2
Jun xob'tzb'il tu'n mi kyij qi'jlin Tb'anil Tqanil kolb'il
Tu'n tel qniky' ti'j ja'lin, qa a Tk'wal Dios nimxixtl toklin kywutz angel, il ti'j tu'n tok tilil qu'n, tu'n tkub' qnimin Tyol, a Tb'anil Tqanil, a o qb'i, tu'n mi qo el txalpaj toj qnimb'il. Atzin tkawb'il Moisés toj Tu'jil Tyol Dios, tzaj tq'o'n Dios kye xjal, noq kyu'n angel. Tzaj jun kawb'il kuj wen kyib'ajxjal, qa mataq tz'el kyi'jli'n yol lu'n. Atzin Tyol Tk'wal Dios, a Tb'anil Tqanil kolb'il, nimxixtl toklin tze'nku a tzaj kyq'o'n angel. Tunpetzi'n, nlayxla qo klet tjaq' tkawb'il Dios kujxix, qa ma tz'el qi'jlin Tyoljo Tk'wal. Qu'n tu'n akuxix te qAjaw q'ma'n te' kolb'il lo, ex ma tzul kanin tqanil qxol kyu'n tnejil nimil, aye' i lonte, ex i yolin tuk'a. Majxte qMan Dios yek'inte qa twutzxixjo yol lu'n, noq tu'n nim techil ex nim yek'b'il tipin, ex tu'n tkyaqiljo nb'ant kyu'n nimil, a q'o'ntz tze'nku jun oyaj tu'n Xewb'aj Xjan, ex tze'nku tajb'il tuk'a junjun.
Ok Jesús te xjal tze'nku qe
Nqo yolin ti'jjo saq tch'iysb'in Dios, a tzul kanin. ¿Me alkye kkawilte saq tch'iysb'in anetzi'n? Nya angel, qala' ax xjal, qu'n toj Tu'jil Tyol Dios ntq'ma'n:
Noq xjalqo'y, ex atzin te Dios nimxix toklin.
¿Tiqu'ntz nqo tzaj tna'n, ex tiqu'n nb'isin qi'ja?
7-8 Tnejil, tzaj tq'o'n kye xjal jun tqoptz'ajiyil tipin, ex jun kyoklin tib'aj tkyaqil twutz tx'otx'.
Tkyaqiljo lo tzaj tq'o'n tu'n tkawit kyu'n xjal.
Ex nti'taq jun ti' o kyij naj toj kykawb'il.
Me atzin ja'lin, noq te kab'e q'ij, o tzaj tq'o'n kyoklin,
me nyale' tze'n kye angel, chi Tu'jil Tyol Diosjo.* Sal. 8:4-6
Tu'npetzintzjo, nti' o qli, tu'n tnimitjo lu'n. Me qo ximin ti'j Jesús: Kab'e q'ij, ok tq'o'n Dios toklin nyala tze'n kye angel, qala' ikyjo tze'nku xjal, qu'n iltaq ti'j tu'n tkyim, ex jun angel nlay b'ant tu'n tkyim. Noq tu'n tq'aq'b'il tk'u'j qMan Dios, kyime Tk'wal, tu'n tpaj tkyaqil xjal. Tu'ntzin ikyjo, nimxix toklin ja'lin, ex nim tqoptz'ajiyil tipin Dios, noq tu'n tkyimlin twutz cruz.
10 Taj Dios tu'n tkolin kyi'j xjal, tu'n tok jun kyoklin tze'nku te tnejil, tu'n tyek'in tqoptz'ajiyil tipin toj kychwinqil, ex tu'n kykawi'n juntl majl tib'aj tkyaqiljo, a kub' tch'iysin Dios. Tu'npetzintzjo, iltaq ti'j tu'n ttzaj tsma'n qMan Dios Jesús, a Tk'wal, tu'n tkyim te Kolil kyi'jxjal, ex tu'n tjapin b'aj tkyaqil tajb'il qMan, tu'n tok tz'aqle te jun majx. 11 Noq tu'n tkyimlin Jesús, a Tk'wal Dios, ma qo el tpa'n tu'n qok saqxix, ex ma qo ok k'walb'aj te Dios. Tu'ntzintzjo ja'lin, noq tu'n qnimb'il ti'j, junx qtata tuk'a Jesús. Ex atzi'n ja'lin, nti' ntx'ixwe Jesús tu'n tok tq'o'n qb'i te titz'in, qu'n junch'in qtata tuk'a.
12 Ex ikyx tq'ma Tk'wal Dios te tMan toj Tu'jil Tyol:
Kxel nq'ma'n we' tb'iy kye witz'i'n, aye' nimil,
ex kxel nb'itzi'n b'itz kyxol toj tjay, ja n-oke kychmo'n kyib'.* Sal. 22:22
13 Ex juntl tumil chi Tk'wal Diosjo kyjalu'n: Kqeb'il nk'u'ja ti'ja.* Is. 8:17
Ex juntl majl tq'ma: Ex loqi'n lo, junx kyuk'a tk'wala, aye' o chi tzaj tq'o'n we'y.* Is. 8:18
14 Xjalqo junxch'in qchib'jil ex junch'in qchky'el, qu'n xjalqo qkyaqilx. Ikytzintzjo, iltaq ti'j tu'n tok Jesús te xjal tze'nku qe tuk'a tchib'jil ex tuk'a tchky'el, qu'n noq tu'n ikyjo, b'antjo tkyimlin te chojb'il qil. Ex noq tu'n tkyimlin Jesús, ex tej tjaw anq'in juntl majl, kub' ti'j tajaw kyimin, a axjo tajaw il. 15 Noq tu'n tkyimlin Jesús, o chi tzaqpaj tkyaqil xjal, aye' najleqe tzalu'n twutz tx'otx' tuk'a nim xob'ajil te kyimin.
16 Mi s-ul Jesús tze'nku jun angel tu'n kyklet angel, qala' ma tzul tze'nku jun xjal aj Judiy, a tzajnin tyajil ti'j Abraham, tu'n kyklet kykyaqil xjal tu'n. 17 Tu'ntzin qklet, iltaq ti'j tu'n tok Jesús tze'nkuxixjo qe, awo xjalqo. O'kx jun tumiljo, tu'n tten tq'aq'b'il tk'u'j quk'a, ex tu'n tok q'o'n toklin te tnejilxix pale, tu'n tyolin kyi'j xjal twutz qMan Dios; ex tu'n tchjet qil tu'n tchky'el el chitj twutz cruz, noq tu'n qklet awo, a o qo nimin ti'j. 18 Iky'x tkyaqil yajb'il ex nimku ti' tu'n, tu'ntaq tkub' tz'aq toj il, me mix kub'e ti'j. Tu'ntzintzjo, nq'aq'in tk'u'j qi'j, ex ntzaj tq'o'n jun o'nb'il qe, tu'n mina qo kub' tz'aq toj il.

*2:7-8 Sal. 8:4-6

*2:12 Sal. 22:22

*2:13 Is. 8:17

*2:13 Is. 8:18