2
Tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj
C'aj techex wa ti' yʌn uch tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj tu q'uinin ti' yʌn ic nunquirex uch. Baxuc je' u ca' tarob tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj. Je' u tar tu yʌnechex xan quir u sosoc aric a ba' cu ya'aric u t'ʌn C'uj. Bin u yʌnxchun u muc u camsicob aro'. A baywo', cu joc'sicob ic Jaj Ts'urirex tu yorob cax raji' tu bo'ot u bo'orir u si'pirob. Mʌ' ja wirej, irob wa mac u c'at sep u binob ich c'ac'. Ya'ab mac cu bin u c'ʌmicob a ba' camsa'b ten a tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj. Bin u ca'ob yacs u si'pirob a ba' jach c'as, quire' cu pachticob c'as. Rajen bin u ca'ob ya'aric c'as ti' u t'ʌn C'uj, cax taj u t'ʌn C'uj. Quire' cu nepachticob u jaricob u taq'uinob a tus yʌjcamsayʌjirob, rajen cu bin u camsiquechex a ba' mʌ' taji' tu cu tus camsiquechexob soc u tus jaricob u taq'uinob. A C'ujo', a mac a jueso', tan u toc pajic ca' u jʌse, uch tan u pajic u jʌsic soc ti' cu binob satʌri'.
Mʌ' ja wirej, mʌ' jawsa'b u si'pir ten C'uj yʌjmasirob u t'ʌn C'uj uch, a caj u yacsob u si'pir. Quire' caj joc'sa'b ten C'uj. Caj c'arob yejer mascab ich c'ac'. Ti' yʌnob ich yac'birir quire' tan u cʌnanta'r hasta cu c'uchur tu q'uinin cu jasʌr mac. Baxuc xan, mʌ' jawsa'b u si'pirob ten C'uj, a ti' cʌja'anob yejer Noé, uch. Chen Noé quire' caj u yacsa tu yor. Raji' xan, caj u tsec'taj ich u yet cajarob a ba' u c'at C'uj ti'ob. Jari' siete winicob yejer Noé caj toc ten C'uj, caj burij ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, a C'ujo', ya'ar u burur, quire' cu manob tu c'asir uch, rajen rʌc quimob. Baxuc xan, mʌ' jawsa'b u si'pirob ten C'uj a mac a cʌja'an tu cajar Sodoma uch. Baxuc xan a mac a cʌja'an tu cajar Gomorra. Rʌc toca'b ten C'uj rʌc erij, chen u ta'anin p'atij. Ra' quir u camsic ti' a mac a c'aso', a cu bin c'uchur tu q'uinin a mac a cʌja'anobo' ich yoc'ocabo' soc mʌ' u cʌnicob. Jari' a Loto', caj toc ten C'uj tu cajar Sodoma yejer Gomorra, quire' a Loto', tsoy yor. Jach choquij yor Lot caj yiraj u manob ich u c'asir u yet cajarob. Mʌ' ja wirej, yaj yiric Lot u rac'ob, quire' cu tucric u rac'ob. Caj yiraj c'as cu beticob. Chen c'as cu yubic Lot, quire' rajra' cu yubic quire' ti' cʌja'ani'. C'as cu yubic Lot quire' tsoy yor a Loto'. A baywo', ic Jaj Ts'urirex qui' yor u yamtic a mac a cu tucric C'ujo' soc mʌ' ju pʌy u si'pir. Bayiri' xan bin u ca' u pure ich c'ac', a mac a mʌ' ju tucre C'ujo' soc ti' taro' cu bin u pajicob u q'uinin tu cu bin jʌsbirob ten C'uj tu cotor mac.
10 C'aj techex. Je' u bo'otic u bo'orir u si'pirob a mac a tan u manob u pachticob c'as tu yorob. Jach manan cu bin u bo'oticob. Je' u bo'oticob, quire' mʌ' ju quibob u t'ʌn C'uj xan. Mʌ' ju ch'ajob sajquirob ti' C'uj xan. Cu chen tucricob u bʌjiri': “Jach caremenob.” Tan u p'asticob a mac a cu beyajob ti' C'uj ich ca'anan. 11 Mʌ' ja wirej, a robob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ich ca'anan a mac no'j beyajob. Cax jach manan u muc'ob quir u ts'urinta'r ten mac. Mʌ' ju ta'cob u jo'r mac ich ʌcʌtan ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' u p'asticob ich ʌcʌtan ic Jaj Ts'urirex xan.
12 A werex a bʌc'o' caj ts'a'b ten C'uj quir ic chuquiquex ij quinsej. Baxuco', a tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj, irob bʌc', quire' chich u jorob, mʌ' ju yube t'ʌno'. A ba' no'j ti' cu ya'aricob c'aso' rajen bin u ca'ob satʌrob. 13 Quire' robob bin u ca' bo'oticob u bo'orir tu cu muc'yajob quire' caj u yacsob tu si'pirob a mac a tu tus camsob. Mʌ' ja wirej, cu manob tu c'asir, cax chunq'uin, quire' mʌ' suracobi'. Irob ba' cu jach poc'ar. Irob ba' jach tu', quire' rajra' cu manob tu si'pirob. Wa ber p'eri'ob cu janʌnob yejerechex, cu chen tusaricob techex an ten bic taj caj u yasajob tu yorob u t'ʌn C'uj yejerex.
14 Mʌ' ja wirej, u burur u q'uinin cu pachticob tu yorob xquic, soc u manob yejer. Ra' cu payicob yejer u wichob quire' mʌ' c'ucha'an yorob u p'ʌticob xquiqui'. A ray winico' a mʌ' u rac'o' cu tusaric ti' quire' mʌ' ju qui' acsa tu yor u t'ʌn C'uji'. A ray winicob jach manan ts'ut. Raji'ob cu tus tabsicob mac tu cotor quir u binob ich u si'pirob a mac a mʌ' chichac yorob ti' u t'ʌn C'uj. A ray winicob mʌ' tsoy tu wich C'uj rajen cu rʌc binob yerar ich c'ac'. 15 Mʌ' ja wirej, robob caj u p'ʌt u toc berob quir u binob ich C'uj. Baje'rer ti' yʌnob tu berir tu cu bin satʌrob. Caj u ch'a'ob u ber a tu ch'aj Balaam, ra' u parar Beor. C'aj wa techex, raji' a tu pachtaj taq'uin a cu bin ts'abir ti' quir u betic c'as. 16 A Balaamo' mʌ' ju betaj a ba' caj u tucraj quire' su'sa'b ten chan tsimin ich ber quire' t'an ten chan tsimin Balaam. T'an ten chan tsimin quire' cha'b ten C'uj ca' joc'ac u t'ʌn irej winic cu t'ʌn. Rajen su'sa'b. Rajen mʌ' ju betaj a ba' caj tu tucraj tu yor.
17 Chen a je' tus yʌjcamsayʌjirob irob yic' ja' tu quic bin ij quirex ij co'ochex ja', chen mʌna', quire' rʌc sajij. Baxuc xan, irob muyarob, a cu pictaro' ten ic', rajen mʌ' ju tar ya'arir. A baywo', yejer a tus yʌjcamsʌyʌjirob, jot, ca' jij cacsex tij corex u t'ʌnob, quire' mʌ' ju yamto'onex chichin. Toc ara'b ten C'uj tu cu binob. Ti' cu binob yac'birir munt q'uin. 18 Robob u bʌjiri', cu ya'aricob mun jach caremob, chen jot a ba' cu ya'aricob, quij Pedro, quire' mʌ' ba'wir ti'ob. Robob cu tsicbʌticob a ba' cu pachticob tu yorob, a c'aso' soc a mac a mʌ' chichac u yorob ti' u t'ʌn C'uj cu pachticob xan. Quire' ti' cu bin yubicob u t'ʌn C'uj soc u puts'urob ti' a ba' cu yiricob a mac a mʌ' yerob C'ujo'. 19 Robob a tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj cu tus a'aricob c'ucha'an yorob u betej a ba' u c'atob. Baxuc cu tus a'aricobo' tus yʌjcamsʌyʌjirob ti' a mac a cu yacsmʌnob tu yorob. Barej u bʌjiri' mʌ' c'ucha'an yorob a ba' u c'atobo' quire' cu ts'urinticob u si'pirob. Mʌ' ja wirej, wa ij c'at ca' ic ts'urint a c'aso', ra' quic ts'urintic xan. 20 Mʌ' ja wirej, a mac a te' ich yoc'ocaba' caj p'at u si'pir quire' yer ic Jaj Ts'urirex Jesucristo ij cʌjtaq'uirex. Chen caj u ca' pacht u si'pir tu ca'ten, soc ra' cu ca' ts'urintic tu ca'ten. Jach manan c'as aro', a ucho', mʌ' nec'asi' cax mʌ' toy yer a Jesúso'. 21 Jach manan tsoyir wa uch mʌ' yer u berir tu cu cuxtar munt q'uin. Mʌ' ja wirej, jach yaj yubic wa mac yer u ber quir u cuxtar munt q'uin, pachir caj u p'us u pach a baywo', caj u p'ʌt u t'ʌn C'uj. 22 A werex ba' u ber ti' a mac, a cu p'us u pach tan u p'ʌt u t'ʌn C'uj irob a pec'ob a cu sut quir u ret'sic u xej. Baxuc cu ya'aric. Bayiri' xan, irob a cajij q'uec'anob, caj ts'oc u p'obar ten mac, cu wʌc'ʌs bin u baxtej ruc'. Baxuc cu ya'aric mac.