3
Je' u ca' tar ij cʌjtaquirexe'
A je' ju'una', quin ts'ibtic techex, in jach yajechex, yejer a tin yʌn bat'an ts'ibtaj techex. Caj in c'asa techex bic tabar a wacsman ta worex quire' tsoyjij a worex, rajen quin wʌc'ʌs c'asic techex. Baje'rer in c'at in c'asic techex, soc a c'ʌ'otiquex a ba' caj u ya'arob u yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Baxuc quin c'asic techex soc a c'ʌ'otiquex a ba' ara'b ten ij cʌjtaquirex Jesús, a tin camsob techex ten yejer in wet camsʌwinicob uch.
Jach manan soc a werex a ba' u ber ca' bin tac tu q'uinin tabar u xur t'ʌn. Jun yarob a ra' winico' bin u ca'ob u p'astob a ba' cu ya'aric C'ujo' bin u caj u manob a ba' cu pachticob tu yorob, a c'aso'. A ray u q'uinino' bin u ca'ob u c'atob ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob: “Biquinin mʌ' ju tar Jesús an ten bic caj u toc ya'araj uch? A ra' q'uin caj quim ic nunquir mʌna' ba' u ber ich yoc'ocab, u beri' ti' yʌn tu cotor ba'.” Baxuc cu bin ya'aricob. Cax baxuc bin u ca'ob ya'aricob a ray u q'uinino', quire' mʌ' u c'at u c'ʌ'oticob u beyaj C'uj uch. Mʌ' ja wirej, caj ara'b ten C'uj ca' joc'ac ca'anan yejer yoc'ocab caj beta'b. U ru'umin tar u tar ich ja', a ru'umo', cu cuxtar ti' ja'. Baxuc caj beta'b ten C'uj ucho'. Pachir, caj burij ich yoc'ocab an ten bic caj ara'b ten C'uj uch, rajen caj quimij mac quire' rʌc bint ja'. Ra' cu rʌc tubur ti'ob a ba' u ber ch'ic ucho'. Mʌ' ja wirej, caj ara'b ten C'uj xan, bin u caj c'uchur tu q'uinin wa ber cu bin tocbir a ca'anano' quet yejer a yoc'ocabo', a ca wiriquex baje'rero'. Ra' u q'uinino' xan, a mac a mʌ' yerob C'uj, bin u ca'ob tacbir u jo'rob quire' u si'pir. A ray u q'uinino' robob bin u caj ch'ejarob.
U'yex ba' quin wac in wet acsʌ'orirechex, a mac in jach yaj. Mʌ' u yʌn tubur techex, a C'ujo', mʌ' u xac u q'uinin an ten bic a to'onexo' quic xaquiquex u q'uinin. A C'ujo' cu yiric turiri' u q'uinin irej wa mil yaxq'uin. Baxuc xan cu yiric mil yaxq'uin an ten bic turiri' u q'uinin. Ra'iri' yiric a C'ujo'. Ti' yʌn mac a cu tucricob baj ya'araj ic Jaj Ts'urirex mʌ' ju tar ti'ob. Je' u tare' an ten bic caj ya'araj Jesús uch. Mʌ' ja wirej, nemʌ' bic cu pajic mac, soc mʌ' u satʌr quire' u c'at yiric u rʌc c'axicob u yorob ca' u p'ʌt u c'asirob.
10 Mʌ' ja wirej, a mac a cu ya'cric ba', cu c'uchur ich yac'birir soc mʌ' yer mac ber cu c'uchur. Baxuc xan, u q'uinin ca' bin tac ic Jaj Ts'urirex. Mʌna' mac yer ber cu bin tar. Wa ber ca' bin tac, a ray u q'uinin tuno' jach manan c'am cu bin tar u jum a ca'anano', u bʌjiri' cu bin ruc'ur ca' bin xuruc t'ʌno'. A ba' quij quiriquex ich ca'anano' a cu yerc'ac'tico'onex ac'biro', bin u ca' rʌc erar. U ru'umin yejer tu cotor a ba' beta'b bin u ca' rʌc erar xan.
11 Rajen wa tu cotor a je' cu bin ch'esa'bir biq'uina' ca' ij cʌnantex ic bʌj soc mʌ' ic pʌyic ic si'pirex. Ca' ic sʌjtex C'uj. 12 Rajen ca' ic pajex u q'uinin soc qui' ij corex quire' a C'ujo' bin u ca' u jʌse tu cotor mac. Toc qui' pʌyex u jer u q'uinina', soc ca' tac seb. Mʌ' ja wirej, a ray q'uinino' u ru'umin bin u caj rʌc erar, ti cotor a ba' ti' yʌn bin u caj rʌc ch'ejar. Tu cotor a ba' cu yerc'ac'tico'onex ca'anan, bin u caj rʌc yiq'uir xan. 13 Chen a to'onexo' tan ic pajiquex u q'uinin ca' tac u jer ric'ben ca'anan yejer u jer ric'ben ru'umin an ten bic caj ara'b ten C'uj. A ti taro' bin ij caj manex ich u tsoyir C'uj.
14 Quire' tu cotor aro' in wet acsʌ'orirechex a mac in jach yaj quire' tan a pajiquex ca' tac Cristo. Rajen ca' a p'isex a bʌjex soc a baywo' mʌ' jic pʌyex ic si'pirex. Soc mʌna' chichin ic si'pirex ca' bin iric ten C'uj wa ber ca binex ʌcʌtan ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, a baywo' tsoy bin u ca' yirico'onex a C'ujo'. 15 C'ʌ'otej techex, ajera' ic Jaj Ts'urirex u c'at ca' u taco'onex. Rajen uch tan u pajico'onex ca' taco'onex. Mʌ' ja wirej, baxuc caj u ts'ibtaj Pablo techex ij quet acsʌ'orirex, ic bʌjex Pablo, ic jach yajex xan. Ra' ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ts'ib. 16 Baxuco', a Pablojo', cu ts'ibtic tu cotor u ju'unin a cu ts'ibtic ti' u yet acsʌ'orirob. Chen quire' yʌn ba' a cu ts'ibtic Pablo tu ju'unin jach yaj ic najtiquex rajen a mac a mʌ' qui' camsa'b ti' u t'ʌn C'uj, yejer a mac a mʌ' chichac yor ti' u t'ʌn C'uj. Robob cu c'axic a ba' u jach a'aric an ten bic caj u c'axob a ba' cu jach a'aric ich u jer jun xot' u t'ʌn C'uj. Rajen bin u caj satʌrob quire' baxuc cu beticobo'.
17 A techexo', a mac a caj in ts'ibtaj quire' in yajechex. Caj a toc u'yex, rajen qui' cʌnant a bʌjex soc mʌ' u pʌyicob a berex quir u sʌtiquechex. Mʌ' a wacsiquex ta worex ti' u t'ʌn, a mac a mʌ' u najtob a ba' cu jach a'aric ti' u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, robob mʌ' ju yacsob tu yorob. 18 Chen ca' ic p'is ic bʌjex soc jach manan ij querex u yajo'onex ic Jaj Ts'urirex Jesucristo, caj u yiraj otsiro'onex, rajen tu taco'onex. Ca' ic sʌjtex baje'rer bayiri' munt q'uin. Jeroj, ts'oc u tsicbar Pedro.