗin̰ bɛɛn̰a.
Isa aas goon ɓaara sik‑kaar‑dio
41 Aanga ɓaara tak ɓo, ko Isa ute gaabin̰ se lee ɓaaɗo Jeruzalɛm ki gɛn tɛɗn *laa Paak gɛn Yaudge. 42 Kɛn Isa jaay ɓaarin̰ aas sik‑kaar‑di se, naaɗe ɔk ɓaansin̰ Jeruzalɛm ki gɛn tɛɗn Laaɗen kɛn naaɗe lee tɛɗ se. 43 Kɛn ɓii Laa Paak jaay naŋ sum se, naaɗe ɔk tɛrl ɓaa Nazarɛt ki. Num goonɗe Isa se ɔɔp iŋg Jeruzalɛm ki, naɓo kon̰ ute bubin̰ se, gɔtn goonɗe ɔɔp se, naaɗe jeel te eyo. 44 Gɛn kon̰ te bubin̰ ki num ɔɔ kaaɗn naane, naan̰ utu ɓaaɗo ute jeeɗegen kꞋɓaaɗo ɓaa kalaŋ se. Kɛn naaɗe lee lɛk tɛc se jaay ɓo naaɗe ɓaa saap don̰ ki ɔɔ gɔtn se, naaɗe baagin̰ je gɔtn jee jeelɗege tu ɔɔ gɔtn taasɗege tu. 45 Kɛn naaɗe jaay je bini ɔŋin̰ ey se, naaɗe ɔk tɛrl ɓaan̰ je Jeruzalɛm ki.
46 Naaɗe jen̰ ɓii mɔtɔ jaay ɓo ɓaa ɔŋin̰ maakŋ *Ɓee Raa ki iŋg kiŋg daan jee jeel tɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage. Naan̰ iŋg booy booy taarɗe ɔɔ do taarɗege tu se naan̰ tɔnd mɛtɗe. 47 Jeegen paacn̰ iŋg uɗ bi do taar kɛn naan̰ tɛrlɗen se, naaɗe booy jeelin̰ se deel doɗe ɔɔ ɔkɗen taaɗ eyo. 48 Kɛn kon̰ge jaay ɔŋin̰ se, naaɗe aakin̰ se tap ɓo, ɔkɗen taaɗ eyo. Ɔɔ gɔtn se kon̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Goonuma, kɛse naai Ꞌtɛɗjen nakŋ‑kɔɔɓm ɗi bini? ꞋBooyo, maam ute bubi se, nirlje teecga kꞋlee kꞋjei jea.» 49 Num gɔtn se Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Naase Ꞌjemki gɛn ɗi? Naase Ꞌjeelki ey la kɛn maam mꞋɓaaɗo tap ɓo gɛn maakŋ ɓee Bubum se?» 50 Gaŋ taar kɛn naan̰ taaɗɗen se, naaɗe ɔŋ booy ɔk te mɛtin̰ eyo. 51 Gɔtn se naan̰ iin̰ bɔɔy ɓaa ute naaɗe Nazarɛt ki ɔɔ daayum naan̰ lee took taarɗe. Anum nakgen deel paacn̰ ese se, kon̰ se ɔkin̰ maakin̰ ki.
52 Ɔɔ Isa se teepe ɔɔ jeel‑taara ɓaa te naanin̰a. Kɛn Raa aakin̰ se, tɔɔlin̰ ɔɔ tɔɔl jeege tu kici.

*2:23 Aak Ekz 13.2.

2:24 Aak Lb 12.8.