19
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo tu'n tkub' kypa'nxjal kyib'
(Mr. 10:1-12; Lc. 16:18)
Tej tb'aj tq'ma'n Jesúsjo yol lo, b'e'x etz toj tx'otx' Galiley, tu'n tkanin toj tx'otx' Judey, jlajxi Nim A' Jordán. Nimku xjal ok lipe ti'j, ex antza i q'anite nim yab' tu'n.
Ex at junjun Parisey tzaj laq'e tk'atz Jesús, noq tu'n tkub' tz'aq kyu'n toj til. Xi kyqanin te: ¿Wenpetzila tu'n tkub' tpa'n jun ichin tib' tuk'a t-xu'jil, qa noq ti' s-etza til?
Xi ttzaq'win Jesús: ¿Ma na'mxsin tkux kyu'ji'n toj Tu'jil Tyol Dios, qa te tnejil, kub' tb'inchin Dios ichin ex qya?* Gen. 1:27; 5:2; Mal. 2:15 Ex ikyxjo tq'ma: Tu'npetzi'n, kyjel ttzaqpi'n te ichin ttata ex tnana, noq tu'n tok meje tuk'a t-xu'jil. Ex kykab'ilx kchi okil te junch'in.* Gen. 2:24 Nya kab'el kyten, qala' junch'in. Tu'npetzi'n, nlay tz'el tpa'n te xjaljo, a s-ok tmujb'in Dios.
Xi kyqanin juntl majl: ¿Tze'ntzin tten te Moiséstz ttziye, tu'n t-xi' jun u'j te qya, ja' ntq'ma'ne qa o pa'yit tuk'a tchmil?* Deu. 24:1-4; Mt. 5:31
Xi ttzaq'win Jesús: Noq tu'n tpajjo manyor kujx kyanmi'n ja xi ttziyin Moisés, tu'n tkub' tpa'n ichin tib' tuk'a t-xu'jil. Me me te' te tnejil, nya iky te' tten. Tu'npetzi'n, kxel nq'ma'n kye'y, qa ma kub' tpa'n ichin tib' tuk'a t-xu'jil, qa nya noq tu'n tpaj ky'a'jin tu'n qya, exsin qa ma tz'ok meje tuk'a juntl, ma tz'ok aj ky'a'jil. Ex ankye k-okil meje tuk'a qya, a o tz'el lajo'n tu'n tchmil, ex ikyxjo, k-okil aj ky'a'jil.* Mt. 5:32; 1Co. 7:10-11
10 Me awotzin qe', a t-xnaq'tzb'in xi qq'ma'n: Qa iky tten jun ichin tuk'a t-xu'jiltz, b'a'npetlatz tu'n mi mejeye ichin.
11 Me ante Jesús tzaj tq'ma'n qe'y: Nya tkyaqilx ma tzaj q'o'n toklin tu'n mi mejeye; qala' o'kqexjo ma tzaj tq'o'n Dios kyoklin ikyjo. 12 Qu'n ila'ku tumil, tiqu'n nlay meje jun ichin: At junjun, titz'jlinxjo ikyjo; at junjuntl noq kyu'nxjal; ex at junjuntl ma txi kyq'o'n kyib', tu'n mi chi mejeye noq tu'n tpajjo ma txi kyq'o'nx kyib' tuk'a tkyaqil kyanmin toj aq'untl te Tkawb'il Dios, a at toj kya'j. Qa at jun aku b'antjo ikyjo tu'n, b'a'n tu'n tkub' tb'inchin.
Tej kykub' tky'iwlin Jesúsjo tal k'wal
(Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17)
13 Tb'ajlinxi' ikyjo, i b'aj tzaj kyi'nxjal junjun tal k'wal tk'atz Jesús, tu'n tkub' tq'o'n tq'ob' kyib'aj tu'n kykub' tky'iwlin, ex tu'n tna'n Dios kyi'j. Me awotzin qe', a t-xnaq'tzb'in, o ok te'n yisol kye', a i tzaj q'i'n kye' tal k'wal.
14 Me tzaj tq'ma'n Jesús qe'y: Kytzaqpinqetzji'y tal k'wal, tu'n kyb'aj tzaj laq'e nk'atza. Mi chi kub' kymeqo'n, qu'n kykyaqiljo k'wel kymutxsin kyib' tze'nqe tal k'wal lo, ayepen kye kchi okixjo toj Tkawb'il Dios.
15 Tej tb'aj tky'iwlin Jesúsjo tal k'wal, b'e'x ex tojjo tx'otx' antza.
Tej tyolin jun ku'xin q'inintaq tuk'a Jesús
(Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)
16 Tej t-xi' Jesús quk'iy, ul kanin jun ku'xin tk'atz, ex xi tqanin te: Ay, xnaq'tzil wenxixa, ¿Ti'n k'wel nb'inchi'n, tu'n nkanb'intejiy chwinqil te jun majx?
17 Xi ttzaq'win Jesús: ¿Tiqu'n ntzaj tq'ma'n qa wenqi'n? Nti'x jun te xjal wen tzalu'n twutz tx'otx', qala' o'kx te Dios. Me qa taja tu'n tten tchwinqila te jun majx, niminqekutzinjiy ojtxe kawb'il.
18 Ex xi ttzaq'win q'inin: ¿Me ankyeqe kawb'il?
Xi tq'ma'n Jesús te: Mi b'iyin.* Ex. 20:13; Deu. 5:17 Mi ky'a'jin.* Ex. 20:14; Deu. 5:18 Mi tz'elq'in.* Ex. 20:15; Deu. 5:19 Mi jaw b'ant yol ti'j jun a'la noq kukxjo.* Ex. 20:16; Deu. 5:20 19 Niminkujiy ttatiy ex tnaniy.* Ex. 20:12; Deu. 5:16 Ex k'u'jlinqekjiy tuk'iy tze'nkuxjo ntk'u'jlin te tib'.* Lv. 19:18
20 Xi tq'ma'n ku'xin: Tkyaqilx te' anetzi'n o b'ant wu'n. ¿Ti'tzin atx taj tu'n tkub' nb'inchi'n?
21 Xi tq'ma'n Jesús te: Qa taja tu'n toka tz'aqlexix, ku txi'y, ex k'ayinxjiy jni' at tey, ex oyinxjiy tpwaqa kye yaj. Ikytzin ktenb'ile tq'inimiljiy toj kya'j. Exsin lipektza wi'ja.
22 Me atzaj te' tb'inte ku'xin ikyjo, jaw b'isinx, qu'n tu'n manyor q'ininxtaq; ex b'e'x aj tja.
23 Ante Jesús tzaj tq'ma'n qe'y: Twutzxix kxel nq'ma'n kye'y: Kujx te', tu'n tokx jun q'inin toj Tkawb'il Dios. 24 Kxel nq'ma'n juntl majl kye'y: Jun paqxla aku tz'ex jun chej toj toyajil jun b'aq te slepb'il b'u'ẍ, tze'nkul te' tu'n tokx jun q'inin toj Tkawb'il Dios.
25 Atzaj te' qb'intiy ikyjo, b'e'x o jaw ka'ylaja, ex xi qqani'n te: Qa nlay chi okx q'inin toj kya'j, ¿Yajtzila' qetza? ¿Altzila kye k-okixtz?
26 O tzaj tka'yi'n Jesús, ex tzaj tq'ma'n qe'y: Nlay b'ant tu'n kyklet-xjal kyu'nx kyib'x. Me mete Dios kb'antil te' tu'n tkyaqil.
27 Me xi tq'ma'n Pegr te: Ma kyij qtzaqpi'n qe' tkyaqiljo attaq qe'y, ex ma qo ok lipe'y ti'ja. ¿Ti'tzila qetza qkanb'e?
28 Xi tq'ma'n Jesús: Twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, toj tq'ijil, a ja' ktx'ixpitile tkyaqil, aj nkub' qey ayi'n, a Tk'wal Ichin, tib'aj nq'uqb'ila, tuk'a tkyaqil nqoptz'ajiyila, ex ayetzin kye', tu'n ma chi ok lipe'y wi'ja, ex kchi k'wel qey kyib'aj kab'lajaj q'uqb'il, tu'n kykawi'n kyib'aj kab'lajaj ch'uq xjal te tyajil Israel.* Mt. 25:31; Lc. 22:30 29 Ex kykyaqilxjo jni' ma kyij kytzaqpi'n kyja, kyitz'in, kyaneb', kytata, kynana, kyxu'jil, mo kyk'wal, mo qa kytx'otx'j, noq tu'n npaja, okpin kykanb'il kye' jwe' k'al* Jwe' k'al, 100 n-ele maj kyxel tib'aj tkyaqiljo anetzi'n, ex jun chwinqil te jun majx toj kya'j. 30 Me nimx ja'lin ite'k te tnejil tzalu'n twutz tx'otx', me kchi kyjel te tch'ib'il, qa nti' kynimb'il. Ex nimx nti' kyoklin tzalu'n twutz tx'otx' ja'lin, me kchi okil te tnejil noq tu'n kynimb'il.* Mt. 20:16; Lc. 13:30

*19:4 Gen. 1:27; 5:2; Mal. 2:15

*19:5 Gen. 2:24

*19:7 Deu. 24:1-4; Mt. 5:31

*19:9 Mt. 5:32; 1Co. 7:10-11

*19:18 Ex. 20:13; Deu. 5:17

*19:18 Ex. 20:14; Deu. 5:18

*19:18 Ex. 20:15; Deu. 5:19

*19:18 Ex. 20:16; Deu. 5:20

*19:19 Ex. 20:12; Deu. 5:16

*19:19 Lv. 19:18

*19:28 Mt. 25:31; Lc. 22:30

*19:29 Jwe' k'al, 100 n-ele

*19:30 Mt. 20:16; Lc. 13:30