3
Soc yiriquechob ta wacsaj ta wor
Tito, quen, ca' a wa'arej ti' a mac a cu camsicob u t'ʌn C'uj. Arej ti'ob ca' u quibob u t'ʌn u jach ts'urir tu cajar. Bayiri' ti' gobierno, ca' u quibob u t'ʌn. Arej ti'ob ca' u t'ajquintob u bʌj tu beyaj wa tsoy u beyaj. Wa mʌ' tsoy u beyajob arej ti'ob: “Jot”, quij. Arej ti'ob, soc mʌ' u p'asticob mac, soc mʌ' u ts'iquinticob mac. Arej ti'ob soc nemʌ' bic u tsicbar ti' mac, soc chan ber cu tsicbar ti' u yet acsʌ'orirob. Bayiri' yejer a mac a mʌ' yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj.
C'ʌ'otej, Tito, quen. A to'on ucho' mʌ' jic najtej a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch. An ten bic to'on uch, Tito, mʌ' jij quibaj u t'ʌn mac. Baxuc ti' a mʌ' yacsmanob tu yorob baje'rer. Wa cu pʌyico'on ic rac'ob uch, tij quibaj ic bin tu c'asir mac uch. Quire' sato'on ti' u t'ʌn C'uj uch. C'ʌ'otej, Tito, a to'ono' raji' quic ts'urintic a ba' quic pachtic c'as uch. A wa quij quiric tij quich uch Tito. Quic jach pachtic c'as. A ucho' quic man tu c'asir tan u q'uextar ij cor. Quic wʌc'ʌs p'actic ic bʌj. Bayiri' xan quic pacran p'actic ic rac'ob xan. Barej Tito, caj u yesa to'on C'uj bic tabar u tsoyir C'uj cu yajquintico'onex. Rajen caj u tuchi'taj u parar ij cʌjtaquirex quir u yamtico'onex, a mac a te' cʌja'an ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, Tito, cax wa tic chen betajex tsoyo', chen mʌ' raji' quir u taquico'onex C'uj. Tu chen tacajo'onex quire' tu yajquinto'onex quire' u c'at u yamtico'onex soc mʌ' ic binex c'ac'. Caj u rʌc ruc'sa ic si'pirex wa ber caj u tacajo'onex. Caj u ts'aj to'onex u jer ij corex rajen u pararo'onex C'uj baje'rere'. Raji' C'uj ic Tetex baje'rere'. Mʌ' ja wirej, caj u ts'aja to'onex u jer quir ij cuxtarex munt q'uin. A baywo' ric'ben winico'onex quire' u Taj'or u Pixam C'uj. A Jesucristojo' caj u masaj to'onex u Taj'or u Pixam C'uj quire' raji' ij cʌjtaquirex. Jach manan caj u ts'aja to'onex u Taj'or u Pixam C'uj. Tu cotor aro', caj beta'b ten C'uj to'onex soc ʌcʌtan u wich tsoy yirico'onex C'uj. Mʌ' ja wirej, u bʌjiri' a C'ujo' caj u yajquinto'onex soc u yamtico'onex. A baywo', ʌcʌtan tu wich C'uj tsoy yirico'onex. Rajen tan ic pajiquex u q'uinin quir u yacsico'onex soc ic cuxtarex munt q'uin.
A je' t'ʌna', a tin wa'ara tech sam jach taj, Tito. Rajen jach tsoy ca' a camsej ti'ob a tu yacsob tu yorob. In c'at ca' a chich arej ti' a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Arej ti'ob ca' manacob tu tsoyir soc u yamticob u rac'ob. Arej ca' u p'is u bʌjob ca' u yamtob u rac'ob. Jach tsoy ca' a camsej ti'ob aro', Tito. Quire' ca' ic yamtic mac tu cotor. Tsire'e' Tito. P'ʌtej joq'uen mʌ' a wocar tu cu chi'icob u ni'. Mʌ' ba'wir cu chi'icob u ni' quire' a techo', Tito, mʌ' tech a chi'icob u ni' quire' rajra' u c'atic bic tabar u nunquir uch, quij. Mʌ' ja wirej, ra' cu yʌnx chun u ts'ictacob. Quire' mʌ' ja chi'ibar u ni', a techo', Tito, quire' a je'ra' u t'ʌn Moisés. Cax cu ya'aricob: “Mʌ' tsoy aro'.” Raji' mʌ' u yamtob mac cu chen p'usic yorob.
10 Wa ti' yʌn mac tan u ts'iquintic u yet acsʌ'orirob tu cu much'quinticob u bʌjob. Arej ti', ca' u p'ʌt u ts'iquintic u yet acsʌ'orirob. Wa cu ca' ts'iquintic u yet acsʌ'orirob. Arej ti', Tito, wa mʌ' ju yub a t'ʌn, Tito, joc'sej tu cu c'ayob. Arej ti', mʌ' u ca' tar tu cu c'ayob quire' ca'ten cu ts'iquintic u yet acsʌ'orir. 11 Mʌ' ja wirej, Tito, sa'tʌr a xibo' quire' mʌ' ju yubic u t'ʌn, tu cu c'ayob, bayiri' xan yer ba' u si'pir a xibo'.
Caj ts'oc u t'ʌn Pablo ti' Tito
12 Wa ber ca' bin in tuchi't a wet beyaj, Tito. Cax wa Tíquico, quin tuchi'tic cax wa Artemas, quin bin in tuchi'tej ca' tac. Soc raji' cu p'atar tu beyaj ich u petenin Creta. Sebquint a c'uchur tin wicnʌn ich u cajar Nicópolis, quire' in c'at in mas u q'uinin que'er ich u cajar Nicópolis. 13 Yamtej Zenas yejer Apolos, Tito. A Zenaso', u jach er u t'ʌn Moisés, a ic nunquiro'. Qui' yamtej ti'ob, Tito, tu cu binob u tsec't u t'ʌn C'uj wa yʌn tech taq'uin. Wa yʌn noq'ue', jʌse ti'ob Zenas yejer Apolos, soc mʌna' ba' u c'atob tu cu beyajob. 14 Mʌ' ja wirej, Tito, ca' a camsic ti' a bʌjob, soc u yamticob u yet acsʌ'orirob. Cax mʌ' u yet acsʌ'orirob, arej u yamtob. Camsej ti'ob, Tito, soc u yamticob u yet acsʌ'orirob a mʌna' u yo'ocho'. Wa mʌna' u noc'o', arej ti'ob u jʌsej ti'ob. Soc a baywo', mʌ' u pac'ar ten mac, soc mʌ' ya'aricob: “Mʌ' c'or a yacsmʌnob tu yorob, rajen mʌna' ba' yʌn ti'ob.”
T'ʌn a yacsmʌnob tu yorob, Tito
15 Tu cotor mac a ti' yʌnob tin wicnʌn cu yacob, ca' in t'ʌnech Tito. Ca' a t'ʌnej tu cotor mac a jin jach yaje', tub yʌnech a tu yacsajob tu yorob u t'ʌn C'uj. Quin t'ʌnic C'uj ca' u qui' cʌnantech C'uj, Tito. Bayiri' tu cotor mac a tu yʌnech, Tito. Quin t'ʌnic C'uj ca' qui' cʌnanta' ten C'uj, xan. Jeroj ts'oquij Tito, quij Pablo.