5
Jaj jun tk'oj Dios cwel cyibaj xjal k'ine ka mi'n nxi' cybi'n tyol Dios
Ja'lewe at jun nyola te cyej xjal nuk ma tz'oc cyk'on cyiib tu'n tchmet cyk'inemal. Chi ook'ela bix chi s̈-ila, cuma cwel tk'oj Dios cyibaja. Pjel cyk'inemala bix cyxbalena tbanel, tisen tzunj oj nk'ey at cyey bix oj nbaj twaa'n poc' cyxbalena. Pjel cypwaka, tisen oj nbaj acumax jun xcbil. Bix oj tbaj cypwaka, c'ajbeltzen jlu te jun yec'bil jax ju'x cyey chi pjela, cuma chi xe'la tuj k'ak'. Cyuj k'ij ja'lewe te ja mitkna'x tul meltz'aj Kaaw, nuk o'cx n-oc tilel cyu'na tu'n tchmet cyk'inemala. Jey', ¿ti min e xi' cyk'o'na twi' cyc'u'j kej ak'anal e jaw chmonte twitz cyawala? Nchi s̈-in, bix tk'ajk'ajel cywi' ma canan tuj tẍquin Dios, ja Taaw cykilca. Ma tz'oc cyk'on cyiiba nuk ti'j tu'n tiy' cynink'ija twitz tx'otx' bix ti'j jawnexsen tbel cyway. Pero tisen jun wacẍ nwaa'n bix ncub laa'nexjil nuk tu'n tcub byetjil tu'n q'uey chi'pj, jax ju'x cyey, ch'ixc'a tul canan jk'ij tu'n Dios tu'n tcub tk'oj cyibaja. Kej xjal mintii' cyil bix mlay bint tu'n cyco'pante cyiib cywitza, ma che'x cyii'na cywitz juez tu'n cycub byet.
Il ti'j tu'n tten kpasensya bix tu'n kna'n Dios
Ju' tzunj, key ocslal, ten cypasensyey. Tzul meltz'aj Kaaw. Ju' tzunj, cyk'o'nc cyipena ti'j tu'n tiy'x q'uixc'aj cyu'na ojxe tulxin. C'oquel cyc'u'ja ti'j jun awaal. At tpasensya tu'n nayon alcye k'ij tu'n tul canan ttzi jbalel, bix oj ttzaj jbal, nayontzen ti'j jaatx'en c'ajbel te te. Jax ju'x cyey, ten cypasensyey, bix tu'n tke cyc'u'ja, cuma cpomel k'ij tu'n tul meltz'aj Kaaw. Ejee'y ocslal, mi'n chi yolena yaa'n ba'n cyi' juntl cyxola, tu'ntzen mi'n cub castiwa cyibaja tu'n Kaaw. Yaa'n ja cyey cyaak'ena tu'n cyoc xjal tuj xkelbil cywitza. Cpomel tej k'ij tu'n tul Kaaw, bix oj tulxin, jaxin kbalte ka ba'n bix ka yaa'n ba'n tbinchben cykilca juun ocslal. 10 Ejee'y ocslal, chi lpec'a ti'j yec'bil e cyaj cyk'o'n kej tyolel Dios te ootxa. Nim pena oc cyi'jxin tuj cyaak'enxin te t-xel Dios, pero iy'x cykilca cyu'nxin tuya cypasensyaxin. 11 Jey', cy'iwla'n tuj kwitz kej xjal ma chi xcye oj n-oc pena cyi'j. N-ul tuj cyc'u'ja jyec'bil te ktzan kiy'jil Job. Nimxsen q'uixc'aj iy' twitzxin, pero o cybiy ti e baj texin te manc'bil. Nimxsen xtalbil e tzaj tk'o'n Kaaw texin, cuma n-oc cy'ixbe tc'u'j Kaaw ki'j, bix ntzaj tk'o'nxin lastim ke.
12 Ejee'y ocslal, ilxsen ti'j tu'n cyyolena tuya jun cyyola jaxxix. Mi'n txi' cykba'na “tzkinn Dios” tu'n tcywix cyyola. Mi'n txi' cykba'na “jax tu'n Dios tuj cya'j” bix ka jax tu'n juntl biybaj twitz tx'otx', tu'n tcywix cyyola. Ka oc, nuk o'cx cykbay ka oc. Pero ka min, nuk o'cx cykbay ka min. Cybinchama ju'wa, tu'ntzen mi'n cub castiwa cyibaja. 13 Pero ka ma tz'oc q'uixc'aj cyi'ja, ba'ntzen tu'n ttzaj cyna'na tbi Dios. Bix ka at cytzalajebla, ba'ntzen tu'n cybitzena.
14 Ka at jun yaab cyxola, ba'n tu'n ttzaj ttxco'n kej nejenel cyxol ocslal, tu'n tcub cyk'o'n aseyt te olivo tibaj, bix tu'n cyna'n Dios ti'j yaab, tu'ntzen tk'anj tu'n Kaaw. 15 Bix oj cyna'n Dios ti' yaab, ka ma tz'oc ke cyc'u'j ti' Dios, ck'anjeltzen tu'n Kaaw, bix ka otk binchan il, cnajsetel til.
16 Cykbanx cyila cyxolxa, bix chi na'na Dios cyi'ja cyxolxa, tu'ntzen cycyaja ba'n. Nimxsen nbaj oj nna'n jun xjal jiquen twitz Dios tuya cykil tc'u'j. 17 C'oquel cyc'u'ja ti'j Elías, ja tyolel Dios te ootxa. Nuk xjalxin tisen ke. Pero e na'n Dios tuya cykil tc'u'j tu'n mi'n tzaj jbal tuj ttanem, bix mintii' jbal e tzaj tuj oxe jnabk'i tuya wukak xjaw. 18 Bix lwewa juntl maj e na'n Dios, tu'n ttzaj jbal. Bix e tzajtzen jbal, bix e tak' tx'otx' twitz tawal.
19 Key ocslal, ka at jun cyxola ma cyaj tcye'yen jyol jaxxix, bix ka ma tzajtz meltz'aj tu'n tonbil juntl ocslal, 20 tz'elxix cyni'ya ti'j jlu, oj ntzaj tonen jun ocslal juntl ocslal tu'n tcyaj tk'o'n jbe yaa'n ba'n, ccleteltzen ja ocslal binchal il lu twitz cyamecy te junx maj, bix cnajsetel cykilca til.
O'cx nyolja.