9
A mac ch'op u wicho' caj toc rocha'b ten u nʌ' uch, jawsa'b ten Jesús
Tu cu man Jesús, ti' tu yiraj ch'op u wich toc berer caj rocha'b ten u na'. U camsʌwinicob caj u c'atajob ti' Jesús tan ya'aricob:
―A wʌjcamsʌyʌjirenob ―quij―. Mac u si'pir quire' toc ch'op u wich caj rocha'b ten u na'? Wa ja je' xiba' yʌn u si'pir wa ju tet yejer u na', yʌn u si'pirob?
Jesús caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―Mʌ' u bʌjiri' u si'pir, mʌ' u si'pir u tet yejer u na' xan. Toc berer ch'opir u wich caj rocha'b ten u na' soc yesa' ten C'uj jach carem beyaj ti' a je' xiba'. Ti' toy cuxa'anen baje'rer te' ich yoc'ocaba'. Yʌn u q'uinin quir in beyaj ti' in Tet C'uj a mac tu tuchi'tajen. Ca' bin quimiquen ts'oc in beyaj tera' ich yoc'ocab. Mun q'uin ti' yʌnen ich yoc'ocab, quire' a teno' tuchi'taben ten C'uj, iren quib quir in wesiquex tech u jach jajir u t'ʌn C'uj.
Caj ts'oc ya'aric aro' Jesús caj u tubaj ich u noy ru'um caj u jach'quintaj u noy ru'um caj u ch'aj u jach'ir u ru'umin caj u jic'taj tu boxer u wich a ch'op u wicho'. Jesús caj ya'araj ti':
―Ca' xiquech ca' a ja'xtej a wich tu cuch u yacʌr ya'arir pʌcha'an u c'aba' Siloé ―u c'at ya'aric aro' tu cuch u tar ya'arir.
A ch'op u wicho' caj binij u ja'xtej u wich ich u cuch ya'arir Siloé caj urij chʌca'an yiric u bej. Rajen u yet cajarob caj yirob. Baxuc a mac tu yirob uch a ch'op u wicho' caj u pacran arob tan ya'aricob:
―Mʌ' wa raji' a cu cutar u c'atej u taq'uin uche'? ―baxuc u pacran aricob.
Yʌn mac tu ya'arob:
―Raji'.
Yʌn u jerob tu ya'arob:
―Mʌ' raji'.
Mʌ' ja wirej, cu c'ʌs c'ʌ'oticob. Chen u bʌjiri' tu ya'araj:
―Jach jaj raji' ten ―quij―, a ch'op in wich uche'.
10 Rajen robob caj u c'atob ti', tan ya'aric:
―Bic tabar caj jaw u ch'opir a wich baje'rer?
11 A ch'op u wich ucho' caj u nuncaj ti'ob, tan ya'aric:
―A ray xibo', Jesús u c'aba', caj u jach'quintaj u noy ru'um caj u jic'taj tu boxer in wich. Caj ya'araj ten: “Ca' xiquech, quij, ich tu cu yacʌr ya'arir u c'aba' Siloé.” Rajen binen in jax tin wich. Rajen baje'rer chʌca'an in wiric in ber ―quij a ch'op u wicho'.
12 Robob caj u c'atob ti' a ch'op u wich ucho'.
―Tu' yʌn a mac a ta tsicbʌtaj ucho'?
Caj u ya'araj ti'ob:
―Mʌ' in wer tu' yʌni'.
A fariseojo' cu c'aticob ti' bic jawsa'b u wich
13 Caj bin purbir a mac jawsa'b u wich ʌcʌtan ich a fariseojo'. 14 Ra' u q'uinin cu jesicob u bʌj u winiquirob judío caj u jach'quintaj u noy ru'um Jesús caj u jawsaj a ch'op u wich ucho'. 15 A fariseojo' xan caj u c'atob ti' a xibo' bic jawsa'b u wich. Raji' caj u ya'araj ti'ob:
―Jesús ―quij―, caj u jic'taj tu boxer in wich a tu jach'quintaj u noy ru'um. Pachir caj binen in ja'x tin wich, rajen chʌca'an in wiric in ber baje'rer.
16 Rajen caj ya'arob a ti' yʌn jun yarob a fariseojo':
―A xibo' a ray ca tsicbar ti' mʌ' raji' C'uj yʌnin quire' raji' mʌ' u cʌnantic u q'uinin ic jesiquex ic bʌjex.
Chen u jerob caj ya'arob:
―Bic tabar a mac a cu betic carem beyaj a mac yʌn u si'pir?
Rajen mʌ' p'eri' yorob a fariseojo'. 17 Rajen robob caj u ca' c'atob ti' a ch'op u wich ucho'. Tech, ba' ca wac tech ti' a mac a tu jawsaj a wich?
A xibo' caj u nuncaj ti'ob, tan ya'aric:
―A teno' quin wa'aric raji' yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj ―quij.
18 U winiquirob judío mʌ' u c'at u quibicob a ba' ara'b ti'ob ten a ch'op u wich ucho'. Mʌ' ju quibob u t'ʌn hasta caj tarob u na' yejer u tet a mac jawsa'b u wich. 19 Caj c'uchob u tet yejer u na' caj u c'atob ti'ob:
―A je'ra' a pararex toc ch'op wa ju wich caj rocha'b ten u na' uch? Baxuc ca wa'aric uch? Bic tabar baje'rer quire' chʌca'an yiric u ber?
20 U tet yejer u na' caj u nuncob ti'ob tan ya'aric:
―In werob a jera' quire' in pararob toc berer ti' ch'op u wich caj rocha'b ten u na' uch. 21 Chen a tenobo' mʌ' in werob bic tabar caj jaw u wich. Baxuc mʌ' in werob mac tu jawsaj u wich. C'atex a wu'yej ti' quire' ch'ijij, u bʌjiri' cu yac techex tu junan.
22 Baxuc caj u nuncob u tet yej u na' quire' tu ch'ajob sajquir ti' u jach ts'urirob sacerdote. Mʌ' ja wirej, u jach ts'urirob sacerdote tu ts'ajob u t'ʌnin tan ya'aricob: “Toc jumpuri' mʌ' u yʌnyʌn ocar ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, a mac tu yubaj ya'aric ti' u rac'ob: A Jesúso', raji' yʌjtaquiro'onex.” 23 Rajen u tet yejer u na' caj ya'arob: “C'atex a wu'yex ti' quire' ch'ijij. Je' yac techex bic caj jaw u wich.”
24 U jach ts'urirob sacerdote caj u wʌc'ʌs pʌyob a ch'op u wich uch, caj ya'arob ti':
―Ca' a wa'arej ti' C'uj: “Bayo' C'uj tech ta jawsaj in wich.” A mac a ca tsicbar ti', a tenobo' in werob yʌn u si'pir.
25 Raji' caj u ya'araj ti'ob:
―A teno' mʌ' in wer wa yʌn u si'pir. In chen er baje'rer quire' chʌca'an in wiric in ber. A ucho' mʌ' chʌca'an in wiric in ber ―quij.
26 Robob caj u ca' c'atob ti':
―Ba' tu betaj tech? Bic tabar caj u jawsaj a wich? ―quijob.
27 Raji' caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―Biquinin tin toc araj techex ca'ch? Chen techex mʌ' a c'atex a quibexi'. Biquinin a c'atex a ca' u'yiquex, je' wa ja binex tu pach quir a cʌniquex u t'ʌn?
28 Robob caj u yʌnxchun u p'asticob ti' tan ya'aricob ti':
―A techo' ca bin tu pach quir a cʌnic u t'ʌn a mac a yʌn u si'piro'. Chen a tenobo' quin binob tu pach ic nunquir Moisés quir in cʌnicob u t'ʌn Moisés uch. 29 A tenobo' in werob C'uj cu tsicbar ti' Moisés uch. A ray ca tsicba ti' mʌ' in werob tub u tari' ―quijob u winiquirob judío.
30 A xibo' caj u nuncaj ti'ob, tan ya'aric:
―A techexo' ca jac'siquex in wor quire' ca waquex mʌ' a werex tub u tari'. Tu jawsaj in wich mʌ' wa ca wiriquex jaw in wich. 31 Ij querex a C'uj mʌ' ju yubic u t'ʌn a mac a yʌn u si'pire'. A C'ujo' cu chen u'yic u t'ʌn a mac a cu sʌjtic C'uj, a mac a tan u betic a ba' u c'at C'ujo'. Ra' cu yubic C'uj. 32 Mʌ' ja wirej, caj yʌnxbeta'b yoc'ocab taquij baje'rer, mʌ' ij cu'yimʌnex mac jawsa'b u wich ch'op a ju toc berer caj rocha'b ten u nʌ' ―raji', aric a ch'op u wicho'―. 33 A quin tsicbʌtic ti', wa mʌ' tarij ich C'uj, mʌ' c'ucha'an yor u betic baxuc a jera' ―quij a ch'op wich ucho'.
34 Robob caj u nuncob ti' tan ya'aric:
―Bic ca bin a camsic tenob? Mʌ' toy u rochech a na', uch toc yʌn a si'pir tech uch ―baxuc caj ya'arob ti'.
Robob caj ya'arob ti' jumpuri':
―Mʌ' a yʌnyʌn ocar ich chan naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío.
A mac a cu tus tucric yer C'uj, u berer a mac ch'op u wichob
35 Jesús caj yubaj a mac ch'op u wich ucho', toc jumpuri' toc joc'sa'b ich chan naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Rajen Jesús caj tar u tsicbar ti' a xibo', ra' jaw u wicho'. Caj u yiraj caj u c'ataj ti':
―Ca wacsic wa ta wor ti' u parar C'uj a mac a yʌn tu cotor u muc' C'uj?
36 A xibo' a jaw u wicho' caj u nuncaj ti' tan ya'aric:
―Maqui' in Jaj Ts'urir? In c'at in wacsic tin wor ti'.
37 Jesús caj u nunca ti' tan ya'aric:
―A techo' ta wirajen baje'rer. Raji'en a tan u tsicbar yejerech.
38 A xibo' caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Quin wacsic tin wor tech, Jaj Ts'urir.
Caj xonrʌj tu' yʌn Jesús. 39 Jesús caj ya'araj ti':
―A teno' taren ich yoc'ocab soc u sasichʌjʌr u wich a mac ch'op u wiche'. A mac a cu ya'aric: “Sasij in wicho'”, cu bin tar ti', irej wa ch'op u wich.
40 Ti' yʌn a fariseojo' tu' yʌn Jesús caj yubob a ba' caj u ya'araj Jesús. Rajen caj u c'atob ti':
―Ca tucric wa ja tenob ch'opob in wichob ―baxuc caj ya'arob.
41 Jesús caj u nuncaj ti'ob, tan ya'aric:
―Wa ch'op a wichex mʌna' a si'pirex techex. Quire' ca waquex: “Sasir in wichob”, rajen yʌn a si'pirex techex quire' ca waquex sasir a wichex.