^
1 Aj Corint
Jun q'olb'il tu'n Pabl kye nimil toj tnam Corint
Nya wen tu'n tb'aj qpa'n qib', awo nimilqo
A Crist tipin ex tnab'l qMan Dios
Ajo nab'l tu'n Xewb'aj Xjan
Wen tu'n qmutxsin qib' twutz Dios ex qxolx
Jun kawb'il tib'aj jun aj pajil
Nya wen tu'n qxi' jstisil kyuk'a nimil
Nya wen tu'n qky'a'jin
Jun tumil ti'jjo mejeb'lin
Ajo chib'j, a nxi q'oyit kywutzjo kywutzb'iyil dios
Atzin toklin jun tsanjil Jesús
Jun xob'tzb'il tu'n Pabl, tu'n mi kyij kyi'jlinxjal Dios
Nimxixtl tajb'in tu'n tok qk'u'jlin qib' tze'nku tu'n tkub' qb'inchin a qaj
Jun xnaq'tzb'il ti'jjo kyoklin ichin kyuk'a qya
Junjun nuk'b'il ti'j Xjan Wab'j
Toklin junjun nimil tu'n Xewb'aj Xjan
Qkyaqilx ma qo ok te t-xmilil Crist
A tq'aq'b'il qk'u'j
Ajo toklin tu'n qyolin toj junxilchaq yol
Qo k'ulin te qMan Dios toj ttxolilxix
Twutzxix jaw anq'in Crist kyxol kyimnin
A tu'n qjaw anq'in kyxol kyimnin
Tze'ntzila qxmilil, aj qjaw anq'intl juntl majl
A oyaj tu'n tjaw chmet kye nimil
Tej tkub' t-ximin Pabl tu'n t-xi' toj jun tb'e
Junjun q'olb'il tu'n Pabl