^
Daniele
Daniele na ndako ya mokonzi ya Babiloni
Ndoto ya mokonzi Nabukodonozori
Daniele alimboli ndoto ya mokonzi
Ekeko ya wolo mpe libulu ya moto
Lisungi ya Nzambe
Ndoto ya nzete monene
Daniele alimboli ndoto
Kokokisama ya ndoto
Makomi na mir
Ndoto ya Daniele
Ndimbola ya ndoto
Emoniseli ya meme ya mobali mpe ya ntaba ya mobali
Ndimbola ya emoniseli
Losambo ya Daniele
Emoniseli ya Daniele
Daniele amoni anjelu
Bitumba ya bakonzi ya sude mpe ya nor
Suka ya minyoko
Mikolo ya suka