3
Tsa² cˀoa⁴-sˀin² ja³ˀa²ya³-no³ cao⁴ Cristo, ti⁴jnchi¹sjao³ jme³-ve⁴ xi³ tsˀe⁴ ncˀa³jmi³, jña³ ti¹jna³ Cristo. Ti¹jna³tˀa³ ntsja³ nca³qui²xi⁴ Ni³na¹. Ti⁴cja³ˀai³tsjaon³ tˀa³tsˀe⁴ jme³-ve⁴ xi³ tjin¹⁴ ncˀa¹, a³li² tˀa³tsˀe⁴-jin² jme³-ve⁴ xi³ tjin¹ i⁴ son³ˀnte³. Je³cˀaon³, cˀoa⁴ je² cjoa⁴vi³jna³chon³-no³ ya⁴ ti¹jna³-ˀma³tˀa³-le⁴ Ni³na¹ nca³ ti³yo³cao⁴³ Cristo. Cˀia⁴ nca³ Cristo, ti⁴je²-ni³ cjoa⁴vi³jna³chon³-no³, sa⁴sen¹jna³va³sen³, cˀoa⁴-ti⁴ jon²-ˀni³ si⁴ncha¹va³saon³ cao⁴ je² cao⁴ cjoa⁴je³ya³.
Je² ni⁴ma⁴ xi³ jchi¹nca³ cˀoa⁴ je² ni⁴ma⁴ xi³ cho⁴tse⁴
Ti⁴ncha³chˀao³-lao⁴³ yao³-no³, jo³-ni³ tsa² ti³ni²cˀaon⁴³ yao³-no³, tˀa³tsˀe⁴ je² cjoa⁴ xi³ tjin¹ son³ˀnte³: cjoa⁴cha³jnqui³, cjoa⁴jnti³, cjoa⁴chi⁴nca⁴, cjoa⁴ xi³ me³-le⁴ xi³ chˀao³ tjio¹, cjoa⁴xin²ta³con², xi³ jo³-ni³ tsa² xi³ ve³xcon¹ xco¹son². Coi³ cjoa⁴ cjoa⁴jti³-le⁴ Ni³na¹ fa³ˀai³tsao³tˀa³-le⁴ cho⁴ta⁴tsˀa³ntjai²cjoa⁴. Cˀoa⁴-ti⁴ jon²-je⁴ nca³sˀa⁴ cˀoa⁴-ti⁴sˀin² tsa³qui³ma³jin³-lao⁴³ cjoa⁴-ve⁴, cˀia⁴ nca³ tsa³qui³yo³cao⁴³. Cˀoa⁴-ti⁴ jon²-je⁴ ntˀai⁴-vi⁴ ti⁴ca³tio¹³ nca³yi³je³ cjoa⁴-vi⁴: cjoa⁴jti³cha³ta³con², cjoa⁴jti³, cjoa⁴tsˀen⁴, cjoa⁴ˀaon³ta³con², en¹ xi³ chˀao³ tso² xi³ vi³tjo³ ntso⁴ˀvao³. A³li² en¹nti³so³-jin² vˀai²-lao⁴³ xi²nquio⁴³, nca⁴ je³qui³chja³ˀa²xin²-lao⁴³ yao³-no³ je² ni⁴ma⁴ xi³ jchi¹nca³ cao⁴ cjoa⁴ xi³ qui³sˀin³. 10 Je³qui³chjoao¹³ je² ni⁴ma⁴ xi³ cho⁴tse⁴, xi³ je³cji³ma³cho⁴tse⁴ya³ cao⁴ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³ xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ jo³ cjoan³ je² xi³ tsa³cˀe¹nta³ nca³ je². 11 Ntˀai⁴ li²coi³ jcha⁴-le⁴ cho⁴ta⁴ griego, ni⁴ cho⁴ta⁴ judío-jin², xi³ cjoa⁴circuncisión, ni⁴ xi³ tsi² tsa² cjoa⁴circuncisión-jin², ni⁴ cho⁴ta⁴ xi³ cja⁴ˀai¹ nchja⁴-jin², ni⁴ cho⁴ta⁴ escita-jin², ni⁴ xi³ tjio¹nˀion¹, ni⁴ xi³ tjio¹ntai¹-jin². To⁴je² Cristo to⁴je²-sa³ xi³ ti¹jna³, cˀoa⁴ ti¹jna³jin³-le⁴ nca³yi³je³. 12 Jon² nio¹³ xi³ Ni³na¹ tsa³cja³ˀa¹jin³-no³, xi³ tsjao³, xi³ Ni³na¹ tsjoa³que³-no³. Cˀoa⁴-sˀin² ti⁴cˀa³ntjai²yao³ yao³-no³, ca²ta³sˀe³-no³ cjoa⁴ma⁴ta³con², cao⁴ cjoa⁴nta³, cao⁴ cjoa⁴yo⁴ma⁴ cjia³ta³con², cao⁴ cjoa⁴ntˀe¹, cao⁴ cjoa⁴tse³ta³con². 13 Ti⁴cjain¹-lao⁴³ xi²nquio⁴³, ti⁴cha³tˀa³ nca³ˀi⁴nca³jan¹-lao⁴³ xi²nquio⁴³, tsa² jnco³ xi³ fa³je¹tˀain³ xi¹ncjin¹. Jo³ qui³sˀin³ Cristo nca³ qui³si³cha³tˀa³-no³, cˀoa⁴tˀiaon⁴³ nca³ jon². 14 Je² nca³ ti¹tjon²-le⁴ nca³yi³je³ cjoa⁴-vi⁴, ca²ta³ma³tsjoa³chao³ xi²nquio⁴³, nca³ je² cjoa⁴tjao²cha³ xi³ nta³ vˀe¹cjao²-na¹, cˀoa⁴ si¹jnco³-na¹. 15 Je² cjoa⁴nchˀan¹ta³con²-le⁴ Ni³na¹ ca²ta³va³te¹xo³ma³-le⁴ ni⁴ma⁴-no³. Cˀoa⁴-sˀin² qui³no²cjoa⁴-no³ nca³ ca²ta³njen³-nchˀan¹jin³-no³, nca³ to⁴jnco³ yao³ nio¹³. Tˀao²³ cjoa⁴nta³. 16 Je² en¹ xi³ tˀa³tsˀe⁴ Cristo ca²ta³sˀe³jin³ ni⁴ma⁴-no³, ca²ta³ma³ncjin²ya³ ja⁴jin³ ni⁴ma⁴-no³. Ta³co²ya³-lao⁴³ tˀe²ne²-lao⁴³ xi²nquio⁴³ cao⁴ nca³yi³je³ cjoa⁴ˀi³sen³ta³con². Ti⁴jnta¹-lao⁴³ Ni³na¹ je² en¹-le⁴, ti⁴jntao¹³ je² xi³ vˀa³sje³je³ya³ Ni³na¹, ti⁴jntao¹³ ja⁴jin³ ni⁴ma⁴-no³. Nca³ sin³ nca³ nta³ ti⁴jnta¹-lao⁴³ Nai³-na¹ ja⁴jin³ ni⁴ma⁴-no³, nca³ cˀoai⁴-lao⁴³ cjoa⁴nta³. 17 Je² nca³yi³je³ xi³ nˀiaon²³, tsa² cao⁴ en¹-no³ tsa² cao⁴ ntsao⁴³, cˀoa⁴tˀiaon⁴³ nca³yi³je³ jo³-ni³ tsa² cho⁴ta⁴ xi³ yˀa³ jan³ˀain¹-le⁴ Nai³-na¹ Jesús. Tˀai²-lao⁴³ cjoa⁴nta³ Ni³na¹ Nˀai³-na¹ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ Jesús.
Je² cjoa⁴ xi³ ma³chjen¹ nca⁴ sˀe³-na¹ ni⁴ma⁴ xi³ cho⁴tse⁴
18 Jon² xi³ ya¹nchjon¹ xi³ chi³xaon³, na³nqui³ ti⁴yo³-lao⁴³ xˀin⁴-no³, jo³-sˀin² va³quin²-no³ nca³ ti³yo³cao⁴³ Nai³-na¹. 19 Jon² xi³ xˀion⁴³ xi³ chi³xaon³, tjao²cha³ ca²ta³mao³ ya¹nchjin¹-no³, a³li² tsˀen⁴cao⁴-jin² mao³. 20 Jon² xi³ ˀnti¹tio³, ti⁴tjo³son²-lao⁴³ xi³jcha¹-no³ nca³yi³je³. Je²-vi⁴ xi³ cjai¹ sa³sen¹-le⁴ Nai³-na¹. 21 Jon² xi³ nˀai³ ˀmi²-no³, a³li² si³-jin² ni²cao⁴³ xti³-no³, jme¹-ni³ nca³ tsi² tsa² si⁴cja³ˀa³jen³-si¹ni³con³. 22 Jon² xi³ cho⁴ˀntao³, ti⁴tjo³son²-lao⁴³ je² nai³-no³ xi³ i⁴ son³ˀnte³ nca³yi³je³. A³li² to⁴cˀia⁴² ni²xao¹³ nca³ ti¹co³tsen³, nca³ nta³ si⁴tsjoa³-lao⁴³ nai³-no³, to⁴nca³ nˀion¹tˀa³-ta³con²³ ca²ta³mao³ nca³ vi³jcon¹-lao⁴³ Ni³na¹. 23 To⁴jme³-ni³ xi³ sˀiaon⁴³, tsjoa¹ cˀoa⁴tˀiaon⁴³, tˀa³tsˀe⁴ Nai³-na¹ ni¹, a³li² tˀa³tsˀe⁴ cho⁴ta⁴-jin². 24 Je³ˀyao³ nca³ je² Nai³-na¹ tsjoa¹-no³ chji¹-no³ xi³ cjoa⁴qui²xi⁴, je² cjoa⁴tjao² xi³ ti¹jna³ xi³ tˀa³tsaon⁴³, nca⁴ je² Nai³-na¹ Cristo cji³ma³chjen¹-lao⁴³. 25 To⁴nca³ je² xi³ cjoa⁴tsˀen⁴ sˀin¹, cˀoa⁴-ti⁴sˀin² coan⁴chji¹-le⁴ xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴tsˀen⁴ xi³ qui³sˀin³. To⁴nco¹son²-nio³ nca³tsˀio³ nqui³xcon⁴ Ni³na¹.