3
Jee Raage tap ɓo kiŋg ɔɔ ɗi daan jeege tun jeel *Raa mal ey se
Tɛr taaɗɗen kici jee Raage tu se ɔɔ gaarin̰ge ute tɔɔgge se kꞋsookɗen, ɔɔ kꞋtookɗen taarɗe ɔɔ kꞋɗaap roɗe gɛn tɛɗn bɛɛ jeege tu. JꞋɔn̰te naaj nam, jꞋɔn̰te tɛɗn taara ute jeege jꞋɔk jeege roɗe ki, daayum kꞋtɛɗ jee dalul ute jeege paac.
Taa naajege kic ɓo do dɔkin̰ se, kꞋtɛɗkiro jee dɛrlge kꞋbaatekiro booy kuun taar Raa. Ɔɔ naaje jꞋiigkiroga kiigi ɔɔ jꞋiŋgkiro gɛn tɛɗn nakgen jig eyo kɛn maakjege jea, jꞋiŋgki ɓo gɛn tɛɗn nakgen *kusin̰a ɔɔ kꞋtɛɗki maak‑kilimi ro jeege tu. Jeege jaay aakjeki kic jejeki eyo ɔɔ naajege kic kꞋjeki naap eyo. Gaŋ kaaɗin̰ jaay aas se, Raa Mɛl Kaajjege taaɗ bɛɛn̰a ɔɔ naan̰ se je jikilimge paac, naaje se, taa kꞋtɛɗkiro tɛɗ nakŋ ɗoobin̰ ki ɓo naan̰ aajjeki eyo, num gaŋ naan̰ aak ɛɛjjeki kɛɛj ɓo dojege tu. Naan̰ aajjeki ute *Nirl Salal kɛn tugjeki kusin̰jege, ɔɔ tɛɗjeki jꞋoojjekiga kiji ɔɔ tɛrljekiga kiŋgjege tɛɗga kiji. Raa ɔljekiro Nirl Salal ute maraadin̰ se te Mɛl Kaajjege Isa *al‑Masi. Taa Raa te bɛɛn̰ se tɛɗjekiga kꞋtɛɗkiga jee lee tɛɗ naka ute ɗoobin̰ naanin̰ ki gɛn kɔŋ *kaajn̰ gɛn daayum kɛn jꞋutu jꞋiŋg jꞋɔndki dojege do ki se.
Taar maam mꞋraaŋi se taar mɛt ki, mꞋje taar se naai Ꞌɗaar ro ki cirr. Taa jee aalga kaal maakɗe do Raa ki se Ꞌkaay kaamɗe Ꞌtɛɗn nakgen aak bɛɛ. Kɛse ɓo taar kɛn jiga kɛn Ꞌnoogŋ jeege paac.
Num gaŋ ɔn̰te lee je gɔtn naajn̰ taargen rɛn̰ rɛn̰, ɔn̰te tuun mɛtjil jeege, ɔn̰te mooy te jeege, naajn̰ taara te jeege ro do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. Taargen bin se ɔn̰te kɔl doi maak ki. Taargen se taargen rɛn̰ rɛn̰ kɛn ɔŋ noog nam eyo. 10 Debm jaay naai aakin̰ gaaŋ gaaŋ jee Raage te naapa se, ɓaa taaɗin̰ ɔɔ n̰Ꞌɔn̰te tɛɗn naan̰ se. Kɛn naan̰ jaay baate booy kuun taari se, tɛr ɓaa taaɗ ɗɔɔlin̰ kuuy daala. Kɛn naan̰ jaay baate booy kuun taari num, debm bin se ɔɔɗ doi dɔkɔ ron̰ ki naatn. 11 Naai Ꞌjeele debm bin se rɛsŋga ute ɗoobm Raa, ɔɔ te kusin̰ naan̰ lee tɛɗ ɔn̰ ey se, naan̰ malin̰ ɓo ɔj bɔɔrɔ don̰ ki.
Pɔl tɛɗ tɔɔsɛ jee Raage tun Krɛt ki
(1Kɔr 16.20‑24)
12 Tɛɗga num mꞋutu mꞋai kɔl Artemas ey lɛ Tisik. Taa maakɗe ki se debm kalaŋ ai ɓaa noogo. Kɛn debm kalaŋ jaay ɓaa aan ɔŋiga naane num, naai aay kaami Ꞌɓaaɗo ɔŋum Nikopoli ki. Taa maam mꞋje ɓaa kiŋg kaaɗn kuul ki se gɔtn naane. 13 Zenas kɛn jeel mɛtn taar kɔjn̰ bɔɔrɔ ute Apɔlɔs jaay ɓaa ɓaa mɛrtɛ se aakɗen doɗe ki ɔn̰ten kɔn̰ ɗim aɗen baata. 14 Ɔn̰ gɛnaajegen ɗoobm *al‑Masi ki se kic ɓo dooy jeel tɛɗn bɛɛ taa Ꞌnoogŋ jeegen kɛn, bɛɛki num, jꞋaɗen noog se. Bin se kaal maakŋ naaɗe aal do Raa ki se kɔŋ noogŋ jeege.
15 Jeegen paacn̰ ute maam gɔtn ara se tɛɗi tɔɔsɛ. Ɔɔ naai kic tɛɗ tɔɔsɛ gɛnaajege tun ɗoobm al‑Masi kɛn Krɛt ki, naaɗen kɛn jejeki se.
Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰ paacki.