20
Jun techil tu'n Jesús kyi'j aq'nil toj tqan uv
Xi tq'ma'n Jesús: A Tkawb'il Dios toj kya'j, ikytzi'n tze'nku jun tajaw aq'untl; xi' qlixje wen toj plas jyol taq'nil, tu'n kyxi' aq'nil toj tqan uv. I kyijku b'ant kyuk'a, tu'n t-xi chjet jun pwaq twi' kyk'u'j junjun q'ij, exsin i xi tchq'o'ntz tzma toj ttx'otx', tu'n kyaq'nin.
Tej t-xi' tajaw aq'untl juntl majl, otaq tz'ok b'eljaj or te qlixje, ex i ok tka'yin txqantl xjal ite'taq toj plas, nti'taq kyaq'in. Xi tq'ma'n kye: Ikyqex kyeji'y, ku kyxi'y aq'nil toj tqan wawala, ex kxel nchjo'n twi' kyk'u'ja toj tumil tz'aqle. Ex b'e'x i xi' kyej xjal aq'nil.
Ante tajaw aq'untl xi' juntl majl, te tok niky'jin q'ij, ex te' tok oxe or te qale, ex i b'aj xi tchq'o'n txqantl aq'nil toj aq'untl. Atzaj te' tok jwe' or te qale, xi' juntl majl toj plas. I knet junjuntl tu'n antza, nti' kyaq'in, ex xi tq'ma'n kye: ¿Tiqu'n ite'y tzalu'n, a ma tz'ex q'ij, ex nti' ch'in ma chi aq'ni'n?
Me ankye' xjal xi kyq'ma'n: Qu'n mix a'l jun ma tzaj q'mante qaq'i'n.
Ex xi tq'ma'n ichin kye: Ku kyxi'y aq'nil toj wawala, ex k'a' txi nchjo'n twi' kyk'u'ja toj tumil tz'aqle.
Atzaj te' qok yupj, xi tq'ma'n tajaw aq'untl te nejinel kye aq'nil: Txkonqetzjiy aq'nil ja'lin, ex chjonxa twi' kyk'u'j. Antza xi xkyeye kyuk'a i pon qalexi, tu'n tpon b'aj kyuk'a i b'aj kanin qlixje.* Lv. 19:13; Deu. 24:15
I b'aj tzaj laq'e aye, a o'kx jun or i aq'nin, ex teyile junjun xi ttzyu'n jun pwaq te twi' kyk'u'j, nyakutlaj otaq tz'ex kyq'ij tu'n kyaq'nin. 10 Tej kyb'aj pon chojb'aj kye', a b'e'x i b'aj okx aq'nin qlixje, kub' kyb'isin qa nimxixtaq ch'intl kypwaq tu'n ttzaj kytzyu'n, qu'n tu'n b'e'x i okx aq'nil liwey. 11 Me atzaj te' tok kyka'yin kyinxljo tze'nqekul kye', aye' i ok aq'nil yaj, b'e'x i b'aj ja yolin kyxolile, ex xi kyqanin te tajaw aq'untl: 12 ¿Ti'n qu'n kyinx kye' ẍi b'aj ok aq'nil yaj twi' kyk'u'j s-ex tze'nkuljo qe, exsin b'e'x xqo ok qe' qlixje, ex ma tziky'x aq'untl ex tqan q'ij qu'n?
13 Me ante tajaw aq'untl xi ttzaq'win: Ay, wuk'a, me nti' jun we' nya b'a'n ma kub' nb'inchi'n kyi'ja. Qu'n ma qo kyijku kyuk'iy, tu'n kyaq'ni'n wuk'iy tu'n jun tal pwaq jun q'ij. 14 Qala' kytzyu'nxji'y kypwaqa, ex kux chi ajxiy, qu'n waja tu'n kyok nchjo'nji'y aye' yaj ẍi ul aq'nil kyinxjo tze'nku kye'. 15 ¿Ma nti'tzin we' woklin ti'j npwaqa, tu'n tkub' nb'inchi'n noq alqe waji'y? ¿Mo qa nlo'chj kye' kyk'u'j, tu'n so'jqi'n?
16 Ex xi tq'ma'n Jesús: Qu'n ikytzi'n, ayetzi'n nti' kyoklin kywutzxjal tzalu'n twutz tx'otx', kchi okil te tnejil. Ex ayetzi'n ite'k te tnejil ja'lin, kchi okil te tch'ib'il.* Mt. 19:30; Mr. 10:31; Lc. 13:30
Tej tyolin Jesús te tox majin ti'j tkyimlin
(Mr. 10:32-34; Lc. 18:31-34)
17 Tej t-xi' Jesús toj tb'e tzma Jerusalén, o xi tk'le'n a awo'y kab'lajaj t-xnaq'tzb'in qjunalxa, ex tzaj tq'ma'n qe'y: 18 Ikytzi'n tze'nku n-ok kyka'yi'n, ch'ix qjapin Jerusalén, a ja' ayi'n, a Tk'wal Ichin, kchin xel k'ayi'n kye' kynejil kypale Judiy exsin kye' xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il. Kyq'ma'b'il qa ayi'n at npaja, noq tu'n nkub' b'yo'n. 19 Kchin kxel kyq'o'n toj kyq'ob'jo nya aj Judiy, tu'n wok xmayi'n kyu'n, tu'n wok kylank'i'n, ex kchin k'wel kyb'yo'n twutz cruz. Me toj toxin q'ij, kchin jawil anq'i'ntla.
Tej t-xi tqanin tnana Santyaw ex Juan jun b'a'n te Jesús
(Mr. 10:35-45)
20 Tb'ajlinxi' ikyjo, tzaj laq'e tnana Santyaw ex Juan, aye' tk'wal Zebedey, tk'atz Jesús junx kyuk'a tal, ex i kub' meje twutz, ex xi tqanin jun b'a'n kyi'j tal.
21 Xi tqanin Jesús te: ¿Ti'tzin tajach?
Ante qya xi ttzaq'win: Wajatla'y, tu'n kykub' tq'uqb'in wala toj Tkawb'ila toj tman q'ob'a ex juntl toj tẍnayaja kawil tuk'iy.
22 Me ante Jesús xi ttzaq'win: Mi n-el kyniky'a te' ntzaj kyqani'n we'y. ¿Ma akutzin tziky'x kye' kyu'n, tkyaqiljo jni' kky'elix wu'n?
Ex xi kyq'ma'n Santyaw tuk'ax Juan te: Ok kky'elix qe qu'n.
23 Xi ttzaq'winl Jesús kye: Twutzx te', akula tziky'x kye kyu'n tze'nku we' kky'elix wu'n, me atzin tu'n tkub' qe jun kye' toj nman q'ob'a ex juntl toj nẍnayaja kawil wuk'iy, nyaqin we' ti'j te'; qala' a nMa'n, qu'n o'kxte ojtzqilte ex b'ilte alqe kxele tq'o'ne.
24 Atzaj te' qb'intiy, awo'y lajajtl t-xnaq'tzb'in ikyjo, b'e'x tzaj qq'oja kyi'jjo kab'el kyitz'in kyib'. 25 Me o xi ttxko'n Jesús, ex tzaj tq'ma'n qe'y: Ojtzqi'nl kye' kyu'n tze'n kytenxjal nya nimil; qu'n ayetzi'n tnejil kawil, qa ti'x jun ti', manyor tx'u'jqex tuk'a kykawb'il, qu'n nyakuj etzinqe kyu'n. 26 Me atzin kyxola, nya iky te'. Qala' ankye te' taj tu'n tok te nim toklin kyxola, il ti'j tu'n tajb'in kye txqantl.* Lc. 22:25-26 27 Ex ankye taj tu'n tok te tnejil, il ti'j tu'n tok tze'nku jun aq'nil te jun majx kye txqantl.* Mt. 23:11; Mr. 9:35; Lc. 22:26 28 Qu'n ikytzi'n tze'nku we', ayi'n, a Tk'wal Ichin, mi ẍin ul we' tu'n kyajb'inxjal we'y; qala' ayin we' tu'n wajb'i'n kye txqantl, ex tu'n t-xi nq'o'n nchwinqila te kyxel, tu'n kyklet te jun majx.* Lc. 22:27
Tej kyq'anit kab'e moẍ tu'n Jesús
(Mr. 10:46-52; Lc. 18:35-43)
29 Atzaj te' kyja'taq qetza tuk'a Jesús toj tnam Jericó, nimku xjal ok lipe qi'ja. 30 Ex attaq kab'e moẍ q'uqleqetaq ttzi b'e. Tej kyb'inte tiky' Jesús antza, i jaw ẍch'in: Tata, ay tyajil qtzan nmaq kawil David, q'aq'intz tk'u'ja qi'ja, chi chi'.
31 Me b'e'x i ok i'lin kyu'n jni' xjal, tu'n nchi ẍch'in. Me ayetzin kye' moẍ, noqx kyja i jawe ẍch'in kujxix: Tata, ay tyajil qtzan nmaq kawil David, q'aq'intz tk'u'ja qi'ja.
32 B'e'x kub' we' Jesús, i tzaj ttxko'n moẍ, ex xi tqanin kye: ¿Ti'n kyaja tu'n tok nb'inchi'n kyi'ja?
33 Tzaj kytzaq'win moẍ te: Ay, Tata, qaja tu'n kyka'yi'n qwutza, chi chi'.
34 B'e'x tzaj q'aq'in tk'u'j Jesús kyi'j, ex ok tmiko'n kywutz. Ex texjo paq, tjqet kyej moẍ kywutz, ex b'e'x i ok lipe ti'j Jesús.

*20:8 Lv. 19:13; Deu. 24:15

*20:16 Mt. 19:30; Mr. 10:31; Lc. 13:30

*20:26 Lc. 22:25-26

*20:27 Mt. 23:11; Mr. 9:35; Lc. 22:26

*20:28 Lc. 22:27