U'j kye Nimil aj Ebrey
Atzin u'j lu'n tz'ib'in kye jun ch'uq xjal aj Judiy, a otaq chi nimin ti'j Jesús. Me noq tu'n tpaj nimku yajb'il n-iky'x kyu'n tu'n tpajjo kynimb'il, nchi ximintaq junjun tu'n kyaj meltz'aj juntl maj tojjo ojtxe kynimb'il. Mi b'i'n qu'n ankye tz'ib'ilte u'j lo. Me ante' xjal, a kub' tz'ib'in te' u'j lu'n, nimxix ntzaj tq'o'n tumil tu'n mi chi aj meltz'aje.
Ajo xnaq'tzb'il nimxix toklin tojjo u'j lo kyjalu'n: A Jesucrist nimxix toklin tib'ajjo tkyaqil kyoklin txqantl, tze'nku te Moisés, ex jni' angel, ex tkyaqil taq'nb'in pale ex ikyxjo ti'j k'ulb'il, a tzajnin ti'j Ojtxe Tu'jil Tyol qMan.
Nyolin tojjo u'j lo, qa ma tz'ok Jesús te tnejilxix qpale (2:17). Ex axjo xjal tz'ib'il te u'j lo, o tzaj tchiky'b'in ti'jjo k'ulb'il ex chojb'il kyilxjal, exsin yol, a o b'ant te ojtxe, nyaxix tz'aqleqe, ex nlay tz'el kyilxjal kyu'n. Me axte Dios o jaw sk'o'nte jun ak'aj tnejilxix pale, a Jesucrist, a nya ikyjo tze'nku tumil kyi'jjo pale aj Leví, qala' tze'nku te Melquisedec (cap. 7). Qu'n a Jesús o tz'ok te tnejilxix pale te jun majx, qu'n o'kx te Jesús xi q'o'nte tchwinqil te chojb'il il, ex noq tu'njo lo, at jun ak'aj tumil, tu'n kykyijxjal toj wen tuk'a Dios (3:1–10:39).
Ex atzin kolb'il lu'n tu'n qk'monte noq o'kx tu'n qnimb'il, ex ntzaj tchiky'b'in a qa nimxix toklin kynimb'il nimku xjal toj Ojtxe Tu'jil (cap. 11). Tu'ntzi'n lu'n, nchi tzaj tkujsin aye nimil ja'lin, tu'n kywe' wen toj kynimb'il ajxi tpon b'aj tq'ijil, exsin tu'n tok kyq'o'n kywutz ti'j Jesús, tu'n tiky'x jni' yajb'il kyu'n, qa ma tzul kanin kyi'j.
1
Yolin qMan Dios noq tu'n Tk'wal
Toj ila'x maj, yolin Dios ojtxe kye qxe'chil, ex kyuk'a ila' wiq tumil, yolin noq kyu'n xjal, aye' yolil Tyol. Me atzin ja'lin, nyolin qMan Dios qe, noq tu'n Jesús, a Tk'wal; qu'n tu'n a Dios b'inchilte tkyaqil twutz tx'otx' ex tkyaqil twutz kya'j, noq tu'n Tk'wal.* Jn. 1:1-3; Col. 1:15-17 Ikytzi'n tze'nku jun k'wal at toklin ti'j tkyaqiljo a at te ttata, exsin ikyxjo te Jesús at toklin ti'j tkyaqiljo a at te ttata, a qMan Dios. Nyek'in Jesús tqoptz'ajiyil tipin Dios, ikyxjo tze'nku tqan q'ij nyek'in tipin tqoptz'ajiyil q'ij; ex ate Jesús, tyek'b'il qMan Dios, a nya q'ancha'l. Ex ate Jesús Nuk'il ex Xq'uqil tib'aj tkyaqil, noq tu'n Tyol nimxix tipin. Tej ttxjet tkyaqil qil tu'n, o kub' qe toj kya'j, kawil junx tuk'a qMan Dios.
Atzin Tk'wal Dios nimxixtl toklin tze'n kye angel
Tu'ntzin tkyaqiljo lu'n, ate Jesús o tz'ok nimxixtl toklin tze'nku tkyaqil angel, qu'n tu'n k'walb'aj te qMan Dios. Qalaqetzi'n kye angel, at kyoklin, me noq te taq'nil. Qu'n mix ja' xi tq'ma'n te Dios te jun angel, tze'nku xi tq'ma'n te Jesús kyjalu'n: Ma tz'oka te nk'wala ja'lin.* Sal. 2:7
Ex nti' xi tq'ma'n te jun angel: Ayi'n we' manb'aj tey, ex a te k'walb'aj wey,* 2Sa. 7:14; 1Cr. 17:13 tze'nku xi tq'ma'n te Jesús.
Ex tej titz'je Jesús tzalu'n twutz tx'otx', tq'ma Dios kyjalu'n: Il ti'j tu'n kyk'ulin angel twutz.* Sal. 97:7
Ex toj Tu'jil Tyol Dios, chitzin Diosjo kyi'j angel kyjalu'n:
O chi kub' tb'inchin Dios angel, tu'n kyok te tsan,
ex tzunxix nchi ajqelin wen tu'n kyajb'inxix te,
tze'nku q'aq' nimxix n-ajb'in kyexjal.* Sal. 104:4
Me mikyxi yoline Diosjo tuk'a Tk'wal, qala' chitzin kyjalu'n toj Tu'jil Tyol Dios:
Ay Dios, a tAjaw Tkyaqil, atzin Tkawb'ila nimxix toklin te jun majx, ex tz'aqlexix wen.
O tz'ok tk'u'jlinjiy a tb'anil,
ex o tz'el tiky'injiy a nya toj tumil.
Tu'ntzi'n ikyjo, o tz'ok q'o'n te Kawil tu'n qMan Dios, a tDiosa,
ex nimxixtl ntzalaj ti'ja tze'nku kye angel, aye' ite' tuk'iy.* Sal. 45:6-7
10 Ex ikyxjo yolin Tyol Dios ti'jjo Tk'wal kyjalu'n:
Ay, tAjaw Tkyaqil, te tnejil o kub' tb'inchi'n jni' tx'otx' ex tkyaqil kya'j.
11-12 Me atzin tx'otx' exqetzi'n kya'j, ok kchi b'ajil, ex kchi xel xoyit, ex kchi ttx'aqinixil tze'nku jun xb'alin.
Qalatzi'n te, ok ktenb'il te, te jun majx.
Nti' tx'ixpib'l tey.* Sal. 102:25-27
13 Ex b'ajxe tq'maye qMan Dios te jun angel kyjalu'n:
Qekuy nk'atza tu'n tkawi'n junx wuk'iy, tzmaxi aj kykanb'it tajq'oja wu'n.* Sal. 110:1
14 Qalaqetzi'n kye angel, xewb'ajqe; ex nchi ajb'in te tsan Dios, ex sma'nqe tu'n Dios tu'n kymojitjo xjal, aye' kchi kletil tu'n.

*1:2 Jn. 1:1-3; Col. 1:15-17

*1:5 Sal. 2:7

*1:5 2Sa. 7:14; 1Cr. 17:13

*1:6 Sal. 97:7

*1:7 Sal. 104:4

*1:9 Sal. 45:6-7

*1:11-12 Sal. 102:25-27

*1:13 Sal. 110:1