2
Pablo cu camsic bic tabar u t'ʌnicob C'uj soc u cʌnicob
Ca' in yʌn arej tech ajera' Timoteo, ca' a t'ʌnej C'uj ti' tu cotor mac, cax a mʌ' yerob C'uj. C'ʌ'otej ti'ob, ca' bin a t'ʌnej C'uj. Arej ti' C'uj ca' u yamtej tu cotor mac. Ca' bin tac mac quir u yamtic tech ta beyaj ca' a warej C'uj:
―Bayo' C'uj, tar u yamten tin beyaj.
Baxuc ca' a t'ʌnej C'uj mac tu cotor:
―Bayo' C'uj, quechex ti', quire' ti' yʌn tu cotor mac.
A baywo' ca' a t'ʌnej C'uj ca' u yamtej rey ten C'uj tu cu reyinticob ich yoc'ocab. Ca' a t'ʌnej C'uj ca' u yamtej tu cu beyaj a jach ts'uro', soc u cha'icob techex a beyajex. Soc qui' a worex, soc mʌ' u ts'iquintiquechexob. Ca' a t'ʌnej C'uj ti' u jach ts'urirex a ru'uminex soc u cha'icob a c'ujintiquex C'uj cax tub a c'atex. Mʌ' ja wirej, jach tsoy aro' quire' u c'at C'uj yubic a qui' t'ʌnic a ti'o'. A baywo' tan a qui'quintic u yor C'uj ij cʌjtaquirex. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' u c'at u taquic tu cotor mac. Rajen C'uj u c'at yiricob u c'ʌmicob u t'ʌn C'uj. Quire' ti' yʌn turiri' C'uj baxuc xan ti' yʌn turiri' yʌjsisquinyʌjir yor C'uj quir u yamtic winic. Raji' winic xan, Jesucristo u c'aba'. A Jesúso' u bʌjiri' tu cha' u bʌj ca' quinsac u bo'orir quir u taquic tu cotor mac. Aro' raji' caj u ts'a'b u najtic ten C'uj wa ber caj c'uchij tu quimin. Rajen quin wa'aric caj u tetajen C'uj uch tan ya'aric ten:
―Joq'uen, xen, tsec't in t'ʌn ich a mac a mʌ' u winiquirob judío.
Rajen tan in camsic ti'ob u t'ʌn C'uj soc u yacsicob tu yorob u t'ʌn C'uj quire' taj u t'ʌn C'uj. A teno' mʌ' jin tus. Taj quin wa'aric tech, Timoteo, quire' tin wacsaj tin wor ti' Cristo.
Rajen in c'at in wirej xib a mac a jach taj tan yacsicob tu yorob ca' u t'ʌnob C'uj tu cu much'quinticob u bʌjob. In c'at in wiric u rʌc t'ʌnicob C'uj mʌ' p'ujur u ca'ob soc mʌ' u pacran nunquicob u t'ʌnob. In c'at in wiric u rʌc t'ʌnicob C'uj taj. In c'at in wiric u t'ʌnicob C'uj quire' tsoy a pixamex quire' mʌna' ba' ca tucriquex. Tan u ric'sicob u c'ʌbob irob mac tan u chich c'atic ba' ti' C'uj. Baxuc xan in c'at in wir a xquico' ca' u buquintob u noc' a jach tsoyo'. Tsoy u buquintic u noc' tsoy, quij, quire' mʌ' quir u pachta'r ten xibi'. Chen ca' u buquint u noc' soc tsoy yirir ten tu cotor mac. Mʌ' quir u tus tsic'ticob u jo'r quir u yesicob u tsoyir u jo'r. Mʌ' quir u tus ujquinticob uj quir yesicob tsoyir u yujob. Mʌ' quir u tus buquinticob noc' quir u yesicob tsoyir u noc'ob. Baxuc, mʌ' u buquinticob noc' a jach manan co'oj. Arej ti'ob mʌ' u jit'icob u jo'r yejer sʌc uj a jach co'ojo'. Arej ti'ob mʌ' u jit'icob yejer oro xan. 10 Chen a teno' in c'at in wirej a xquico' tan u yamticob u jer quire' tsoy aro'. Mʌ' ja wirej, baxuco' jach tsoy ti' a xquic quire' yacsmʌnob tu yorob. A baxuco' tan u qui'quinticob yor C'uj xan, quire' tan u manob tu tsoyir. 11 A xquico' ca' u cʌnob u t'ʌn C'uj. Mʌ' u yʌn t'ʌnob cu yubicob u t'ʌno' ca' u quibob u t'ʌn u jach ts'urirob a tu cu much'quinticob u bʌjob. 12 Mʌ' ja wirej, a xquico' mʌ' tsoy u camsicob u t'ʌn C'uj ti' xibi' ich tu cu much'quinticob u bʌjob. Mʌ' tsoy u cha'bʌr u ts'urinta'r a xquico' ten xib. Ca' u nup u chi'ob a xquico'. Baxuc in c'at, quij Pablo. 13 Quire' caj beta'b winic ten C'uj, tu yʌn betaj Adán xib. A xquic Eva, pachir caj beta'b ten C'uj. 14 C'ʌ'otej a ucho' mʌ' tabsa'b ten quisin Adán chen a xquico' tabsa'b ten quisin a Evajo'. Caj tar u si'pir quire' mʌ' tu cʌnantaj u t'ʌn C'uj. 15 Rajen a xquico' mʌ' quir u camsicob xibi'. Chen quir u rochicob u chan ochir. Chen quir u camsicob u chan parar soc u manob tu tsoyir. Chen a xquico' ca' u c'ʌmob u t'ʌn C'uj soc u yacsicob tu yorob quir u taquicob u bʌjob, soc mʌ' u pachticob tu yorob c'as barej ca' u yajquintob C'uj.