Bibbia Vulgata Clementina na 1598

I PARALIPOMENON