6
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga tjíhin nga ku̱i̱si̱nka̱á xinki̱á
Jun já nts'e, tsa yo nga tjín xi tíjnejin ngatitsun, jun xi ja tintsu̱bo̱o xi nkú ts'ín bakú ni̱yáná Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná ti̱si̱nko̱o nga chjúsíntje̱n ngáhanu. Cha̱so̱ sisiun ko̱ ni̱ma̱kju̱a̱ n'e̱sjo yjonu̱u nga b'a̱ n'o̱o, tu̱ xi najmi ko̱ ta̱ jun chjút'ayák'uhu̱nnu̱u. Xinki̱u xi tíf'ajin kju̱a̱ni̱ma̱ b'i̱ ngján ti̱si̱nko̱o. Nk'ie nga b'a̱ n'o̱o, kju̱a̱téxumaha̱ Cristo̱ tín'etjusun.
Tsa tjín xi chu̱ba̱ chánka suba kuihí k'u̱a̱sje yjoho̱ nk'ie nga yaha̱ nk'ie nga najmi b'a̱ tjín ni xi tíbakú, ta̱ kuihi tíb'ana̱cha̱ subaha̱ yjoho̱. Nga nkúnkáá tjíhin nga cha̱se̱ sisihi̱ín tsa b'a̱ tjín ni xi tín'eé. B'a̱ ts'ín tsjo k'úéhená nga̱t'aha̱ ni xi tín'eé, najmi nga̱t'aha̱ ni xi títs'ín kj'a̱í xu̱ta̱. A̱t'aha̱ nga nkúnkáá ch'a̱nji ch'a̱njináá ni xi tín'eé.
Xi tíbangiya éhe̱n Nti̱a̱ná tjíhin nga ku̱a̱kjányako̱ xi tíbakúyaha̱ ngayje tíkjá ni xi nda tísakúhu̱.
Najmi tu̱ ch'ana̱cho̱o yjonu̱u. Ndaha nku najmi ma tsutonko̱ Nti̱a̱ná. A̱t'aha̱ ni xi k'u̱éntje̱ xu̱ta̱, kui nihi xi sa̱kú ngáha̱ ra̱. Xi títs'ín ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱, kui xi xi nkú joyaha tsa xujmá xi najmi nda tíb'éntje̱. Cha̱n xi kj'u̱áya, kui xi ngabayoo̱. Tu̱nga xi títs'ín ni xi bakúyaha̱ Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná, kui xi xi nkú joyaha tsa xujmá xi nda tíb'éntje̱. Cha̱n xi kj'u̱áya, kui xi kju̱a̱tík'uu̱n. A̱t'aha̱ Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná ts'i̱ínk'íéjña tík'un síhi̱n. Kui nga najmi tu̱ n'ekjentaha̱ ra̱á yjoná nga n'e̱é ni xi nda. A̱t'aha̱ tsa najmi n'e̱kjehe̱é tak'aán, ku̱i̱chú ni̱stjin nga chj'a̱yaá cha̱ha̱n ni xi y'entje̱é. 10 Kui b'a̱ maha, nda n'e̱he̱ ra̱á tu̱ yáhá ni xki̱ xki̱ nga sa̱kúntená nga b'a̱ n'e̱é. Ko̱ 'yún nda n'e̱ saha̱á já nts'eé xi ta̱ s'ejihi̱n Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
11 An su̱ba̱ su̱ba̱ títs'inntúnu̱u. Cha̱so̱o nga xí ihí ntu xi tíb'et'ánu̱u.
12 Xi tíi̱ncha ts'ín kju̱a̱'yúhu̱nnu̱u nga n'e̱nu̱u ni circuncision, b'a̱ tíi̱ncha ts'ín a̱t'aha̱ mjehe̱ nga nda sku̱e̱he̱ xu̱ta̱. Najmi mjehe̱ nga n'e̱ unkie, kui nga najmi y'éni̱jmíhi nga nku tutu Cristo̱ xi kis'et'a kruu̱ ts'ínk'anki xu̱ta̱. 13 Ta̱ ndaha já xi n'ehe̱ ni circuncision najmi ts'íntjusun ni xi tjít'a kju̱a̱téxumoo̱. Ni xi mjehé ra̱ jóo̱ nga n'e̱nu̱u ni circuncision tu̱ xi nk'a k'u̱a̱sjehe yjoho̱ nk'ie nga ku̱i̱nchja̱ni̱jmíyaha nga kui nga̱t'aha̱ tjít'aha̱nu̱u kui chu̱bo̱. 14 An bi, najmi mjena tsa nk'a k'uasjé yjona̱ nga̱t'aha̱ ni xi títs'ian. Nku tutuhú ni xi kits'ín Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ t'a kruu̱, kui nihi xi b'asjé chánkako̱hona yjona̱. T'a kruu̱ xu'bo̱ k'ien ni a̱sunnte xi nchja̱na ko̱ an ta̱ tsaya yo̱. 15 Najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ tsa kin'ená ko̱ tsa najmi kin'ená ni circuncision. Ni xi chjí níhi̱ ra̱, nk'ie nga Nti̱a̱ná kits'ín maná xu̱ta̱ tse̱tse̱. 16 Nti̱a̱ná katsjáha̱ kju̱a̱jyu ko̱ katasinko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi b'a̱ ts'ín tjíntu xi nkú ts'ín títsjáni̱yá kju̱a̱téxuma xu'bi̱ ko̱ xi kju̱axi̱ nga xu̱ta̱ha̱ Nti̱a̱ná.
17 Nd'a̱i̱ tíb'aha̱ ra̱ nga najmi ta̱ mjehena tsa tjín xi tsjána kju̱a̱sti. A̱t'aha̱ yjonintena̱ yjajnu chu̱ba̱ha̱ ni xi kin'ena. Kui xi tíbakúchji nga Jesu títs'inxát'aha̱.
18 Já nts'e, katsejíhin ani̱ma̱nu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. B'a̱ katuma.