A JE' JU'UNA', RAJI' TI' U YET WINIQUIROB JUDÍO A CU TSICBAROB U T'ɅN HEBREO
HEBREOS
1
A C'ujo' caj tsicbanʌjij ti' to'onex soc ic najtiquex u t'ʌn
Ch'ic uch, a C'ujo', quij, caj u t'ʌnob ic nunquirex u winiquirob judío. Ya'ab u tenin caj u t'an ti'ob, caj u ts'aja u tucurob yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj quir u tsicbarob ti' ic nunquirex a ba' u c'at C'uj. A jun xot'o' caj ts'a'b ti' jujunturi mac uch, u jer jun xot' u t'ʌn caj ts'a'b ti' u jer mac. Bayiri' caj esaj ya'ab ba' ti'ob soc yerob a ba' u c'at C'uj. Chen a je' q'uina', quire' tab u xur t'ʌn raji' caj u t'ʌnajo'onex, tan u c'ʌnic u parar quir u t'ʌnic to'onex. A C'ujo' caj u betaj tu cotor ba', cax a ru'umo', cax a ca'anano' caj u c'ʌnaj Jesús quir u betic a ca'anano', quir u betic ich yoc'ocab xan. A C'ujo', caj u toc rʌc ts'aj ti' u parar tu cotor ba' soc raji' yʌnin u parar. An ten bic cu sasir ic yumo', bayiri' a Jesúso' cu yesic u muc' u Tet C'uj. Mʌ' ja wirej, p'eriri'ob, Jesús quet yejer u Tet. Raji', yejer tu cotor u muc' cu cʌnantic a je' yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, raji' cu cʌnantic tu cotor aro' quire' jach chich u muc' u t'ʌn. Raji' caj ts'oc u rʌc ruc'sic u si'pir tu cotor mac ich cruz. Caj curaj ich u noj C'uj ich ca'anan, a mac jach manan u muc'. Caj curaj ich u noj C'uj quir u bin sʌjta'bir ten tu cotor mac.
A yʌjmasirob u t'ʌn C'ujo', jach no'j, chen a no'jo' a ra' yʌnin u parar C'uj, jach manan no'j
U parar C'uj jach manan ti' u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Jach manan ti' quire' baxuc u c'at C'uj, rajen ts'a'b ti' u muc' ten C'uj, cax a ti'ob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' mʌ' biq'uin caj u ya'araj ti' yʌjmasirob u t'ʌn C'uj, mʌ' turiri' caj u ya'araj ti' yʌjmasirob u t'ʌn C'uj:
A techo', quij C'uj, in pararech, baje'rer caj in wesaj a techo', in pararech quij.
Bayiri' xan mʌ' tu ya'araj C'uj ti' yʌjmasirob u t'ʌn:
Raji' in pararo', a teno' in Tet.
Caj tuchi'ta'b ten C'uj u parar, a turiri' u pararo'. A ra' caj rocha'b ten u nʌ' ich yoc'ocab. Caj ya'araj C'uj:
A techexo', ʌjmasirechex in t'ʌn, ca' a c'ujintex in parar, tu cotorechex ca' a c'ujintex in parar quij.
U'yex ba' caj ya'araj C'uj ti' yʌjmasirob u t'ʌn uch:
Wa ber caj beta'b ten C'uj yʌjmasirob u t'ʌn robob irob a ic'o' quir u c'ʌnic a ti'obo'. Robob caj beta'b ten C'uj yʌjmasirob u t'ʌn irob c'ac' soc u c'ʌnic a ti'obo'.
U'yex ba' caj u ya'araj C'uj ti' u parar:
Ti' a cutano' tech C'uj tu cu bin u reyintiquechob mac. Munt q'uin cu bin u reyintiquechob mac. Jach taj tech cu bin u reyintiquechob mac quire' a techo' mʌna' a c'asir a techo'. Mʌ' ja wirej, a techo' ca yajquintic a tsoyo', chen a c'aso' ca p'actic. Rajen a teno' in C'ujech tin qui'quint a wor jach manan ti' a wet manob, quire' tan in tetic tech quire' u reyintiquechob mac.
10 Caj wʌc'ʌs a'araj ti' u parar:
A techo' u Jaj Ts'urirech tu cotor mac. A techo' caj a betaj yoc'ocab tu yʌnxchun yejer u jach chichir a muc'. A bʌjiri' ta betaj a ca'anano' yejer u jach chichir a muc' xan. 11 Rajen, cax ca' bin xuruc aro', chen a techo' munt q'uin ti' yʌnech. A ca'anano' je' u rabare' an ten bic cu rabar noc' quire' uchben. 12 Irej noc' cu c'oxar cu buquintic u jer. Cu bin c'axbir tech a ca'anano'. Chen a bʌjiri' a techo' ra'iri'ech, mʌ' a quimin a techo' munt q'uin.
13 A C'ujo' mix biq'uin caj ya'araj ti' yʌjmasirob u t'ʌn:
Curen te' tin noj hasta quin ts'ic tech in muc' soc in ruc'sic a mac a cu p'actiquech soc mʌ' u wʌc'ʌs p'actiquechob.
Baxuc caj u ya'araj C'uj ich u t'ʌn.
14 Mʌ' ja wirej, caj beta'b ten C'uj yʌjmasirob u t'ʌn soc u yamtic a mac teta'b quir u yacsic tu yor. Robob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ra' u pixamob a cu tarob ich C'uj.