18
¿Ankyexixtl at toklin toj Tkawb'il Dios?
(Mr. 9:33-37; Lc. 9:46-48)
Tojxjo maj anetzi'n, o tzaj laq'e'y, a awo'y t-xnaq'tzb'in, tk'atz Jesús, ex xi qqani'n te: ¿Ankyexixtl nim toklin toj Tkawb'il Dios toj kya'j?
Tzaj ttxko'n Jesús jun tal k'wal, ex kub' twa'b'in qxola, ex tzaj tq'ma'n: Twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, qa mi s-ok kyanmi'n tze'n tanminjo tal k'wal lo, a manyor tal mutxin, nlayxpen chi okxtza toj Tkawb'il Dios toj kya'j.* Mr. 10:15; Lc. 18:17 Tu'npetzi'n, atzin te nim tokli'n toj Tkawb'il Dios, a k'wel tmutxsin tib' tze'nku tal k'wal lo. Tu'npetzi'n, ankye kxel k'monte jun tal k'wal tze'nku lo, noq tu'n tnimb'il ti'j nb'i'y, nyakuj ayi'n kchin xel tk'mo'n.
Jun techil tu'n Jesús, tu'n mi qox tz'aq toj il
(Mr. 9:42-48; Lc. 17:1-2)
Noq alkye jun xjal ntjyo'n tumil tze'n tten, tu'n tel tpa'n jun tal k'wal tib' ti'j tnimb'il wi'ja, junxpetla tz'ele te te, tu'n tok k'let jun ma tij ab'j te cheb'l triy ti'j tqul, ex tu'n t-xi t-xo'n tib' toj a', tu'n tkyim te jun majx, tze'nkuljo tu'n tokx toj pa'b'in twutz Dios tuk'a' til ikyjo. ¡Ay! Nti'x kyajb'in xjal aj il twutz tx'otx', a ipb'ilxix ite'ke tu'n kykub' tz'aq txqantl toj il. Kxel nq'ma'n kye'y, kukx at te iljo tzalu'n twutz tx'otx', me nim b'isb'ajil texjal, a tzunx nlab'te kyi'jjo txqantl, tu'n kykub' tz'aq toj il.
Tu'npetzi'n, qa noq tu'n tpaj jun tq'ob'a mo jun tqan, aku kub' tz'aqiy toj il, b'antla tu'n tel ttx'emi'n, ex q'imila toj tk'u'ja te jun majx. Qu'n wenitla tu'n tokxa toj kya'j noq tuk'a jun tq'ob'a mo jun tqan, tze'nkul te', tu'n t-xi'y kyuk'a kykab'il toj q'aq'.* Mt. 5:30 Ex qa noq tu'n tpaj tb'aq' twutza aku kub' tz'aqiy toj il, q'imitza, ex q'imila toj tk'u'ja te jun majx. Qu'n b'antla tu'n tokxa toj kya'j noq tuk'a jun twutza, tze'nkul te', tu'n txi'y kyuk'a kykab'il toj q'aq', a mixla k-yupjilx.* Mt. 5:29
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo rit xi naj
(Lc. 15:3-7)
10 Mi chi el kyiky'inji'y tal much'qe lo. Qu'n twutzx kxel nq'ma'n kye'y, loqe ky-angel majx ite' yolil kyi'j twutz nMa'n toj kya'j. 11 Ex ayi'n, a Tk'wal Ichin, sk'o'nxix tu'n Dios, ma chin ula kolil kyi'jjo tal k'wal, ex kyi'jjo a otaq chi naj toj il.* Lc. 19:10; Nya toj tkyaqil Tu'jil Tyol qMan ja' ta'ye v. 11.
12 ¿Tze'ntzin ch'in kye toj kywutz? Qa at jun xjal at jwe' k'al Jwe' k'al, 100 n-ele. trit, ex qa ma kyij naj jun, ¿Ma nyapela kchi kyjel tq'o'n b'eljajlajaj toj jwe' k'al B'eljajlajaj toj jwe' k'al, 99 n-ele, ex ikyxjo toj v. 13. twi' wutz, exsin kxe'ltz jyol te' a otaq kyij naj? 13 Exsin qa aku xknet tu'n, twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, ma'xla tzalajx ti'jjo jun tze'nqekuljo b'eljajlajaj toj jwe' k'al, a mi ẍi kyij naj. 14 Ikytzi'n te kyTataji'y, a at toj kya'j. Nya taj tu'n tnaj jun kye', exla qa jun tal much' k'wal tze'nku lo.
Tze'n tu'n tkub'e najsit til jun quk'a
(Lc. 17:3-4)
15 Qa ma kub' tb'inchin jun nimil jun ti' ti'ja, a nya b'a'n, ku txi'y yolil tuk'a tjunalx. Q'manxa te, ti' xb'ajte ti'ja. Qatzin qa ma kub' tb'i'ntz, atpenl kymujb'il kyib'tza tuk'a juntl majl. 16 Me qatzin qa mi xkub' tb'i'nxtz, k'le'nx juntl tuk'iy mo kab'etl, tu'ntzin kyok te tstiyil, qu'n ikyxjo ntq'ma'n toj Tu'jil Tyol Dios, qa il ti'j tu'n kyok kab'e mo oxe tstiyil, tu'ntzin kywutzku kb'ajile' yol.* Deu. 17:6; 19:15; 2Co. 13:1; 1Tim. 5:19 17 Qatzin ikyxl xb'antjo tu'n, q'ma'nxa te tkyaqil Ttanim Dios. Ex qa mi xkub' tb'i'nx kyyol tkyaqil Ttanim Dios, kyq'onka tze'nku jun nya nimil, mo tze'nku jun peyil pwaq, a i'jlemil kyu'nxjal.
18 Ex twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, qa ma kotpitjo xjal tu'n toj kyil, noq tu'n ktq'ma'b'ila tzalu'n twutz tx'otx', ex aj kyok toj pa'b'in twutz Dios toj kya'j, kchi kotpajil te jun majx. Ex qa mi xi kynimin a ktq'ma'b'ila, ma chi k'let tu'n kyil tzalu'n twutz tx'otx', ex aj kyok toj pa'b'in twutz Dios toj kya'j, kchi xel toj najin te jun majx.* Mt. 16:19; Jn. 20:23
19 Ex ikyxjo kxel nq'ma'n kye'y, qa at kab'e kye tzalu'n twutz tx'otx', xb'ant ti'j tu'n, tu'n t-xi kyqanin te nTati'y toj na'j Dios jun ti', a'lchaqx kye kyajtza, ex ktzajil q'o'n kye'y tu'n. 20 Qu'n ja' nkychmome kab'e mo oxej kyib' ti'j tumil nb'i'y, loqi'n intin kyxol, chi Jesús.
21 Atzin te Pegr xi laq'e, ex xi tqanin te Jesús: WAjaw, ¿Jte' maj k'wel nnajsin til jun wuk'iy, qa ma kub' tb'inchin jun nya wen wi'ja? ¿Ma noqpela wuq maj?
22 Me xi ttzaq'win Jesús te: Nya noq o'kxjo wuq maj, qala' wuq majjo lajaj toj jun mutx'.§ Lajaj toj jun mutx', 70 n-ele.
Techil tu'n Jesús ti'jjo aq'nil, a mi xkub' tnajsin tk'as tuk'a
23 Tu'npetzi'n, a Tkawb'il Dios toj kya'j, ikytzi'n tze'nku jun kawil tajtaq tu'n tpeyin kyk'as taq'nil. 24 Atzaj te' tok ten b'inchilte lo, attaq jun, ma ninxtaq txqan tk'as. 25 Me nti'taqx tumil tze'n tten tu'n tchjet tu'n. Atzi'n kub' tb'isin tajaw k'as, tu'n t-xi k'ayit te aq'nil te jun majx kyexjal, me tuk'ax t-xu'jil ex kyuk'ax tk'wal ex tkyaqiljo jni' attaq te, tu'ntzintla tchjetjo tk'as.
26 Me atzi'n aq'nil kub' meje twutz kawil, ex ja kub'sin twutz te: Tata, q'aq'intz tk'u'ja wi'ja. Ok chjetil we' wu'n tkyaqilx, noq tu'n cheb'eku.
27 B'e'x tzaj q'aq'in tk'u'j kawil ti'j, ex b'e'x kub' tnajsin tk'as te jun majx; ex b'e'x xi ttzaqpi'n.
28 Me a'kxtaq tetzjo aq'nil, tej tel knet jun tuk'a tu'n, a k'asb'inintaq twutz noq jun tal jte'b'in pwaq. Me tzaj ttzyu'n tuk'a tqul, ex ok tẍpo'n, ex xi tq'ma'n te: Chjomjiy tk'asa we'y.
29 Me antej k'asb'ine kub' meje, ex ja kub'sin twutz te: Q'aq'intz tk'u'ja wi'ja. Ok chjetil we' wu'n tkyaqilx, noq tu'n cheb'eku.
30 Me mix ttziye ikyjo. B'e'x xiku ti'n, tu'n tkux jpet toj tze, tzmaxi tu'n tjatzjo, ajxi tchjet tu'n tkyaqil.
31 Tej tok kyka'yin txqantl aq'nil ikyjo, b'e'x tzaj chyo'n kyanmin ti'j. B'e'x i xi' q'malte te kawil tkyaqiljo otaq b'aj.
32 B'e'xsin xi tq'ma'n kawil, tu'n ttzaj txketjo tnejil aq'nil, ex xi tq'ma'n te: Ay aq'nil manyor aj ilxa. Ma kub' nnajsin we' tkyaqil tk'asa, noq tu'n xkub' mejey nwutza. 33 Ikytzintla tejiy matla tzaj q'aq'in tk'u'ja ti'j tuk'iy, tze'nku we' saj q'aq'in nk'u'ja ti'ja.
34 B'e'x tzajx txqan tq'ojjo kawil ti'j, ex xi tq'ma'n, tu'n t-xi q'o'n toj kyq'ob'jo xq'uqil tze, ex tu'n tb'aj b'yo'n, ex tzmaxi tu'n tjatzjo, aj tchjet tk'as tkyaqil.
35 Atzaj te' tb'aj yolin Jesús ti'jjo techil lo, xi tq'ma'n: Ikytzi'n kchi tenb'ilaji'y tu'n nTati'y toj kya'j, qa mina xkub' kynajsi'n til jun kyuk'iy tuk'a tkyaqil kyanmi'n.

*18:3 Mr. 10:15; Lc. 18:17

*18:8 Mt. 5:30

*18:9 Mt. 5:29

*18:11 Lc. 19:10; Nya toj tkyaqil Tu'jil Tyol qMan ja' ta'ye v. 11.

18:12 Jwe' k'al, 100 n-ele.

18:12 B'eljajlajaj toj jwe' k'al, 99 n-ele, ex ikyxjo toj v. 13.

*18:16 Deu. 17:6; 19:15; 2Co. 13:1; 1Tim. 5:19

*18:18 Mt. 16:19; Jn. 20:23

§18:22 Lajaj toj jun mutx', 70 n-ele.