Tu'j Pabl te Filemón
Tej tku'xtaq Pabl toj tze tzma Rom, at jun xjal xi k'ayin te aq'nil te jun majx kyuk'axjal, Onésimo tb'i, ex o tz'ok kyk'ulb'in kyib' junx tuk'a Pabl. Ex b'e'x nimin noq tu'n xnaq'tzb'il tu'n Pabl ti'j Tyol Dios, ex o taq' tib' te mojilte antza toj tze. Tb'anilx ele mojil lu'n te Pabl, me tu'njo tkawb'il Rom, iltaq ti'j tu'n taj meltz'it Onésimo tuk'a tajaw, a Filemón, jun nimil nimxix toklin kyxol Ttanim Dios, ex ojtzqi'nxixtaq wen tu'n Pabl.
Tu'npetzi'n, kub' tb'isin Pabl tu'n taj tmeltz'in, me nya noq kukxjo, qala' tuk'a jun u'j, a xi ttz'ib'in, ja' ntq'ma'n te Filemón tu'n t-xi tk'mo'n, nyatla te jun aq'nil te jun majx, qala' te jun tuk'a toj tnimb'il ti'j Jesucrist.
Atzin u'j lu'n jun tb'anil yek'b'il ti'jjo tze'n tu'n qyolin junx qxolx, qu'n manyor b'unin tyol Pabl, exla qa kuj ch'in tu'n tnik'et. Nyolintaq Pabl tuk'a Filemón nya ti'jjo jun kawb'il te twutz tx'otx', qala' ti'jjo jun tkawb'il qMan Dios, a nimxix toklin, a tu'n qk'u'jlin te qib' qxolx.
1
Jun q'olb'il tu'n Pabl te Filemón
Ayi'n Pabl, a intinkuxa toj tze noq tu'n tpaj Crist, a Jesús, nxi ntz'ib'inji'y u'j lu'n junx tuk'a qerman, Timotey, tu'n tkanin tuk'iy, ay Filemón, a k'u'jlin qu'n ex quk'iy toj aq'untl. Ex nxi ntz'ib'i'n tey, ay qerman qya, Apia, junx tuk'a Arquipo,* Col. 4:17 a ma tz'ok te xo'l q'aq' toj taq'in qMan Dios junx quk'iy; ex kye Ttanim Dios, aye' nchi chmet toj tja'y.
Noqit ax qMan Dios junx tuk'a Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil, tzaj q'onte t-xtalb'il kyib'aja junx tuk'a tnuk'b'il toj tkyaqil.
Tna'j Dios Pabl ti'j Filemón
Kukx nchin q'onji'y chjonte te Dios ti'ja toj nna'j Diosa, qu'n tu'n nxi nb'i'n ti'jjo nim tk'u'ja at, ex tnimb'ila ti'j qAjaw Jesús, ex kyuk'a' kykyaqil nimil. Nchin kub'sin nwutza ti'ja, tu'n tok tilil tu'n, tu'n tkub' tchiky'b'injiy qnimb'il, tu'ntzintla tel tniky'a te tkyaqiljo ky'iwb'il, a at qe, noq tu'n Crist, a Jesús. Noq tu'n nim tk'u'ja at, werman, ma tzaj tzaljb'il, ex nimsb'il nk'u'ja, qu'n ma chewx kyanminjo kykyaqil nimil tu'n.
Jun tkub'sb'il twutz Pabl te Filemón ti'j Onésimo
Tu'npetzi'n, exla qa at wokli'n tu'n Crist, tu'n t-xi nq'ma'n tey, alkye tu'n tkub' tb'inchi'n, me noq tu'n at nk'u'ja ti'ja, nchin kub'sin nwutza tey ti'jjo a kxel nqani'n tey. Q'aq'in tk'u'ja, erman, qu'n tu'n ma chin tijin, ex jpu'nqi'n ja'lin toj tze noq tu'n tpaj qAjaw Jesucrist. 10 Tu'npetzi'n, nchin kub'sin nwutza ti'j Onésimo,* Col. 4:9 a ma tz'ok te nk'wala toj qnimb'il tzalu'n toj tze. 11 Qu'n ataqtzin ojtxe o tz'okin Onésimo te jun taq'nila toj tja'y, nti' tajb'in, exla qa Nimxix Tajb'in n-ele tb'i toj qyol. Me atzin ja'lin at-xix tajb'in tey ex te wey. 12 Nimxix nk'u'ja ti'j, me kxel nsma'n juntl majl tuk'iy. 13 Wajatla'y tu'n tten mojil wuk'iy te t-xela, qu'n loqinxa intinkux toj tze, tu'n tpaj Tb'anil Tqanil. 14 Me mix kub' nb'inchi'n a na'mtaqx nyoli'n tuk'iy, tu'ntzintla qa ma tb'inchiy jun b'a'n wi'ja, noq tze'n ktzajil itz'je toj tanmi'n, ex nyaqi'n nchin qaninte. 15-16 B'alaqa iky tajb'il Diosjo, tu'n tel tpa'n Onésimo tib' ti'ja jun jte'b'in q'ij, noq tu'n tok te jun termana te jun majx, a k'u'jlin tu'n, ex nya noq o'kx te jun taq'nila te jun majx toj tja'y. Qu'n wajxixa ti'j, me b'a'ntla tu'n tok tk'u'jlin wen tze'nku we', nya noq jun ichinxi toj tja'y, qala' tze'nku jun nimil ti'j tAjaw Tkyaqil.
17 Tu'npetzi'n, qa ma qe tk'u'ja wi'ja, qa quk'a qib', k'momtzintza nyakuxitlaj ayi'n. 18 Ex qa at jun nya b'a'n o tz'ok tb'inchin ti'ja, mo qa at tk'as tey, peyimila wi'ja, 19 ex ayinkuy kchin xel chjonte tey. Tu'npetzi'n, ayi'n Pabl nkub' ntz'ib'inji'y lu'n, te jun kujsb'ilte nyola, tu'n t-xi nchjo'n. ¿Me ex ikyx tejiy? ¿Ma nyatzin k'asb'iniy we'y, tej xnimi'n ti'j Tb'anil Tqanil wu'n?
20 Ikytzi'n werman, nchin kub'sin nwutza te'y, tu'n tb'inchi'n tze'nku nqani'n toj tb'i tAjaw Tkyaqil. Chewsima wanmi'n toj qnimb'il ti'j Crist. 21 Tu'npetzi'n, ma txi ntz'ib'inji'y lu'n, qu'n ma qe nk'u'ja ti'ja, qa k'wel tb'inchi'n tze'nku xi nq'ma'n, ex b'alaqa ok b'antil tu'n nimxix tze'nku xi nqani'n.
22 Ex ikyxjo, xi nq'ma'n tu'n tkub' tb'inchi'n ja' tu'n nktani'y, qu'n q'uqle nk'u'ja ti'j Dios, tu'n ttzaj ttzaq'wi'n kyna'j Diosa, alkye q'ij tu'n nxi'y lol kye'y.
23 Ex nxi tsma'n Epafras jun q'olb'il, a wuk'iy at toj tze noq tu'n tpaj Crist, a Jesús.* Col. 1:7; 4:12 24 Ex ikyxjo jun q'olb'il tu'n Marks,* Kyb'i. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Col. 4:10 Aristarco,* Kyb'i. 19:29; 27:2; Col. 4:10 Demas,* Col. 4:14; 2Tim. 4:10 ex Lucas,* Col. 4:14; 2Tim. 4:11 aye' nchi mojin wuk'iy toj taq'in qMan.
25 Noqit a t-xtalb'il Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil, tten toj kyanmi'n te jun majx.

*1:2 Col. 4:17

*1:10 Col. 4:9

*1:23 Col. 1:7; 4:12

*1:24 Kyb'i. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Col. 4:10

*1:24 Kyb'i. 19:29; 27:2; Col. 4:10

*1:24 Col. 4:14; 2Tim. 4:10

*1:24 Col. 4:14; 2Tim. 4:11