4
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga ku̱i̱ntsu̱ba̱á nginku̱n Nti̱a̱ná
Nd'a̱i̱ já nts'e, ngajoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu tíbinchii̱hi̱ ko̱ tí'ba̱i̱ ni̱yái̱hi̱ nga n'e̱henu xi nkú ts'ín kisakúyanu̱u ko̱ xi nkú tín'o tu̱ nkú b'a̱há n'e̱ so. A̱t'aha̱ ja y'ejña chjii̱hi̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga ku̱i̱ntsu̱bo̱o ko̱ nga k'u̱o̱ho̱o kju̱a̱tsjo Nti̱a̱ná. Yo kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ei̱hi̱n, kui kju̱a̱téxumaha xi y'éjña Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu.
Ni xi mjehe̱ Nti̱a̱ná, mjehe̱ nga xu̱ta̱ je ka̱mo nginku̱n. N'e̱ t'axíhu̱un yjonu̱u nga chu̱ba̱ súntuko̱nú xinki̱u. Nga nkúnkú xi tjín a̱jinnu̱u katumankjihi̱n xi nkú ts'ín je ko̱ kixi̱ ts'i̱ínchjén yjonintehe̱. Najmi tu̱ nku ni xi fásihi̱n yjonintenu̱u n'esihu̱un, xi nkú nga ts'ín xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntee̱ xi najmi be Nti̱a̱ná.
Ndaha nku najmi tu̱ ch'a xi ku̱a̱nkikju̱a̱ha̱ nda̱ nts'e̱ ko̱ tsa k'u̱a̱na̱cha̱ha̱. Xi nkú ts'ín kik'inyai̱hi̱ ko̱ y'ejña chjii̱hi̱, Nti̱a̱ná ts'i̱ínnijéhe̱ ra̱ xu̱ta̱ xi ts'i̱ín kui nii̱. A̱t'aha̱ najmi j'ájinná Nti̱a̱ná tsa tu̱ xi ni xi chu̱ntí ku̱i̱ntsu̱ba̱jihinná. J'ájin níná tu̱ xi ni xi je ku̱i̱ntsu̱ba̱jihinná nginku̱n. Kui b'a̱ maha, xi ts'i̱ín t'axíhin kju̱a̱téxuma xu'bi̱, kui xi najmi ku̱a̱téxumaha̱ xu̱ta̱ títs'ín t'axín. Kju̱a̱téxumaha̱ ní Nti̱a̱ná xi kitsjánu̱u Espiri̱tu̱ Santo̱ títs'ín t'axín.
Nga̱t'a ts'e̱ kju̱a̱tjo xi tíjñajinná ñá xi nts'eé mahaná, najmi machjén tsa k'uet'á xu̱ju̱nnu̱u. A̱t'aha̱ Nti̱a̱ná ja tsakúyanu̱u nga b'i̱ ngján tjíhin nga n'e̱tjó xinki̱u. 10 B'a̱ ts'ín kjáíhin tín'etjó ngayjee̱ já nts'eé xi tjín nga ngúsuhu̱n a̱nte Macedoni̱a̱. Tu̱nga ji̱n tíbinchii̱hi̱, já nts'e, nga 'yún ṉkjún kas'e sanu̱u kju̱a̱tjo. 11 Ti̱nchísjo nga kas'enu̱u ku̱a̱jyu nga ti̱ntsu̱bo̱o, ko̱ n'o̱o ni xi ts'a̱jun, ko̱ ntso̱o n'e̱xáko̱honu. B'a̱ n'o̱ xi nkú tsixíi̱n nga n'o̱o, 12 tu̱ xi nda ts'ín ku̱i̱nimahanu a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi najmi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná ko̱ tu̱ xi najmi chumi nihi xi ndyja̱t'aha̱nu̱u.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín kj'u̱a̱íkj'áná Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu
13 Jun já nts'e, mjeni̱ nga cho̱o ni xi ka̱maha̱ xu̱ta̱ xi ja k'ien, tu̱ xi najmi k'úé babaha̱ ra̱ yjonu̱u xi nkú ts'ín 'be babaha̱ xu̱ta̱ xingisoo̱, xu̱ta̱ xi najmi chumi nihi xi tíkuyáha̱. 14 Xi nkú ts'ín s'ejinná nga k'ien Jesu ko̱ j'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱, b'a̱ ta̱ ts'ín s'ejinná nga Nti̱a̱ná ts'i̱ínkj'áíyako̱ ngáha̱ ra̱ Jesu xu̱ta̱ k'ie̱n, kui xu̱ta̱ xi kis'ejihi̱n Jesu.
15 Éhe̱n Nda̱ Nti̱a̱ná ni xi tíbixínyai̱ nga ñá xi tintsu̱ba̱á ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná najmi ku̱i̱tjá títjuhu̱ún xu̱ta̱ xi ja k'ie̱n. 16 A̱t'aha̱ nk'a ján ni̱baha Nda̱ Nti̱a̱ná. Ku̱i̱nú'yá nku nta̱ xi k'u̱éxá ngajoho̱ Nti̱a̱ná, kui xi nta̱ha̱ ntítsje k'aku̱, ko̱ kju̱a̱ne̱ tjioho̱ Nti̱a̱ná. Tjun xu̱ta̱ xi kis'ejihi̱n Cristo̱ kintehe̱ ni nga ku̱a̱yá kj'u̱a̱íyaha̱ ngabayo. 17 Ko̱ a̱skahan ñá xi tintsu̱ba̱ tík'un saá kui ni̱stjiu̱n n'e̱kjínjiko̱ná xu̱ta̱ xu'bo̱ a̱jin ni̱nti̱u̱ xi má nga n'e̱kjáíhi̱ín Nda̱ Nti̱a̱ná nk'a ján. Yo̱hó ni̱ ma ku̱i̱ntsu̱ba̱ka̱ síha̱án Nda̱ Nti̱a̱ná. 18 Kui én xu'bi̱ tjen nga'yúnko̱ho̱ ru̱u xinki̱u.