A JE' JU'UNA' CAJ U TS'IBTA PABLO TI' FILEMÓN
1
A Pablojo' tu ts'ibtaj ti' Filemón
A teno' Pablojen, quin ts'ibtic tech Filemón. Toc chuca'anen ten u winiquirob romano, Filemón, quire' u yajir u jach tsoyir u t'ʌn Jesucristo. A je' ju'una' quin ts'ibtic tech Filemón p'erir yejer Timoteo, quin ts'ibtiquech. Ic jach yajex ic bʌj yejer Timoteo, Filemón. Mʌ' ja wirej, a techo' ij quet beyajech, Filemón. A je' ju'una', tan in ts'ibtic, quir in t'ʌnic a mac a cu yocar c'ayobe' ich a watoch, Filemón. Baxuc quin t'ʌnic a xquico', Apia, u c'aba' xquic, quire' raji' in wet acsʌ'orir. Tan in t'ʌnic xan Arquipo in wet acsʌ'orir, Arquipo. Mʌ' ja wirej, cu yamtiquenob tu quic tsec'tic u t'ʌn C'uj uch ich u cajar Efeso. Tu yʌnechex baje'rer. Ij c'at, ca' u yamtechex, quire' cu yajquintiquechex ic Tetex C'uj yejer ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. In c'at ca' qui'ac a worex ti' ic Tetex C'uj yejer ic Jaj Ts'urirex Jesucristo.
Cu ya'aric Pablo bic tabar Filemón caj u yajquintaj u rac'ob
A teno', quij Pablo, su'su' quin t'ʌnic C'uj. Quin wa'aric ti' C'uj: “Bayo' C'uj, quire' tu yacsa tu yor Filemón.”
Baxuc quin wac ti' C'uj ca' bin in t'ʌnej C'uj. Quire' caj in wu'yaj, mun caj a yajquinta Jesucristo, quet bayiri' a rac'ob caj a yajquintaj. Baxuc tech Filemón, caj in wu'yaj taj ta wacsa ta wor u t'ʌn C'uj. Rajen quin t'ʌnic C'uj ca' a qui' najtex bic jach manan caj u yamtaj techex Jesucristo. Bayiri' ten caj u yamten. Quire' tech Filemón wa ber caj a tsec'taj u t'ʌn C'uj ti' a rac'ob, Filemón caj u quibob u t'ʌn C'uj quire' tan yacsicob tu yor. Jach qui' in wor, quire' caj in wu'yaj caj a jach yajquint a yacsmʌnob tu yorob Filemón quire' tan a qui'quintic u yorob, rajen caj in wu'yaj aro', tan a chichquintic in wor Filemón xan.
Pablo cu c'atic ti' Filemón ca' u yamt a c'urew Onésimo
Rajen quin ts'ibtic tech ju'un Filemón, quir in chich c'atic tech. Ca' a yam ten Filemón. Quire' caj u tuchi'ten ic Jaj Ts'ur Jesucristo, rajen tsoy ca' in c'atej tech soc a yamtiquen. Chen quin c'atic tech quire' tech ta yajquinta Cristo, rajen in wer je' a yamtiquene'. Mʌ' ja wirej, baje'rere' nuxiben, quire' u c'ʌrʌmʌnenob u winiquirob romano quire' tin tsec'ta ti'ob u t'ʌn Cristo Jesús. 10 Quin chich aric tech Filemón ca' a yamt a c'urew uch Onésimo. Mʌ' ja wirej, caj yubaj in tsec't u t'ʌn C'uj caj u yacsa tu yor u t'ʌn C'uj, rajen in parar Onésimo. Mʌ' ja wirej, caj yub in tsec't u t'ʌn C'uj Onésimo tu c'ʌra'anen ich u winiquirob romano.
11 A ucho' Filemón, caj a wa'araj mʌ' ba'wir tech a c'urew Onésimo. Caj a wa'araj uch: “Jot.” Chen a baje'rere' tu yacsa tu yor u t'ʌn C'uj, Onésimo. Rajen tsoy, ca' u yamtech Onésimo, Filemón, quire' a baje'rere' tu yamtiquen Onésimo. 12 A baje'rere', tar u ca', Onésimo, ca' bin in tuchi'tej Onésimo, Filemón. Qui' acsej Onésimo ich a watoch Filemón quire' in jach yaj Onésimo. 13 A ucho', in jach c'at in wirej u p'atʌr Onésimo tin wicnʌn ca' u yamten Onésimo quire' u chucmʌnen u winiquirob romano caj in tsec'taj u t'ʌn C'uj uch. Mʌ' ja wirej, a techo', tin wiraj Filemón mʌ' c'ucha'an a wor a yamten tub u chucmʌnen u winiquirob romano quire' nach yʌnech a techo'. Rajen in chen c'at u p'atʌr Onésimo tu yʌnen. 14 Cax in jach c'at in wir u p'atʌr Onésimo tu yʌnen, chen mʌ' in c'at in wirej wa cu p'atʌr Onésimo wa mʌ' tsoy ta t'ʌn tech Filemón. In c'at quet a wor yejer Onésimo. 15 A ucho' caj a tucraj mʌna' Onésimo, caj u putsurech, jaj ix tʌco tsoy tu t'ʌn C'uj caj u puts'urech. Baje'rer wʌc'ʌs tar u ca' tu yʌnech soc rajra' cu bin beyaj tech. 16 Ca' bin uruc a c'urew Filemón, mʌ' bic a c'urewi' ca' bin uruqui' quire' tu yacsaj tu yor, Onésimo. A baje'rere' Filemón, a wits'in Onésimo, quire' tu yacsaj tu yor. Ca' a wacsej Onésimo, an ten bic a mac a jach yaje'. Quire' a teno' in jach yajquinta Onésimo xan. A techo', jach manan ca' a yajquintej Onésimo, quire' mʌ' chen a c'urew, bayiri' a wits'in. Quire' tu yacsaj tu yor u t'ʌn Cristo.
17 U'yej, ba' quin wa'aric Filemón, wa ca tucric a nup'en in wet beyajech ca' a qui' acsej Onésimo an ten bic a wacsiquen ich a watoch. 18 Wa ti' yʌn ba' caj u tusaraj tech uch cax wa yʌn u berer tech. Ts'ibtej ten, a teno' je' in bo'otiqueche'. 19 A teno' Pablojen, tan in ts'ibtic tin c'ʌb tan in wac tech Filemón, je' in bo'otic u berer Onésimo teche'. Chen ca' in c'ase tech Filemón, cax mʌ' in c'at in wac tech. Yʌn a berer, ten, quir a cuxtar. Mʌ' wa ta wacsaj ta wor caj a wu'yaj in tsicbar tech uch? 20 Rajen qui'quintej in wor Filemón in bʌjobech quire' tech ta wacsa ta wor u t'ʌn Jaj Ts'ur. Chichquint in wor quire' baxuc a mac a tu yacsa tu yor cu man yirej caj u chichquintej yor, rajen ca' a jaws u si'pir Onésimo.
21 A teno' in ts'ibtic tech quire' in wer je' a wu'yic in t'ʌne' jerere'. In wer jach manan a wu'yic a ba' quin c'atic teche'. 22 Bayiri' xan, cʌxtej turiri' ch'ac tu quin wenʌn ca' bin taquen, quire' tan in pajic a C'uje' raji' cu bin u nunc a t'ʌnex, tu ca c'atiquex ca' u cha' in bin C'uj. A baywo' je' in wiriquexe'.
Ts'ocar u t'ʌn Pablo ti' Filemón
23 Epafras, in wet c'ara'an winic quire' tu tsec'taj u t'ʌn Cristo Jesús xan. Raji' arej ca' in qui' t'ʌnech. 24 Bayiri' xan in wet beyajob, a cu yamticob in tsec'tej u t'ʌn C'ujo'. Robob Marcos, Aristarco, Demas yejer Lucas. Bayiri' xan cu ya'aricob ca' in t'ʌnech.
25 Ca' u qui' cʌnantech Jaj Ts'ur Jesucristo jeroj ts'oqui Filemón, quij Pablo.