10
Jesús cu camsic ti' a mac a taj u yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc
Jesús caj ya'araj ti' a pimob:
―Taj a ba' quin wac techex. Rajen u'yex, a mac a cu tar ya'cric tʌmʌn yuc, mʌ' ju yocar tu jor u pa'te' tu jap'nin quir u ya'cric. Cu chen nacatic u pa'te'ir quir u ya'cric. Chen a mac raji' u jach winquirir u tʌmʌn yuc cu jach ocar tu jor u pa'te'ir tu' yʌn yʌrʌc' tʌmʌn yuc. A mac a cu cʌnantic u jor u pa'te'ir tu' yʌn yʌrʌc' tʌmʌn yuc cu q'ue'ic u jor u pa'te'ir soc u yocar a taj yʌjcʌnanyʌjir tʌmʌn yuc. A tʌmʌn yuco' cu c'ʌ'otic u t'ʌn u winquirir. Cu t'ʌnic u yʌrʌc' tʌmʌn yuc quire' jujuntur yʌrʌc' tʌmʌn yuc cu t'ʌnic u c'aba' soc u pʌyic ich tancab ca' joc'acob ich u pa'te'ir. Caj ts'oc u joc'sic tu cotor u yʌrʌc' tʌmʌn yuc cu pʌyic u berob. U yʌrʌc' tʌmʌn yuc cu sayʌrob tu pach quire' cu c'ʌ'oticob u t'ʌn, rajen cu binob tu pach. U tʌmʌn yuc mʌ' u sayʌrob tu pach a mac a mʌ' u yocar tu jor u pa'te'ir quire' mʌ' ra' u winquirir. Cu puts'urob u tʌmʌn yuc quire' mʌ' u c'ʌ'oticob u t'ʌn.
Jesús caj u ya'araj a je' t'ʌna' quir u camsic ti' a mac a mucha'an ti'o'. Chen mʌ' tu najtob a ba' u c'at ya'aric.
“Quin qui' cʌnantic a mac cu yacsic tu yor teno'”
Jesús caj ya'araj ti' a pimob:
―Taj quin wa'aric techex, a teno' yʌjcʌnanyʌjiren u jor u pa'te'ir tu' yʌn yʌrʌc' tʌmʌn yuc C'uj. A mac a ca tucriquex yʌjcʌnanyʌjirob, robob irob a mac a cu ya'cric tʌmʌn yuc quire' u c'at u taquic ti' ten a mac a cu sayʌrob tin pach. Mʌ' ju yubicob u t'ʌn u tus ʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc. A teno' ―quij Jesús―, quin cʌnantic u jor u pa'te'ir tu' yʌn yʌrʌc' tʌmʌn yuc C'uj. A mac a cu yacsic tu yor ten quire' yerob quin bin in taquej. Robob waysa'b irob yʌrʌc' tʌmʌn yuc C'uj. Cu bin cʌnanbirob ten C'uj, cu bin jach qui'quinbir yorob ten C'uj.
10 ’A mac a cu tar ya'cric tʌmʌn yuc, ra' u beyaj quir u ya'cric. Baxuc quir u quinsic. Baxuc quir u ch'esic xan. Chen a teno' taren in ts'ic ti'ob u cuxtarob munt q'uin soc jach manan u qui' tar yorob. 11 An ten bic a mac yʌjcʌnanyijir tʌmʌn yuc a jach tsoyo' cu qui' cʌnantic u yʌrʌc' tʌmʌn yuc cax quinsbir ti' u yʌrʌc' tʌmʌn yuc. Baxuc a teno' quin qui' cʌnantic mac a cu yacsic tu yor ten cax quinsbiren quir in taquic ti'ob. 12 Chen a mac u chen c'at u cʌnantic tʌmʌn yuc ca' bin yirej u tar bʌc' chi'bir u yʌrʌc' tʌmʌn yuc cu puts'ur quire' mʌ' raji' u winquirir. Rajen chi'bir yʌrʌc' tʌmʌn yuc ten bʌc' rʌc wacche' u binob yʌrʌc' tʌmʌn yuc. 13 A mac a cu chen c'at u cʌnantic tʌmʌn yuc cu puts'ur quire' mʌ' u yajquintic tʌmʌn yuc. 14 An ten bic a mac yʌjcʌnanyʌjir tʌmʌn yuc a jach tsoyo'. Cu qui' cʌnantic u tʌmʌn yuc. Baxuc a teno' quin qui' cʌnantic a mac a cu yacsic tu yor ten. In wer mac tu yacsaj tu yor ten. Baxuc xan robob yerob tu yacsajob tu yor ten. 15 In pacran erob in bʌjob an ten bic in Tet yeren in pacran erob in bʌjob. In Tet yeren xan, baxuc ten in wer in Tet xan. Baxuc quin c'ubic in bʌj soc in quinsa' ti' a mac a cu sayʌr tin pach. 16 Yʌn mac mʌ' u winiquirob judío cu bin u yacsicob tu yorob ten xan. Bin in ca' in pʌyejob xan. Robob cu bin u yubicob in t'ʌn xan soc p'eri'ob yejerechex u winiquirechex judío chen turiri' yʌjcʌnanyʌjir, raji'en.
17 ’In Teto' cu yajquintiquen quire' tin c'ubaj in bʌj soc in quinsa' ti' a mac a cu sayʌrob tin pach. Pachir in ca' riq'uir. 18 Mʌna' mac c'ucha'an yor u quinsiquen. In wʌc'ʌs bʌjiri' in c'at in cha'ic in quinsa'. C'ucha'an in wor in cha'ic in quinsa'. C'ucha'an in wor in wʌc'ʌs riq'uir quire' baxuc caj u ya'araj ten in Tet. Baxuc tu ts'aj u t'ʌnin ti' in Tet xan.
19 Rajen mʌ' quet yorob a pimob a ba' caj u yubob ya'aric Jesús. 20 Ya'ab mac tu ya'arob:
―Aca'an ti' c'ac'as quisin.
U jerob cu ya'aricob:
―Chochoc t'ʌn u ca' quire' mʌna' yor. Biquinin ca wu'yiquex u t'ʌn?
21 U jerob u winiquirob judío caj ya'arob:
―Raji' mʌ' u tsicbar baxuc wa aca'an c'ac'as quisin. Mʌ' ja wirej, a mac aca'an c'ac'as quisin mʌ' c'ucha'an yor u jawsic a mac ch'op u wicho' ―baxuc ya'arob.
U winiquirob judío u c'at quinsicob Jesús
22 C'uchij tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío ich u cajar Jerusalén. Ra' u q'uinin u winiquirob judío cu c'ʌ'oticob caj ts'oc u qui' tsoyquinticob carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj uch soc ti' cu wʌc'ʌs c'ujinticob C'uj. 23 Ra' u q'uinin que'er tan xet'ir. Ti' yʌn Jesús ca'ch tan u man tu jap'nin carem naj tu re'ja'an naj u c'aba' Salomón. 24 U winiquirob judío caj u much'quintob u bʌj caj u bʌ'cristob Jesús caj ya'arob ti':
―Arej tenob ber ca' bin ts'ocac a choquintic in worob. Mʌ' a mucric, toc arej tenob wa Cristojech a tuchi'ta'bech ten C'uj.
25 Jesús caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―Tin toc araj techex chen mʌ' ja quibiquex. A wiramʌnex xan tin betaj carem beyajob quire' tu yamtajen in Tet C'uj. Raji' cu yesic tar in tar ich C'uj. 26 A techexo' mʌ' ja quibiquex in t'ʌn quire' mʌ' ten yʌninechex baxuc caj in wa'araj techex uch. 27 Quire' a mac ten yʌnin ―quij Jesús―, a cu yubicob in t'ʌn quire' in wer maqui'. Robob cu sayʌrob tin pach. 28 Quin ts'ic u cuxtarob munt q'uin mʌ' ju bin satʌrob mʌ' biq'uin. Mʌna' mac c'ucha'an yor u taquic ten quire' ten yʌnin. 29 In Tet C'uj caj u ts'aj ti'ob ten soc ten yʌninob. In Teto' jach manan c'ucha'an yor ti' tu cotor ba'. Mʌna' mac c'ucha'an yor u taquic ti' in Tet quire' raji' yʌninob xan.
30 Jesús caj ya'araj:
―A teno' yejer in Tet turiri'enob.
31 Rajen u winiquirob judío tu ca' chucob tunich u c'atob u ch'inicob u jo'r Jesús. 32 Jesús caj ya'araj ti'ob tan ya'aric:
―A techexo' a wiramʌnex ya'ab carem in beyaj caj in betaj quire' tu yamtajen in Tet. Arex ten ba' tsoyir beyaj ta wirex in betic. Rajen a c'at a ch'iniquex in jo'r.
33 U winiquirob judío caj u nuncob ti' tan ya'aricob:
―Mʌ' jin bin in ch'inicob a jo'r quire' tsoy a beyaj. Quin bin in ch'inicob a jo'r quire' tan a p'astic C'uj. Mʌ' ja wirej, chen xibech ca tucric C'ujech.
34 Jesús caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―Ti' ts'iba'an tu cu ya'aric C'uj ti' techex: “Techex, quij C'uj, ca wesiquenex ti' mac C'ujen.”
Aro' ara'b ti' u juez u winiquirob judío uch ten C'uj. 35 Baxuc caj ara'b ti' a mac ts'ab u beyajob ten C'uj uch. Rajen mʌ' ju bin ruc'sa'bir ich u t'ʌn C'uj tu ts'iba'an. 36 A techexo' u winiquirechex judío ca waquex jach tsoyo' a mac ara'b ten C'uj ca wesiquenex ti' mac C'ujen. Rajen biquinin ca wa'ariquex quin p'astic C'uj quire' tin wa'araj u pararen C'uj. Mʌ' ja wirej, tu ts'aj in beyaj C'uj, rajen taren ich yoc'ocab. 37 Wa ca tucriquex, mʌ' u beyaj C'uj quin betic mʌ' a yʌn acsiquex ta worex ten. 38 Wa ca wiriquex ra' u beyaj C'uj quin betic, quibex aro', cax mʌ' a quibiquex in t'ʌn. Quire' wa ca quibiquex ra' u beyaj C'uj quin betic, baxuc a werex xan turi'en yejer C'uj.
39 Rajen u ca' c'atob u chuquicob Jesús chen mʌ' c'ucha'an yorob u chuquicob chen Jesús puts'ij.
40 Tu ca'ten ca' bin Jesús pichir ya'arir Jordán tu cu tar ic yum, ti' p'atij tu cu yacsic ja' tu jo'r mac Juan uch. 41 Ti' toy yʌn Jesús pʌchir ya'arir Jordán caj tarob ya'ab mac quir u yirirob Jesús. A pimob caj u pacran arob:
―Cax Juan mʌ' tu yesaj carem beyaj chen taj a ba' caj u ya'araj Juan ti' Jesús.
42 Rajen ya'ab mac tu yacsob tu yorob ti' Jesús.