^
Juan
A Tyol qMan ma tz'ok te xjal
Tej tyolin Juan ti'j Jesucrist
A Jesús tal Tal Trit Dios
Tej kytzaj ttxko'n Jesús tnejil t-xnaq'tzb'in
Tej kytzaj ttxko'n Jesús Lip ex Natanael
Tej tkub' ttx'ixpin Jesús a', tu'n tok te vin
Tej kyex tlajo'n Jesús jni' k'ayil toj tnejil ja te na'b'l Dios
Ojtzqi'n tu'n Jesús tze'n tten junjun xjal
Tej tyolin Jesús tuk'a Nicodem
Tq'aq'b'il tk'u'j qMan kyi'j tkyaqilxjal twutz tx'otx'
Tej tyolin Juan, a Jawsil A', juntl majl ti'j Jesús
A Jesús tzaj toj kya'j
Tej tyolin Jesús tuk'a jun qya aj Samaria
Tej tkub' tq'anin Jesús tk'wal jun taq'nil nmaq kawil
Tej tq'anin Jesús jun kox
Tej tyolin Jesús ti'jjo toklin tu'n Dios
Tej tyolin Jesús kyi'jjo kujsb'ilte Tyol
Tej kyk'a'chit jwe' mil ichin tu'n tipin Jesús
Tej tb'et Jesús tib'aj a'
Tej kyjyo'nxjal ti'j Jesús
Tej tyolin Jesús ti'jjo wab'j, a q'ol chwinqil
Tej tkyij kytzaqpi'nxjal Jesús, noq tu'n Tyol kuj
Tej t-xi' Jesús toj jun nintz q'ij kye aj Judiy
Tej tyolin Jesús ti'jxjo t-xnaq'tzb'il toj nintz q'ij
Tej kyjaw lab'texjal ti'j, qa ax Cristjo a Jesús, mo minaj
Tej kyajtaq Parisey tu'n ttzyet Jesús kyu'n
Tej tyolin Jesús ti'jjo a' itz'
Kab'e kyximxjal ti'j ankye te' Jesús
Aye kawil mi xi kynimin Jesús
Tej tyolin Jesús tuk'a qya aj ky'a'jil
Tej t-xi tq'ma'n Jesús, qa a Tzaj te tkyaqil xjal
Tej tyolin Jesús qa iltaq ti'j tu'n t-xi' toj kya'j
Tej tyolin Jesús ti'jjo ankye te' tk'wal Dios ex tk'wal tajaw il
Tej tyolin Jesús ti'jx
Tej tq'anit jun moẍ tu'n Jesús
Tej tokjo moẍtaq toj xjelb'il kyu'n Parisey
Tej tyolin Jesús kyi'jjo xjal moẍqe toj kyanmin
Tej tyolin Jesús ti'j jun kyik'lel kyi'j trit
Jun techil tu'n Jesús ti'jx, qa a tb'anil kyik'lel
Kyky'e'taq aj Judiy tu'n t-xi kynimin Jesús
Tej tkyim Lázaro
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo tkab' chwinqil
Tej tjaw oq' Jesús ti'j Lázaro
Tej tjaw anq'intl Lázaro tu'n Jesús
Tej kykyij Judiy toj wen tu'n tkub' kyb'yo'n Jesús
Tej tok tsu'njo qya jupsb'il kyi'j tqan Jesús
Tej tok kychmo'n nejinel kyib' ti'j Lázaro tu'n tkyim
Tej tkanin Jesús toj Jerusalén
Tej kyyolin junjun nya Judiy tuk'a Jesús
Tej tyolin Jesús juntl majl ti'j tkyimlin
Tej t-xi tq'ma'n Jesús qa tkyaqilxjal il ti'j tu'n kynimin ti'j
Tej tyolin Jesús ti'jjo xjelb'il twutz qMan Dios
Tej tel ttxjo'n Jesús kyqan t-xnaq'tzb'in
Tej t-xi tq'ma'n Jesús qa a Judas tu'n t-xi k'ayinte
Jun ak'aj nuk'b'il tu'n Jesús, tu'n qmujb'in te qib'
Tej t-xi tq'ma'n Jesús, qa tu'n tkub' tewintaq Pegr
O'kx Jesús b'a'n tu'n qxi ti'n toj kya'j
Tej ttzaj ttziyin Jesús, tu'n ttzaj tchq'o'n Xewb'aj Xjan
Il ti'j tu'n qmujb'in te qib' tuk'a qMan
Tej t-xi tq'ma'n Jesús qa nimku xjal k-okil lipin kyi'j kyuk'a t-xnaq'tzb'in
Ajo taq'in Xewb'aj Xjan
Ajo qb'is ktx'ixpitil te tzaljb'il
Jesús at tipin tib'aj tkyaqil
Tej tna'n Jesús Dios ti'jx
Tej tna'n Jesús Dios kyi'j t-xnaq'tzb'in
Tej tna'n Jesús Dios kyi'j kykyaqil nimil
Tej tkux q'o'n Jesús toj tze
Tej t-xi q'i'n Jesús twutz Anás
Tej tkub' tewin Pegr, qa tojtzqi'ntaq Jesús
Tej tok Jesús toj xjelb'il twutz tnejil pale
Tej tkub' tewin Pegr kab'e majtl Jesús
Tej t-xi q'i'n Jesús twutz Pilat
Tej t-xi tq'ma'n Pilat, tu'n tkub' b'yet Jesús
Tej tjaw pejk'it Jesús twutz cruz
Tej tel kyim Jesús
Tej tok t-xyu'n jun xo'l q'aq' t-xuk' Jesús
Tej tkux muqu'n Jesús
Tej tjaw anq'intl Jesús juntl majl
Tej tkub' tyek'in Jesús tib' twutz Mariy, aj Xle'n
Tej tkub' tyek'in Jesús tib' kywutz t-xnaq'tzb'in
Tej tkub' tyek'in Jesús tib' twutz Tmas
Tej tq'ma'nte Juan tiqu'n kub' ttz'ib'in u'j lo
Tej tkub' tyek'in Jesús tib' juntl majl kye t-xnaq'tzb'in
Tej tkyij toqxenin Jesús taq'in Pegr
Tej tyolin Juan ti'jx