4
Yaa'n ba'n tu'n kxi' lpe ti'j tik'ch at twitz tx'otx'
¿Tikentzen n-el cyiiq'uen cyiiba bix nchi k'ojla? At k'oj cyxola tu'n tlaj cyexa cyajbila. Jtaj cynaabla aj il nk'ojl ti'j cynaabla ma tzaj tk'o'n Dios. N-oc cyk'a'bena tik'ch cye cyuyey, pero min ncnet cyu'na. Ncub cybyo'na xjal, bix nuk nchi jyona cyexa cyajbila, pero min ncnet cyu'na. Nchi'lec cyc'u'ja cyi' juntl, bix at nim k'oj cyxola. N-oc cyipena ti'j tu'n tcnet cyu'nxa, pero min txi' cykanena te Dios. Ju' tzunj, mintii' ma k'oj cyey tu'n. Oj nchi na'na Dios, min txi' cykanena texin ti tten tu'n cyajbena texin. Nuk nchi k'umena texin ti cyaja. Ju' tzunj, mintii' ma k'oj cyey. Oj cyaja nuk cyexa cyajbila bix yaa'nj te Dios, ju' key tisen jun xuuj at tchmil pero nxi' ttziyan juntl xinak. ¿Mimpa tz'el cyni'ya ti'j ka ma pon cyc'u'ja nuk ti'j tik'ch at twitz tx'otx', nchi k'ojl tzuna ti' Dios? Ju' tzunj, alcyej xjal taj tu'n t-xi' lpe ti'j tik'ch at twitz tx'otx', n-oc tk'on tiib te aj k'oj ti' Dios. ¿Ti toc cyu'na? ¿Nukpa tajx nbyan tuj tyol Dios nim taj Dios tu'n kten nuk te texin? Min. E bint ko' tu'nxin te texin. Bix at mas tipemal Dios twitzj tipemal knaabl aj il, bix taj Dios ko tzaj tonen. Ju' tzunj, tzin tkba'n tyol Dios cyjulu: “At tk'oj Dios cyi'j ke xjal nuk nbaj cyniman cyiib, pero kej xjal n-oc cyk'on cyiib te ch'in, tzin tk'o'n Dios t-xtalbil cye,” tz̈i tyol Dios.
Ju' tzunj, mi'n chi nimana tajbil taaw il, sino cyk'onx cyiiba tjak' tcawbil Dios. Ka ma chi we'xixa twitz taaw il, q'ueleltzen lk'e cyi'ja. Ka ma chi tzaj lk'ey ti' Dios, jax ctzaal lk'e cyuyey. Key ma chi binchan il, mi'n tz'ajbentl cyk'aba tu'n tbint mas ka' tu'n. Bix key at ca'ba twi' cyanem, mi'n che'x lpey ti'j tik'ch at twitz tx'otx'. Cytxjoma cyanema. Tu'n t-xi' cyyeec'ana ka ma cyaj cyk'o'na ka', chi bisena bix chi ok'a. Tz'ocxit cytzebla te cyook'bila bix cytzalajebla te bisbajil. 10 Ka ma tz'oc cyk'on cyiiba te ch'in twitz Dios, ctzaaltzen tk'o'nxin cyey tu'n cyoca te nim.
Yaa'n ba'n tu'n kyole ka' ti' juntl ocslal
11 Key ocslal, mi'n chi yolena ka' ti' juntl ocslal cyxola. Ka ma chi yolena ka' ti'j juntl ocslal, nchi k'ojl tzuna ti'j jtzin tkba'n ley, bix ju' tzunj tzin cykba'na at mas cynaabla twitz ley. Ka ma chi i'ya tibaj ley ju'wa, yaa'ntzen ete'y tjak' tley Dios, sino ma chi oca k'olte ley tisen Dios. 12 Pero junx K'olte ley at, bix jaxin kbalte ka ba'n bix ka ka' ma bint tu'n jun xjal. Yaa'n ejee'y chi kbalte alcye kej xjal chi cletel bix alcye kej xjal chi xe'l tuj k'ak', sino jaxin.
Mi'n ko bisen ti'j ti pjel nchi'j
13 Ja'lewe at jun tumel cxe'l nkba'na cyej xjal cyxola min nchi ximan ti' Dios. Tzin cykba'n cyjulu: “Ja'lewe bix ka nchi'j ko xe'l tuj jun tnom. Ko temel jun jnabk'i tu'n kq'ueyen bix tu'n kcaman nim pwak,” tz̈ike. 14 Pero mintii' tumel cyuyey ti pjel tuj cychunk'lala nchi'j. Jkchunk'lal tisen ch'in muj tuj nuk jun rato n-el naj. 15 Mas ba'n tu'n cykbantiya cyjulu: “Ka ma tzaj tk'o'ntl Dios kchunk'lal, ckbincha'tzen jlu bix ka jaj lu,” tz̈i cybela. 16 Pero ja'lewe, min txi' cykba'na ju'wa, sino ncub cynic'u'na cychunk'lala bix min txi' cyxi'mana ti'j ka ma tzaj tk'o'n Dios cyk'ija. Pero yaa'n ba'n njaw cyniman cyiiba. 17 Ju' tzunj, n-el cyni'ya ti'j alcyej ba'n tu'n tbint cyu'na, bix ka min ma bint cyu'na, attzen cyila ti'j.