3
Tze'n tu'n kyb'ete nimil toj kychwinqil
Na'nxa kye nimil tu'n tkub' kynimin aj kawil exsin tkyaqil kawb'il tzalu'n twutz tx'otx', ex kukx tu'n tkub' kyb'inchin tkyaqil b'a'n; ex tu'n mi chi yolb'in ti'j a'la, qala' tu'n kymujb'inte kyib' tuk'a tkyaqil, ex tu'n kyyek'inte kymutxb'il kyib', a twutzxix wen, kywutz kykyaqil xjal.
Qu'n ikytaqtzin qte'n ojtxe: Nti'taq qnab'l, ex minataq nkub' qnimin Dios. Nqo b'ettaq toj najin, ex nqo b'inchintaq tkyaqil wiq achb'il, ex tzyu'nqotaq tu'n tkyaqil wiq il, ex oto'taq toj tkyaqil nya b'a'n, ex nlo'chjtaq qk'u'j kyi'j quk'a. Nchi el qiky'intaq, ex nqo el iky'intaq kyu'n.
Me atzaj te' saj tyek'in Dios, a Klolqe, twenil ex tq'aq'b'il tk'u'j qi'j, ma qo klet, nya tu'n qb'inchb'in nyakuj b'a'n, qala' noq tu'n tq'aq'b'il tk'u'j qi'j.* Dan. 9:18 Ma txjet qanmin tu'n, noq tu'n ma qo itz'je tkab' majin. Ex ma qo saqix tu'n Xewb'aj Xjan, a saj tq'o'n qMan Dios qe, noq tu'n Jesucrist, a Klolqe. Ex noq tu'n t-xtalb'il Dios, ma qo ok tz'aqle twutz, ex tu'n ikyjo, at qoklin ja'lin ti'j jun etzb'il toj kya'j, a nqo ayo'n ti'j.
A nyola xb'aj ntz'ib'i'n lo, twutzxix te'. Tu'ntzintzjo, waja tu'n t-xi t-xnaq'tzinjiy lo tuk'a tkyaqil tanmi'n, qu'n tu'ntzin aye' nimil ti'j qMan Dios, tz'okit kyq'o'nxix tilil, tu'n tb'antjo a wen kyu'n. Ayetzi'n lu'n, ilxix ti'j, ex nimxix tajb'in te tkyaqil xjal.
Me atzin te, Tito, pa'mil tib'a kyi'jjo kyyolxjal, a nti' tumil, ex ti'jjo nkyq'ma'nxjal kyi'j ojtxe qxe'chil. Ex mi txi tq'o'n amb'il te jyoj q'oj, ex jni' yasb'il noq tu'n tpajjo ojtxe kawb'il, qu'n ajo yasb'il lo nti' tumil, ex nti' tajb'in.
10 Qa at jun kyxola, a noq taj tu'n tpa'n Ttanim Dios, txkontza, ex kawinxa, tu'n mi kub' tb'inchin ikyjo. Ex qa il ti'j, txkontza juntl majl. Me qa mi xkub' nimin tu'n, kypamil kyib'tza ti'j, 11 qu'n jun xjal ikyjo, ma txalpaj toj tchwinqil, ex nb'et toj til, ex noq tu'n ikyjo, tzul tkawb'il Dios tib'aj kujxix wen, tze'nkuxjo ntqanin tb'inchb'in.
12 Aj t-xi nsma'n Artemas mo qa Tíquico* Kyb'i. 20:4; Ef. 6:21-22; Col. 4:7-8; 2Tim. 4:12 te t-xela, liweyx txi'y toj tnam Nicópolis, qu'n ma kub' nb'isi'n tu'n tiky'x jb'alil wu'n antza. 13 Ex mojinqexa Zenas, a aj kawil, ex Apolos,* Kyb'i. 18:24-28; 1Co. 16:12 ex q'onxa tkyaqiljo a n-ajb'in kye toj kyb'e. 14 Ex xnaq'tzinxa kye quk'a, a nimil, tu'n tkub' kyb'inchin wen, ex tu'n kyonin kyi'jjo a nti' at kye, tu'ntzintla kyajb'inxix kye txqantl.
15 Tkyaqiljo nimil tzalu'n wuk'iy, nxi kysma'n jun q'olb'il tey. Ex atzin te, q'onxa jun q'olb'il kye kykyaqil tuk'iy, aye nimil, k'u'jlinqe qu'n.
Axitjo t-xtalb'il qMan Dios kyuk'iy.

*3:5 Dan. 9:18

*3:12 Kyb'i. 20:4; Ef. 6:21-22; Col. 4:7-8; 2Tim. 4:12

*3:13 Kyb'i. 18:24-28; 1Co. 16:12