2
Pɔl dɛj Tit taa jeegen gɔɔlga gɔɔlɔ, gaan kɔɗge ute ɓulge
(1Tim 2.9‑15; 1Pr 3.1‑6; Ɛp 6.5‑8; 1Pr 2.18‑20)
Gaŋ naai se, Ꞌdooy jeege ute taargen kɛn ɓaa ute taar Isa *al‑Masi kɛn salal se. Ɔɔ taaɗ gaab‑gɔɔlge tu se ɔɔ kꞋbɔɔb roɗe, kꞋtɛɗ jeege aɗen kaal maak ki, kꞋjꞋiŋg do mɛtɛkɗege tu, jꞋɔk taar Raaɗe jiga, kꞋje jeege ute maakɗe paac ɔɔ do nakge tun ese paac se jꞋaay kaamɗe do ki. Bin se mɛnd‑gɔɔlge se kic ɓo taaɗɗen kꞋtɛɗn nakŋ kɛn tɔɔl *Raa ki, jꞋɔn̰te kɔɔɗn jeege jꞋɔn̰te tɛɗn mɛnd kaayge num kꞋdooy jeege gɛn tɛɗn nakgen bɛɛ. KꞋdɛjn̰ mɛndgen sɛɛm se naŋa kic ɓo je gaabin̰a ute gɛnin̰ge, kꞋjꞋiŋg do mɛtɛkɗege tu ɔɔ kꞋbɔɔb jꞋɔk roɗe bɛɛ kꞋtɛɗ mɛnd kiŋg ɓeege, kꞋtɛɗ mɛndgen jiga kꞋbooy jꞋuun taar gaabɗege. Taa bin se nam kuuy kɔŋ taaɗn iŋg kus ro taar Raa ki eyo.
Ɔɔ gaan kɔɗge se kic ɓo dɛjɗe jꞋiŋg do mɛtɛkɗe ki, do nakge tun ɓaa se paac. Naai mala Ꞌtɛɗn nakgen jiga kɛn jeege aakga kic num Ꞌkuun bɔlɔti. Kɛn dooy jeege ute taar Raa se, dooyɗe ute maaki paac taa naaɗe ai kaal maak ki. Taargen naai an Ꞌdooy jeege se, dooyɗe te taargen kɛn mɛt ki kɛn jeege kɔŋ taar iŋg kus maak ki eyo, bin se taa jee taamooyjege se sɔkɔn̰ɔ aɗen tɔɔlɔ taa naaɗe ɔŋ te taar ɗim kusin̰ jaay gɛn taaɗn rojege tu eyo.
Taaɗ ɓulge tu ɔɔ daayum kꞋsook mɛlɗege tu do nakge tun kꞋtɛɗn paac. KꞋtɛɗ nakgen Ꞌraapm maakŋ mɛlɗege ɔɔ jꞋɔn̰te naajn̰ taara ute naaɗe. 10 JꞋɔn̰te ɓoogŋ ɗim mɛlɗege ɔɔ daayum jꞋɔn̰te tujn̰ ɔrmɗege ute mɛlɗege. Kɛn naaɗe jaay kꞋtɛɗ naan̰ se, Ꞌkɔl jeege paac kaal taar Raa Mɛl Kaajjege se maak ki.
Raa tɛɗ bɛɛn̰ jeege tu
(Ɛp 2.1‑10; 1Pr 1.10‑21, 2.13‑16; 1Jn 3.1‑3)
11 Taa Raa se taaɗga bɛɛn̰a, bɛɛn̰ se ɓo kɛn aaj jeege paac. 12 Bɛɛn̰ se, dooyjeki taa jꞋaki kɔn̰ nakgen jig eyo naanin̰ ki ɔɔ jꞋaki kɔn̰ gɛn dɔŋ nakgen jee jeel Raa mal eyo lee dɔŋ se kici. Bin se jꞋaki kɔŋ kiŋg do naaŋ kɛn ara ki se, jꞋaki bɔɔbm kɔkŋ rojege, jꞋaki tɛɗn nakgen ute ɗoobin̰a ɔɔ jꞋaki kɔkŋ taar Raa se ɔɔn̰ɔ, 13 jꞋaki kaakŋ kaam ɓii kɛn Isa *al‑Masi aɗe ɓaa, naan̰ ɓo debm naaje jꞋɔndki dojege don̰ ki. Naan̰ ɓo Raa magal Debm Kaaja ɔɔ debm tɔɔgɔ. 14 Isa al‑Masi se, naan̰ mala ɓo ɔn̰ ron̰ ooy taa naajege taa ajeki dugŋ dojege maakŋ *kusin̰ ki. Ɔɔ naan̰ tugjeki kusin̰jege se, taa jꞋaki tɛɗn jee naan̰gen mala mala, jee daayum maakɗe raap sakan̰ gɛn tɛɗn nakgen jiga naanin̰ ki.
15 Kɛse ɓo taar kɛn naai an dooy jeege, an dɛjɛ ɔɔ an mooy jeege ute tɔɔgi. Ɔɔ naai se nam ɔn̰ten kaaki aan gɔɔ debm cɛrɛ.