4
*Bubm sitange naam Isa
(Mk 1.12‑13; Lk 4.1‑13)
Gɔtn se *Nirl Raa tɔɔɗ ɓaan ute Isa do kɔɗ‑ɓaar ki, taa Bubm sitange an̰ ɓaa naama. Maakŋ ɓiige tun si‑sɔɔ se, nɔɔrɔ katara se Isa ɔs te ɗim eyo ɔɔ kɛn ɓii si‑sɔɔ jaay aas se, naan̰ ɓo tɔɔlin̰a. Bubm sitange, naan̰ debm naam jeege se, ɓaaɗo ɔŋ Isa ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn naai ꞋGoon *Raa ɗeer num, Ꞌtaaɗ koge tun se ai dɛl nakŋ kɔsɔ.» Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Taar se kꞋraaŋin̰ga raaŋ do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: Kɛn tɛɗ debkilimi iŋg se kɔsɔ kalin̰ ki sum eyo, num ute taargen paacn̰ kɛn teeco taar Raa ki.* Aak Dt 8.3.»
Tɛr Bubm sitange ɓaan ute Isa maakŋ gɛgɛr kɛn *salal Jeruzalɛm ki, ɓaa uun ɔlin̰ do *Ɓee Raa ki raan lɛŋ lɛŋ, ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn naai ꞋGoon Raa ɗeer num, do ɓee ki ara se, iin̰ aal naaŋ ki. Taa taara se kꞋraaŋin̰ga raaŋ do dɔkin̰ kɛn ɔɔ:
Raa Ꞌkund Ꞌkulu kɔɗin̰ge tu ɔɔ naaɗe ai caapm kɔkŋ jiɗege tu,
taa jɛige se Ꞌkɔŋ rɔɔkŋ ro ko kɛn gam eyo. Aak KKR 91.11‑12.»
Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Taar se kic kꞋraaŋin̰ga raaŋ do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: Ɓɛrɛ, naai se Ꞌkɔŋ Ꞌnaam Mɛli Raa eyoTɛr Bubm sitange tɔɔɗ ɓaansin̰ do ko kɛn jɛrlɛ ɔɔ taaɗin̰ taa naaŋ gaarin̰gen do naaŋ ki paac ute nakŋ kaakŋ bɛɛɗege. Gɔtn se naan̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn naai jaay Ꞌɓaaɗo ɛrgga naanum ki ɔɔ Ꞌdaanumga num, nakgen se paac maam mꞋaisin̰ kɛɗa.» 10 Anum Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Iik naatn cɛɛm ki Bubm sitange! Taa taar se kꞋraaŋin̰ga raaŋ do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: Mɛli Raa kalaŋ tak se ɓo naai Ꞌkɛrgŋ naanin̰ ki ɔɔ an̰ Ꞌtɛɗn naabin̰a. Aak Dt 6.13‑14.»
11 Gɔtn se Bubm sitange iin̰ ɔn̰in̰a ɔɔ *kɔɗn Raage ɓaaɗo aakin̰ don̰ ki.
Isa baag tɛɗn naabin̰ taa naaŋ Galile ki
(Mk 1.16‑20; Lk 4.14‑15; Jn 1.35‑43)
12 Jan‑Batist se kꞋjꞋɔkin̰ga daŋgay ki ɔɔ kɛn Isa jaay booy ɔɔ Jan jꞋɔkin̰ga daŋgay ki se, naan̰ iin̰ tɛrl ɓaa taa naaŋ Galile ki. 13 Kɛn naan̰ aan sum se, ɔn̰ gɛgɛrin̰ Nazarɛt ɔɔ ɓaa tiŋg maakŋ gɛgɛr kɛn Kaparnayum ki kɛn taa baar ki, taa naaŋ Zabulon ki ute gɛn Nɛptali ki. 14 Taa naan̰ se ɓo nakŋ kɛn debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗno do dɔkin̰ se, aanga ɗoobin̰ ki kɛn ɔɔ:
15  Naase jee taa naaŋ Zabulon ki ute jee taa naaŋ Nɛptali ki kɛn sak kaam aak baar,
naase ɓo jee kɛn iŋgki jɛŋ ool Jordan kaam naane kɛn taa naaŋ Galile kɛn jeen̰ge Yaudge ey se;
16  naase jeegen kɛn iŋgki maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ utu aki kaakŋ gɔtɔ asen wɔɔr kɛlɛŋ!
Naasen kɛn iŋgki taa naaŋ kɛn ɔɔɗɔ aan gɔɔ jee ooyga kooy se,
gɔtn wɔɔr, ɓɛrɛ, aanga.§ Aak Eza 8.23–9.1.
17 Kaaɗ kɛn se sum ɓo Isa baag taaɗn taar Raa jeege tu ɔɔ: «ꞋTɛrlki maakse taa *maakŋ Gaar Raa se ɔɔpga gɔɔrɔ!»
Jee sɔɔ deet deetn kɛn iin̰ ɔk mɛtn Isa
18 Isa jaay aan taa naaŋ Galile ki se, naan̰ ɓaa lee taa baar ki ɔɔ gɔtn se naan̰ aak gɛnaage dio: deb kalaŋ ron̰ Simon kɛn kꞋdaŋin̰ ute ro Piɛr kici ɔɔ gɛnaan̰ se ron̰ Andre, tund tund gɛndɗe maan. Naaɗe se jee toocn̰ kɛn̰jge. 19 Naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «ꞋƁaaɗo daanumki! Ɓɔrse maam mꞋasen tɛɗn naase jee ɓaa Ꞌje jikilimge aɗe ɓaa ɗoobm Raa ki.» 20 Naaɗe naar ɔn̰ gɛndɗege ɔɔ daanin̰a.
21 Utu iik naan ki cɔkɔ se, naan̰ aak gɛnaage di kuuy, Jak te gɛnaan̰ Jan, gaan Zebedege, naaɗe ute bubɗe se iŋg kiŋg maakŋ markabɗe ki ɗaap ɗaap gɛndɗege ɔɔ gɔtn se Isa daŋɗe. 22 Naaɗe naar iin̰ ɔn̰ bubɗe te markabɗe ɔɔ naaɗe daan Isa.
Isa dooy jeege ɔɔ ɛɗ lapia jee kɔɔn̰ge tu
23 Tɛr Isa lee dɔɔɗ taa naaŋ Galile se paac dooy jeege maakŋ *ɓeeɗege tun Yaudge lee tusn maak ki gɛn keem Raa. Naan̰ taaɗɗen Labar Jiga gɛn *maakŋ Gaar Raa ɔɔ jeegen ɔk kɔɔn̰ge paac ute jeegen kɛn kɔɔn̰ge tujɗenga tuju maakɗe ki se, naan̰ ɛɗɗen lapia. 24 Gɔtn se *nookin̰ eem dɔɔɗ taa naaŋ Siri se paac. Ɔɔ jeege ɓaano ute jee kɔɔn̰ge paac kɛn dɔɔl kɔɔn̰ɗege kaam kalaŋ eyo ɔɔ lee dabarɗe aan gɔɔ: jee ɔk kɔɔn̰ sitange, jee ɔk kɔɔn̰ puputu ɔɔ jee kꞋruŋguyge, paac se, naan̰ ɛɗɗen lapia. 25 Jeege dɔɔlɔ dɛna ɔk mɛtn Isa: naaɗe se iin̰o taa naaŋ Galile ki, jeegen iin̰o taa naaŋ kɛn kꞋdaŋin̰ te ro Gɛgɛrgen Sik, kɛngen iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki ute kɛngen taa naaŋ Jude ki ɔɔ jeegen iin̰o jɛŋ ool Jordan kɛn kaam kaaɗa tookŋo.

*4:4 Aak Dt 8.3.

4:6 Aak KKR 91.11‑12.

4:10 Aak Dt 6.13‑14.

§4:16 Aak Eza 8.23–9.1.