1 PEDRO
1
Yojo in mexe wetfelii pe' olots yijayan pa' Intata.
Yakha' Pedro, apóstol ha' Jesucristo. Ha'ne witfaakanek hika' qu' net'ejuyii pekhewe' yak'eskii te'nekumhi'yiiji' i'ni' he' sehel Ponto, Galacia, Capadocia, Asia qa ha' Bitinia,* Lc 6:14; Gn 23:4; Sal 39:12; He 11:9,13; 1P 2:11; Jn 7:35; Stg 1:1; Hch 2:9; 6:9; 10:32; 16:6-7; Ga 1:2; Mt 22:14; 24:22; Tit 1:1 qa in t'ejuyets pa' ƚikfeliya'xkii pa' Intata Dios, enewe'en hayiits t'eku'miiji' pa'aj. Qa in ta'ƚets iye in nili'jju' pa' Espíritu Santo qe qa' netk'enets ha' Jesucristo, qa pe' ƚ'athits ha' Jesucristo qa yiwamhitik'i pe' ƚewuƚ'ets. Pa' ƚeqi'fenkeye'j pa' Intata qa pa' wit'ikesimeya'xƚekii qu' week neƚuts ijayi'ƚijfik'i qu' qitsi'iƚ e'mha.* Ro 8:29; 1P 1:14,20,22; 2Ts 2:13; He 9:12; 10:22; 12:24
Pa' yija' ine'm inwetjumtikineyejeyik'ui.
Neniwqinhetji'ha pa' Dios qa Ƚatata iye ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo, hikpa' qi pa' ƚeq'iltax'inij qa yaqsiijkii in ewi'ƚij iye in jinekfik'ikii qe ta'ƚets in iƚa'x iye ha' Jesucristo, qa aka'an qa jiyeƚisij pa' yija' ine'm inwetjumtikineyejeyik'ui* 2Co 1:3; Ef 1:3; Ga 6:16; Tit 3:5; Jn 1:13; 3:3,7; Stg 1:18; 1P 1:23; 3:21; Hch 23:6; 1Ts 1:3; 1Co 15:20 qu' jintestiitaxij pe'qu' jinatsat'etsij hatse' hikpe' nite' ƚipipji' yijat'ij qa nite' ƚeke' qu' uƚ'etse' qa ƚunyejei pakha' hats ƚunyejei, hikpe' hats wanaqsij ine'm na' wa'sji'.* Hch 20:32; Ro 8:17; Col 3:24; 2Ti 4:8 In ta'ƚets pa' nite' eqekuyejeyi'ƚ, qa pa' ƚet'unha'x pa' Intata qa nejeƚi'ƚ ewets hats'inha qu' esti'yi'ƚij hatse' pa' witiƚa'x, hikpa' hats yaji'let qu' nethiniƚij hatse' pa' Intata pakha' teke'lenju' ƚahats'ij.* Jn 10:28; Fil 4:7; Ro 8:18; 2Co 4:17; He 12:11; 1P 4:13; 5:1,10; Ap 15:1; 21:9 Qa aka'an qa hik aka' ka' qi in ne'sinheti'ƚi'mkii, qa ha'neƚi'ij ha'ne ƚahats'ij qa ƚ'ajƚi'ij qu' mexe aats'e'eƚij qe ta'ƚets pe' witaqjaajinkeyejei, qu' nana'l.* Stg 1:2; 1P 4:12 Qe in tajaajinhetii pa' nite' eqekuyejeyi'ƚ qa hik ƚunye'j ne'ej oro qe tajaajinheti'yij na'aj fe't, hik ne'ej oro nite' pakhaa'ij qu' nana'l, qa pakha'ƚe nite' eqekuyejeyi'ƚ in nite' yeqenijanij in tajaajinhetiitax qa' les qu' qi qu' ƚe'wise' t'anipji' pe' oro, qa' netesti'yij iye pa'qu' ƚesa'xe' qa pa'qu' ƚuk'eyeji' iye qu' ne'twenhetiitax iye ha' Jesucristo.* Stg 1:3; Is 48:10; Zac 13:9; Mal 3:3; 1Co 3:13; 4:5; 2Co 5:3; Fil 3:9; Ap 14:5; Ro 2:7,10,29; Lc 17:30 Hikha' nite' ƚi'wentaxi'ƚ, qa ƚisu'unƚi'iƚ, qa hane'ej iye nite' ƚi'wentaxi'ƚ, qa nite'ƚe ƚeqeku'uƚ, qa ekheweli'ƚ qa qi in e'ƚe'sitsi'ƚi'mkii qa pa' esaxitsiƚi'mkii qa nite' ƚeke' pe'qu' wi'tlijeye' qu' nenittaxiji'.* 1Jn 4:20; Ex 33:20; Ro 8:24; Jn 15:11; 2Co 6:10 Qa pakha' hats ƚamiti'ƚji' in nite' ƚeqeku'uƚ mexe hamik'ui pakha'an hikpa' pa' witiƚijii. 10 Pe' profetas'ik'i qi in yejeƚtaxijupkiiha pa'aj in t'ejuyets pa' witiƚijii qa nifelji'ijtax iye pakha' ƚeq'ilta'x pa' Intata qu' nanami'ƚ ewetsju'.* Lc 1:70; 10:24; 16:16,29; 18:31; 24:25,27,44 11 Pa' ƚeqe Espíritu ha' Cristo i'nji' pa'aj pe' profetas'ik'i qa yikfelitets qu' qi pa'qu' naats'e'ej ha' Cristo qa yikfelitets iye pa' qi ƚe'wis qu' ƚunye'je'kii qu' nanaxijik'i pa' yaats'e'ej. Qa pe' profetas'ik'i qa yisu'untax qu' nenikfe'lij ƚekpa' Cristo qa yisu'untax iye qu' nenikfe'lets pa'n ipƚu'uk'ui qu' namets pa' yaats'e'ej.* Ro 8:9; Mt 26:24; Mr 8:31; Lc 24:26; Fil 3:10 12 Qa pa' Espíritu i'nji' pekhewe'en qa yikfelitets in nite' ƚekhewel qu' net'ejuyets, qe pe' t'ejuyets yijat'ij hik pekhewe' ekheweli'ƚ. Qa hane'ej qa hik ekewe' nifeljii'ƚ e'm pekhewe' nifel ke' ƚe'sits wi'tlijei t'ejuyets ha' Jesús qe ta'ƚets pa' Espíritu Santo ta'ƚiipha'm na' wa's, qa hik ekewe' iye eke' wekwek t'ejuyets ha' Jesús pe' angelits yisu'un qu' ni'wenijha.* Mr 16:15; 1Co 9:14; 2Co 10:16; Jn 14:26; 15:26; Hch 1:8; 2:2-4; 13:4
Hik ejunyejeyi'iƚ pakha' taya'yi'ƚ eiji'.
13 Qa hik ta'ƚijupi' mawatjiletiƚij pe' aqjamtikineyejeyi'ƚkii qu' net'ejuyets pa'qu' ƚunye'je', hasu'uj mama' a'ƚju', me'neni'ƚi'ha qu' metjumti'iƚik'uiha pekhewe' hats jutsiqax qu' neƚisi'ƚij pa' Intata qu' i'wentaxij ha' Jesucristo.* Ex 12:11; Mt 12:21; Ro 8:24; 1Ts 1:3; 1P 4:13; 5:4,8 14 Hik ejunyejeyi'iƚ witlits impiyel, hasu'uj eneqjeyu'uƚij wetju'ƚ pe' uƚ'ets ƚisu'uni'ƚ qu' aqsi'ji'ƚijkii tooxik'i in mexe ham ƚenikfe'li'iƚets.* He 2:13 15 Hami'iƚ etji' yijat'ij pa'qu' uƚ'axe' in ƚunye'jek pakha' taya'yi'ƚ eiji' in hamji' pa'qu' uƚ'axe', qa' hik ejunyejeyi'iƚ qu' ham pa'qu' uƚ'axe'ji' week pa'qu' aqsiiƚijkii,* Lv 19:2; Ga 1:6; 5:8; 1Ts 2:12; 5:24; 1P 5:10; Lc 1:49; 1Co 7:14 16 qe ka' we'nika'ajji' yit'ij: —Hasu'uj pa'qu' uƚ'axi'iƚ etji', qe yakha' ham yitji' pa'qu' uƚ'axe'.—(Lv 19:2)* Lv 11:44-45; 20:7 17 Qa qu' it'iƚijetspha'm “Tata” pakha' week ƚeqjunyejeyij ene' jukhew qa efuts in yijaninij pa'qu' ne'weju'ƚij pa' ƚ'ithayijkit, qa' e'nijiwe'yi'ƚiju'ƚha ene' week ƚahatsiyij in mexe i'ƚiyiƚi'pji' ha'ne sehe'.* Hch 9:31; 10:34; Ro 2:11; 3:18; Ga 2:6; 1Co 3:12; 2Co 5:11; 7:1; Ef 2:12; 5:21; 6:9 18 Ekheweli'ƚ ƚenikfe'li'ƚets in ƚ'ilithinhetiyiƚik'ui pakha' ham weju'ƚi'ij ejunyejeyi'ƚ ƚ'ayaxiƚij pe' alheyi'ƚik'i, qa in ƚ'ilithinhetiyiƚik'ui qa nite' ekewe' nite' yape qu' ƚaja'yi'ij axe'm ne'ej oro i'nƚi'i ne'ej plata,* 2P 3:11; Is 52:3; 1Co 6:20; Tit 2:14; He 9:12 19 qe ƚaja'aj yijat'ij pe' ƚe'sits ƚ'athits ha' Cristo, hikha' hik ƚunye'j na'aj ƚe'wis kots'etax ƚa's ham uƚ'axi'ii.* Jn 1:29; 6:53; Hch 20:28; 1Co 10:16; Ef 2:13; He 10:19; Ex 12:5; Is 53:7 20 Ƚakha' hayiits watjiletij pa'aj aka'an in mexente' wanaqsiijkii ha'ne week sehe', qa we'nethinƚekii ene' teke'lenju' neƚutsji' qe qa' ne'feni'ƚ.* Hch 2:23; Ef 1:4; 1P 1:2; Ap 13:8; 2P 3:3; Jud 18 21 Ƚakha' ha' Cristo in ta'ƚets qa nite' ƚeqeku'uƚ pa' Intata, hikpa' yiƚin iye in wa'mtax qa yiwqinhetji' iye. Qa hik ta'ƚijupi' in nite' ƚeqeku'uƚ qa ƚetjumti'iƚetsha iye pa' Intata.* Hch 2:24; 10:45; Ro 4:24; 10:9; Ef 1:1; 1Ti 3:16; 4:12; 6:2; Jn 17:5,24; He 2:9 22 Hane'ej in hats ƚ'ek'eni'ƚik'iha ekewe' yijaalija in wi'tlijei, ma' qa hats hik ƚunye'j qu' hats nempuli'jju' pe' atawjetsi'ƚ hats'inha qu' qi qu' isu'uni'ƚ pe' hats ejefetsi'ƚipji' pa' Intata. Qa hik ta'ƚijupi' mewetsu'uni'ƚha qa hasu'uj aqanƚi'iƚkii.* Zac 7:9; Jn 13:34; Ro 12:10; 1Ts 4:9; 1Jn 4:7; 1Ti 1:5 23 Ekheweli'ƚ hats ewi'ƚij iye in ƚeneki'ƚfik'ikii, qa hats nite' ƚata'ƚiƚets in ƚeneki'ƚfik'ikii iye pe'qu' witkutjiye hik ne'ej nite' yape, qe hats ƚata'ƚiƚets yijat'ij in ƚeneki'ƚfik'ikii iye eke' ƚe'lijei pa' Intata hik ekewe' witiƚa'x qa nite' yili'ij iye.* 1P 1:3; 1Jn 3:9; Lc 8:21; He 4:12 24 Qe ke' we'nika'ajji' Intata ƚe'lijei yit'ij: —Week ene' jukhew qa efuts hik ƚunyejei na'aj jup'elket. Qa pa' ƚewqiyejeiji' qa hik ƚunyejei ne'ej ƚop'om na'aj jup'elket. Na'aj jup'elket in yisƚax qa ne'ej ƚop'om qa namju'kii,* Is 40:6-8; Lc 21:33; Stg 1:10-11; 1Jn 2:17; 1P 5:4 25  qa ekewe'ƚe ƚe'lijei pa' Yatsat'ax'inij qa nite' yili'ij in na'l.—(Is 40:6-8) Aka'an hik aka' ka' ƚ'efe'lhitiijiiƚi'm.

*1:1 Lc 6:14; Gn 23:4; Sal 39:12; He 11:9,13; 1P 2:11; Jn 7:35; Stg 1:1; Hch 2:9; 6:9; 10:32; 16:6-7; Ga 1:2; Mt 22:14; 24:22; Tit 1:1

*1:2 Ro 8:29; 1P 1:14,20,22; 2Ts 2:13; He 9:12; 10:22; 12:24

*1:3 2Co 1:3; Ef 1:3; Ga 6:16; Tit 3:5; Jn 1:13; 3:3,7; Stg 1:18; 1P 1:23; 3:21; Hch 23:6; 1Ts 1:3; 1Co 15:20

*1:4 Hch 20:32; Ro 8:17; Col 3:24; 2Ti 4:8

*1:5 Jn 10:28; Fil 4:7; Ro 8:18; 2Co 4:17; He 12:11; 1P 4:13; 5:1,10; Ap 15:1; 21:9

*1:6 Stg 1:2; 1P 4:12

*1:7 Stg 1:3; Is 48:10; Zac 13:9; Mal 3:3; 1Co 3:13; 4:5; 2Co 5:3; Fil 3:9; Ap 14:5; Ro 2:7,10,29; Lc 17:30

*1:8 1Jn 4:20; Ex 33:20; Ro 8:24; Jn 15:11; 2Co 6:10

*1:10 Lc 1:70; 10:24; 16:16,29; 18:31; 24:25,27,44

*1:11 Ro 8:9; Mt 26:24; Mr 8:31; Lc 24:26; Fil 3:10

*1:12 Mr 16:15; 1Co 9:14; 2Co 10:16; Jn 14:26; 15:26; Hch 1:8; 2:2-4; 13:4

*1:13 Ex 12:11; Mt 12:21; Ro 8:24; 1Ts 1:3; 1P 4:13; 5:4,8

*1:14 He 2:13

*1:15 Lv 19:2; Ga 1:6; 5:8; 1Ts 2:12; 5:24; 1P 5:10; Lc 1:49; 1Co 7:14

*1:16 Lv 11:44-45; 20:7

*1:17 Hch 9:31; 10:34; Ro 2:11; 3:18; Ga 2:6; 1Co 3:12; 2Co 5:11; 7:1; Ef 2:12; 5:21; 6:9

*1:18 2P 3:11; Is 52:3; 1Co 6:20; Tit 2:14; He 9:12

*1:19 Jn 1:29; 6:53; Hch 20:28; 1Co 10:16; Ef 2:13; He 10:19; Ex 12:5; Is 53:7

*1:20 Hch 2:23; Ef 1:4; 1P 1:2; Ap 13:8; 2P 3:3; Jud 18

*1:21 Hch 2:24; 10:45; Ro 4:24; 10:9; Ef 1:1; 1Ti 3:16; 4:12; 6:2; Jn 17:5,24; He 2:9

*1:22 Zac 7:9; Jn 13:34; Ro 12:10; 1Ts 4:9; 1Jn 4:7; 1Ti 1:5

*1:23 1P 1:3; 1Jn 3:9; Lc 8:21; He 4:12

*1:24 Is 40:6-8; Lc 21:33; Stg 1:10-11; 1Jn 2:17; 1P 5:4