^
2 Bakolinto
Ebandeli ya mokanda
Matondi epai ya Nzambe
Polo abongoli makanisi na ye
Kolimbisa motuki
Polo amitungisaki
Elonga ya Klisto
Basali ya Boyokani ya sika
Nkembo ya Boyokani ya sika eleki monene
Bomengo kati na nzungu ya mabele
Lotomo ya boyokanisi
Kokabwana na mabe
Esengo ya Polo
Makabo mpo na Baklisto ya Yelusalemi
Ndakisa ya Mangomba ya Masedwane
Tito elongo na baninga na ye
Polo alobeli lotomo na ye
Bokonzi ya ntoma
Polo atelemeli bantoma ya lokuta
Polo mpe basakoli ya lokuta
Bimoniseli ya Polo
Mitungisi ya Polo mpo na bandeko ya Kolinto
Makebisi ya suka mpe bambote