A JE' JU'UNA', CAJ U YɅN BAT'AN TS'IBTA PABLO TI' TIMOTEO
1 TIMOTEO
1
Timoteo ts'ibta'b ten Pablo
Pablojen a teno' tuchi'ta'ben ten C'uj, a mac ij cʌjtaquirex. Bayiri' xan tuchi'ta'ben ten Jesucristo a mac a quic pajico' ca' ij quirej. Tan in ts'ibtic tech Timoteo, a je' ju'una' quire' a techo' u tajir in pararech. Mʌ' ja wirej, ta wacsaj ta wor u t'ʌn C'uj caj a wu'y in tsicbʌtech. In c'at C'uj ca' u yam tech quire' raji' ic Tetex, Timoteo. Quire' in c'at C'uj, ic Tetex, ca' u yajquintech soc mʌna' ba' ca tucric. Ca' qui'ac a wor ten C'uj soc mʌna' ba' ca tucric quire' C'uj ic Tetex, yejer Jesucristo ic Jaj Ts'urirex xan.
Ca' u cʌnant a bʌj Timoteo quire' a ba' tus camsa'
C'ʌ'otej Timoteo quire' ti' yʌn mac, mʌ' ya'ab, cu camsicob u rac'ob ich u rac'ob Efeso. Chen mʌ' u t'ʌn C'uj tan u camsicob. Arej ti'ob, Timoteo ca' u p'ʌtob u camsicob aro'. Rajen tin chich araj tech ca' p'ataquech ich u cajar Efeso caj bineno' tu ru'umin Macedonia. Yʌn arej ti'ob a yʌjcamsʌyʌjirob soc mʌ' u saricob u xiquinob ti' a ba' tu yubob ti' u nunquirob a mʌ' taji'. Arej ti'ob ca' u rʌc p'ʌticob a rajra' u xaquicob u t'ʌn u nunquirob baxuc a tu ju tarob uch. Mʌ' ja wirej, u jer a cu yubicob a ti'obo' cu nunquic u t'ʌnob. Tu cotor aro' mʌ' ju yamtob ca' u najtob u beyaj C'uj. Chen cu bin u najtob u beyaj C'uj wa ber q'uin cu quibicob a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj.
A wer biquin quin chich aric tech ca' a chich camsej ti'ob a je' t'ʌna'? A je' t'ʌna' quir u yajquinticob u yet acsʌ'orirob jerer. A je' t'ʌna' quir u yajquinticob a ti'obo' u tajir tu yorob. Tin chich arej ti'ob ca' u yajquintob u yet acsʌ'orirob soc jach tsoy u tucurob. Tan in chich aric ti'ob ca' yajquintacob a ti'obo' quire' tu yacsob tu yorob u t'ʌn C'uj soc taj u yajquintic. Yʌn yʌjcamsayʌjirob, mʌ' ya'abi' tu yʌnech. Tan u tus qui' camsicob a ba' tin wa'ara tech sam. Cu chen nunquicob u t'ʌnob rajen mʌna' cu cʌnicob. Aro' tu pachticob u yocarob u camsicob u t'ʌn C'uj a ts'ibta'b ten u nunquirob Moisés uch. Chen mʌ' ju najtob a ba' cu chich camsicob, cax ya'aricob u ne'erob u t'ʌn Moisés.
Ic toc er tsoy u t'ʌn Moisés wa mac u c'at u camsic u t'ʌn Moisés an ten bic C'uj u c'at. Jari' ca' a najtej a je'ra'. Wa ber caj ts'ibta u t'ʌn C'uj Moisés uch caj u ts'ibtaj ti' a mac a cu manob tu si'pirob. Mʌ' ju ts'ibtaj quire' a mac a cu manob tu tsoyir, quire' tan u toc quibicob u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, a mac c'aso' mʌ' ju yubob u t'ʌn u nʌ' cax u tet xan. A mac c'aso', cu jach quinsicob u rac'ob tu cotor. A mac a c'aso' cu quinsicob u tet cax u nʌ'. A mac c'aso' mʌ' u c'ujintob jach C'uj. A mac c'aso' quire' yʌn u si'pirob. 10 Mʌ' ja wirej, u t'ʌn Moisés caj ts'ibta'b ti' a mac a cu man yejer u jer. Ts'ibta'b ti' a mac a cu man yejer u yet xibir. U t'ʌn Moisés ts'ibta'b ti' a mac a cu ya'cric u jer winic. Ts'ibta'b ti' a mac a cu tus, bayiri' ti' a mac a cu chen tus, tan ya'aric u tajir a ba' cu tusic. U t'ʌn Moisés ts'ibta'b ti' tu cotor a c'aso' quire' raji' jach taj u t'ʌn Moisés. 11 A je' t'ʌna' a quin camsiquech Timoteo, ra'iri' caj u chich araj ten C'uj ca' in tsec'tej uch. Quire' raji' jach manan tsoy u t'ʌn a C'ujo' quire' jach tsoy a C'ujo'. Mʌna' u jer C'uj a jach tsoyo'.
Qui' yor Pablo quire' yajquinta'b ten C'uj
12 Timoteo, quin wac ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo:
―Bayo', quen ti', quire' ta chichquint in muc' soc in beyaj tech.
Quin wac ti':
―Bayo' Jesús, quire' ta teten ti' a beyaj quire' caj a wiraj c'ucha'an in wor in yamtech. 13 Caj a teten ti' a beyaj cax a ucho' tin p'ast a t'ʌn. C'asen a ucho'. Caj in chuc u pachob a tu yacsob tu yorob tech quire' in c'at ch'esob. Chen a techo' C'uj, quen ti', ta yajquin ten rajen ta yamten cax mʌ' toy in wacsej tin wor a t'ʌn uch. Rajen mʌ' in wer ba' tin betaji'.
14 Barej ic Jaj Tsurirex caj u yamten quire' jach carem cu yajquintiquen. Quire' tin wu'yaj mun quin yajquintic C'uj ra' u q'uinin caj in wacsaj tin wor ti' Jesucristo. Rajen quin yajquintic tu cotor mac quire' p'eri' in wor yejer Cristo.
15 U'yej ba' quin wac quire' u jach tajir. Tu cotor mac ca' u quibej xan. Caj tarij Jesucristo tera' ich yoc'ocab, tar quir u taquic tu cotor mac a cu yac yʌn u si'pir a ti'o'. A teno' Pablojen. Mʌna' u jer manan u si'pir bajenen a teno'. Mʌ' ya'ab u jer winiquirob a neyʌn u si'pirob. 16 Rajen a C'ujo' caj u yajquin ten quir u yamtiquen. Mʌ' ja wirej, cax mʌna' u jer jach c'as iren a teno'. Caj u yesa nemʌ' bic Jesúsi' soc wa u jer winic cu c'uchur tu q'uinin yiric. Cu quibic, yacsic tu yor quir u cuxtar munt q'uin. Mʌ' ja wirej, tu yiraj C'uj tu yajquin ten rajen cu yacsic tu yor. 17 Rajen ca' ij carex ti' C'uj:
―Jach caremech C'uj. U reyech munt q'uin. Mʌna' u jer irech quire' turiri'ech. Jariri'ech a ne'er tu cotor ba'. Jariri'ech munt q'uinech mʌ' a quimin. Jariri'ech cu bin sʌjtechob munt q'uin. Mʌna' mac chʌca'an yiriquech. Jeroj.
18 Quin chich aric tech Timoteo in pararech soc a qui' cʌnantic a je' t'ʌna'. A caj u tsec'ta tech a wet acsʌ'orir a ts'a'b u tucur ten C'uj uch. Mʌ' ja wirej, wa taj ca c'ʌmic u t'ʌn C'uj a wʌc'ʌs tucur mʌ' ju tac' a jo'r. Taj a wacsic ta wor xan. 19 Ti' yʌn xib, mʌ' ya'abi'. A mʌ' ju yubob u wʌc'ʌs to'car u jo'r ten u tucurob, rajen tu p'ʌtob u yacsicob tu yorob. 20 Robob Himeneo yejer Alejandro. Robob caj in c'ubob ti' quisin soc u muc'yajob soc u p'ʌticob u p'asticob C'uj.