^
Aj Colosa
Jun q'olb'il kye nimil toj tnam Colosa
Tna'j Dios Pabl kyi'j nimil toj Colosa
Ma qmujb'e qib' tuk'a qMan Dios, noq tu'n tkyimlin Tk'wal
A taq'in Pabl kyxol tkyaqil Ttanim Dios
Jun ak'aj chwinqil tu'n Jesucrist
Il ti'j tu'n tkub' qnimin Tyol Dios, a twutzxix
A ojtxe exsi'n ak'aj qten
T-xnaq'tzb'il Pabl tu'n qmujb'in te qib'
Jun q'olb'il tu'n Pabl tu'n tjapin b'ajjo yol lo