7
U yits'inob Jesús mʌ' ju yacsob tu yorob ti'
Pachir caj bin Jesús ich u ru'umin Galilea quire' mʌ' u c'at u bin ich u ru'umin Judea quire' u ts'urirob u winiquirob judío u c'at u quinsicob Jesús. Tabar u c'uchur tu q'uinin u qui' janʌnob u winiquirob judío ra' u q'uinin cu c'ʌxicob paser an ten bic ara'b ten C'uj uch. Rajen ara'b ti' Jesús ten u yits'inob:
―Mʌ' a p'atʌr tera' ca' xico'on ich u ru'umin Judea. Soc a camsʌwinicob ca' bin u yirob a carem beyaj tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío soc yerob C'uj tu ts'aj a beyaj tech. Quire' mʌna' mac cu muc u beyaj wa ju c'at u yeticob tu cotor mac u beyaj. Joq'uen es a bʌj ti' a pimob wa ca beyaj ti' C'uj.
Cax raji' yʌjtaquirob mʌ' ju yacsob tu yorob u yits'inob Jesús. Jesús caj ya'araj ti' u yits'inob:
―Mʌ' c'uchuc tu q'uinin ten quir in bin ich u cajar Jerusalén quir in qui'qui'janʌn. Chen techex xenex wa ja c'at a binex. Rajen, mʌ' ja wirej, a mac ti' yʌn ich yoc'ocab mʌ' ju p'actiquechex a techexo', chen a teno' cu p'actiquenob quire' quin wa'aric ti'ob c'as cu beticob. Xenex ta qui'qui' janʌnex ich u cajar Jerusalén. Quire' a teno' mʌ' c'uchuc tu q'uinin in bin hasta cu c'uchur tu q'uinin jeroj quin bin.
Caj ts'oc ya'aric mʌ' ju bin, ti' p'at Jesús ich Galilea yejer u camsʌwinicob.
Jesús cu bin ich u cajar Jerusalén u q'uinin cu c'ʌxicob paser quir u qui'qui' janʌnob
10 Caj ts'oc u binob u yits'inob Jesús ich u cajar Jerusalén quir u qui'qui' janʌnob caj bin Jesús yejer u camsʌwinicob. Mʌ' bin yejer u rac'ob chen tu junan yejer u camsʌwinicob caj bin, quire' mʌ' u c'at u yesic u bʌj ti' a pimob. 11 U ts'urirob sacerdote tan u cʌxticob Jesús u q'uinin cu qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Tan u c'aticob:
―Tu' yʌn? ―quijob.
12 Mʌ' ja wirej, a pimob rajra' cu tsicbarob ti' Jesús. Yʌn mac tan ya'aricob: “Jach tsoy a Jesúso'.” Chen yʌn u jerob cu ya'aricob: “Bic tabar jach tsoy. Quire' cu tusaric ti' mac.”
13 Quire' cu sʌjticob u ts'urirob sacerdote. Rajen cu manob u muc u aricob Jesús.
14 Caj c'uchij chumuc u q'uinin u qui'qui' janʌnob Jesús caj bin ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío caj u yʌnxchun u camsic. 15 Caj jaq'uij yorob a pimob, rajen tu ya'arob:
―Bic tabar ij quet winquirir caj u cʌnaj quire' mʌna' mac tu camsaj chen u ne'er u camsa'?
16 Jesús caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―Mʌ' ra' in t'ʌn a quin camsic techex. Raji' u t'ʌn in Tet a mac tu tuchi'ten. 17 Wa mac u c'at ca' u betej a ba' C'uj u c'at. Cu bin ts'abir u najtic ich u t'ʌn C'uj tu' quin camsic wa raji' cu tar ich C'uj wa chen in bʌjiri' in t'ʌn quin camsic. 18 A mac a cu camsic u bʌjiri' u t'ʌn tan u cʌxtic soc sʌjta' ten mac. A teno' tan in cʌxtic ca' a sʌjtex a mac a tu tuchi'tajen. Rajen mʌ' tan in tusariquex, taj a ba' quin wac techex.
19 ’Moisés caj u tsec'taj techex uch a ba' tu toc araj C'uj uch. Chen techex mʌ' turiri' tan a quibiquex a ba' caj u ya'araj Moisés uch quire' wa ta quibajex, mʌ' ja tsicbʌtiquex a c'atex a quinsiquenex.
20 A pimob caj u nuncob tan ya'aric:
―Aca'an quisin tech, mac u c'at u quinsiquech?
21 Jesús caj ya'araj:
―A teno' tin jawsa mac turiri', u q'uinin ca jesiquex a bʌjex, raji' tu jac'saj a worex. 22 Moisés caj u ts'aj u t'ʌnin quir a ts'iriquex a pararex xib tu cu wix. Mʌ' Moisés tu yʌn a'raji', chen a nunquirex, raji' tu yʌn a'raj. Rajen cax u q'uinin ca jesiquex a bʌjex ca ts'iriquex a chan pararex xib. 23 Tsoy ca' quibiquex u t'ʌn Moisés tu cu ya'aric: “Ts'irej a chan pararex xib.” Cax tu q'uinin ca jesiquex a bʌjex ca' ts'iric. Rajen biquinin ca p'actiquenex ca wiric in jawsic mac u q'uinin ca jesiquex a bʌjex. 24 Mʌ' tsoy wa sep ca ta'quiquex u jo'r mac. Ca' a qui' tucrex wa taj tan u betic c'as mac.
Jesús cu tsicbar tu cu tar
25 A mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Jerusalén caj ya'arob:
―A je' xiba' mʌ' wa raji' tu cʌxticob u quinsej. 26 Iric ti' yʌn. Mʌ' tu mucra'r tu ya'araj ich tu cotor mac. U jach ts'urirob sacerdote mʌna' ba' caj u ya'arob ti'. Jaj ix tʌco' tan u quibicob raji' Cristo a cu taro'. 27 A to'onexo' ij querex tub u tar a ra xibo'. Chen ca' bin tac a Cristojo' ij cʌjtaquirex mʌna' mac yer tub u tar ―baxuc caj ya'araj a mac cʌja'anob ich u cajar Jerusalén.
28 Rajen Jesús caj u c'am araj tu cu camsic ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u ya'araj ti' a pimob:
―Ca tucriquex a werenex. Ca tucriquex a werex tub in tar. In wʌc'ʌs bʌjiri' mʌ' taren chen a mac jach tajo', raji' tu tuchi'tajen. Chen a techexo', mʌ' a werex maqui' a tu tuchi'tajen. 29 A teno' ―quij Jesús―, in wer quire' ti' in tar tub yʌni'. Quire' raji' tu tuchi'tajen.
30 Rajen u c'atob u chuquicob Jesús quir u bin u mʌquicob tu cu ma'cʌr winic. Mʌ' c'ucha'an yorob u chuquejob Jesús quire' mʌ' c'uchuc tu q'uinin cu chuquicob quir u mʌquicob. 31 Yʌn ya'ab mac tu yacsob tu yorob ti' quire' yerob yʌjtaquirob. Caj ya'arob:
―A je' xibo' jach manan carem u beyaj caj u yesaj to'onex an ten bic cu ya'aric cu bin u betej Cristo ca' bin tac. Rajen ij querex raji' Cristo.
A fariseosjo' caj u tuchi'tajob policía quir u chuquicob Jesús
32 A fariseojo' caj yubob ya'aric a mac tu yacsob tu yor ti' Jesús. Tu yubob ya'aricob a Jesúso':
―Raji' Cristo a cu bin tar.
Rajen a fariseojo' yejer u jach ts'urirob sacerdote caj u tuchi'tajob u policía a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío quir u chuquicob Jesús quir u mʌquicob. 33 Jesús caj ya'araj ti' a pimob:
―Mʌ' ya'ab u q'uinin quin p'atʌr tub yʌnechex quire' bin in ca' tub yʌn a mac a tu tuchi'tajen. 34 Quire' a techexo' ca bin a cʌxtiquenex chen mʌ' ja bin a wirenexi'. Quire' a tu quin bino' mʌ' c'ucha'an a worex a tarex.
35 U winiquirob judío tan u pacran tsicbarob tan ya'aricob:
―Tub u wich u bin cu ya'aric mʌ' ic yʌnyʌn iric? Ti' wa cu bin ich ij quet winquirirob judío a tar yʌnob tantanxer ich u ru'umin u winiquirob griego? U tiri' cu bin u camsic u winiquirob griego.
36 Caj ya'arob:
―Ba' u c'at ya'aric to'onex a tu ya'araj to'onex: “Ca bin a cʌxtenex chen mʌ' ja bin a wiriquenex quire' a tu quin bino' mʌ' c'ucha'an a worex a tarex”? ―baxuc cu pacran tsicbarob u winiquirob judío.
A cu yacsic tu yor u t'ʌn C'uj rajra' cu bin joc'ar tsoy tu pixam
37 U q'uinin a jach no'jo' ra' u q'uinin quir u ts'ocsic u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Ra'iri' u q'uinin caj riq'uij caj ch'icrʌj Jesús caj u c'am araj ti' a pimob, tan ya'aric:
―Wa mac cu yuc'chʌjʌr, arej ca' tac ten quir u yuc'ur. 38 Mʌ' ja wirej, a mac a cu yacsic tu yor ten, je' u yʌn tar tu pixam an ten bic yic' ja' cu bosirancʌr a cu ts'ic u cuxtar a ricbeno' quire' baxuc cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj ―baxuc cu tsicbar Jesús.
39 Mʌ' ja wirej, cu tsicbar ti' u Taj'or u Pixam C'uj a cu bin ts'abir ti' a mac a cu yacsic tu yor ti'. U Taj'or u Pixam C'uj mʌ' taqui' quire' mʌ' toy xic Jesús ich ca'anan.
Mʌ' quet yorob u winiquirob judío
40 Ti' yʌn mac tu' yʌn Jesús caj yubob ya'aric baxuc aro' caj u ya'arajob:
―Aro' jach jaj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj a tij cu'yajex ya'ara' yʌn u tar.
41 Chen yʌn mac jujuntur tan ya'aricob:
―Raji' a jera' Cristo yʌjtaquir mac tu cotor.
Ti' yʌn mac jujuntur tan ya'aricob:
―A Cristojo', mʌ' u bin tar ich u ru'umin Galilea. 42 Quire' cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj tu' ts'iba'an: “A Cristojo' a ca' bin taco' ti' cu bin rochbir ten u nʌ' ich u cajar Belén quire' David, raji' u ch'ic sucu'un Cristo. Ti' cu bin rochbir ten u na' Cristo quire' ti' rocha'b u ch'ic sucu'un ten u na'.”
43 Rajen mʌ' quet yorob a pimob ti' Jesús. 44 Yʌn mac u c'atob u chuquicob quir u mʌquicob. Chen mʌna' mac tu chucajob.
U jach ts'urirob u winiquirob judío mʌ' ju yacsicob tu yorob ti' Jesús
45 Caj urob a policíajo' a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj c'uchob ti' yʌnob u jach ts'urirob sacerdote yejer a fariseojo'. Caj c'ata'b ti'ob ten u jach ts'urirob:
―Biquinin mʌ' ta chuquexi'?
46 Caj u nuncob a policíajo' tan ya'aricob:
―Mʌna' mac cu tsicbar baxuc a tar yʌn xibo'.
47 A fariseojo' caj ya'arob:
―U tus a'bar techex xan? 48 Mʌ' ja wirej, mʌna' u ts'urirob u winiquirob judío tu yacsaj tu yor ti'. Baxuc a tenobo' u winiquirenob fariseo, mʌ' tin wacsajob tin worob ti'. 49 Chen a pimob tu yacsob tu yorob tub much'a'anob. Robob jach chichob u jo'r. Mʌ' yerob a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj, toc rʌc satob.
50 Ti' yʌn Nicodemo a cu bin tsicbar yejer Jesús uch. Ac'bir caj binij. Raji' turiri' u ts'urir u winiquirob judío. Caj u ya'arajob ti' u yet winiquirob fariseo:
51 ―Mʌ' c'ucha'an ij corex ic ts'iquex u muc'yaj mac wa mʌ' toy ij cu'yex u t'ʌn wa mʌ' tij quirex ba' u si'pir yʌn ti', quire' baxuc cu ya'aric u t'ʌn Moisés.
52 Robob caj u nuncajob ti' tan ya'aricob;
―A techo' irech a mac a cu tar ich u ru'umin Galilea. Xaquej a wirej tu' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja bin a wirej, cu ya'aric u tar turiri' yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj ich u ru'umin Galilea.
A xquico' a nanij cu man tu c'asir
53 Jujuntur u ts'urirob u winiquirob judío caj rʌc binob tu yatoch.