^
Aj Filipos
Jun q'olb'il kye nimil toj tnam Filipos
Nna'n Pabl Dios kyi'j nimil
Nimxixtl toklin Jesucrist tib'aj tkyaqil toj tchwinqil Pabl
Qo ok tze'nku te Jesucrist
Awotzinqe a nimilqo, tu'n qok te jun yek'b'il kywutz nya nimil
Kab'e tb'anil nimil: Timotey ex Epafrodito
Nya tu'n qb'inchb'in aku qo klete
Tok tilil qu'n tu'n qkanb'in te' a o tzaj ttziyin qMan Dios
Kukx qo tzalaj toj tkyaqil noq ti'j tb'i qAjaw
Qo ximin ti'j tkyaqil wen
Jun oyaj te Pabl kyu'n aj Filipos
Jun q'olb'il kye nimil tu'n Pabl, noq tu'n tjapin b'ajjo tu'j lo