5
Aka' ewi'ƚ witiihet t'ejuyets pe' qi in yiwq'axin wekwek nite' yijayan pa' Intata.
Qa hane'ej ek'en qeku'ni'ƚ ekheweli'ƚ yiwq'axin wekwek. Mapi'ƚju', aya'yi'ƚijkii qu' mapi'ƚju' qu' nata'ƚets pa' ƚaats'e'eƚij hatse' qu' nanamtaxi'ƚ ewets.* Pr 11:28; Lc 6:24 Pe' ƚiwq'axintaxi'ƚ aqatsi'ƚ hats ham ƚeke'ye' qu' netnekui qa pe' eqhinatayi'ƚ qa hats tuj ƚeiƚets.* Job 13:28; Is 50:9; Mt 6:19-20 Qa hats qi iye in yiwuƚ'enhet ƚejili' pe' ewekwekitsi'ƚ oro qa pe' plata. Ha'ne ƚejili' hik ha'ne jutsiqaxij pa' ejunyejeyi'ƚ, pa' ƚejili' qa' netuj ne' esenitsi'ƚ hik qu' ƚunye'je' na'aj fe't. Ekheweli'ƚ yiwq'axin wekwek in ƚanaitaxi'ƚij qa ƚaqsi'jtaxi'ƚ eke' wekwek in hik ekewe' qu' nefeli'ƚkii hatse' pekhewe' teke'lenju' neƚuts.* Ro 2:5; Stg 5:8 Jeƚ qeku'ni'ƚ, pe' ƚ'astai in nite' ƚijanini'ƚij pe' eq'ithayinenheyi'ƚij pa' enek'iƚju' jutsiqetsij in nite' ƚe'wis aka' ƚaqsiiƚijkii. Qa enewe' eq'ithayinenheyi'ƚ in taya'yijipji' qa pa' Yatsat'ax'inij yepi'ye' ej enewe'en hikpa' Tenek'enhe'yij ene' week.* Lv 19:13; Job 24:10-11; Jer 22:13; Mal 3:5; Dt 24:15; Ro 9:29 Ekheweli'ƚ qi in e'ƚe'sitsi'ƚju' ha'ne sehe' epji' qa qi iye in ƚaqsiiƚijkii kakha' les in te'su'unhetiiji' t'ejuyets ene' i'nesenits. Aka'an in ƚaqsiiƚijkii hik ejunyejeyi'ƚ na'aj wakka ƚa's qe qi qe tekunhenhetii qe qa' ƚ'alek'e ma' qa talanhetii in yamets na'aj ƚe'wis neƚu.* Job 21:13; Am 6:1; Jer 12:3; 25:34 Ekheweli'ƚ ƚ'inaqyaji'iƚij qu' nattanithenhetii qa talanhetii na'aj yatsathentax, pakha'an qa nite' tatjayi'ƚ eju'ƚ.* He 10:38; Stg 4:2
Me'nt'unheti'ƚiju'ƚ hasu'uj itaqsuni'ƚijup pe' wekwek.
Qa hik ta'ƚijupi' yejefets, me'nt'unheti'ƚiju'ƚ ekewe'en ipƚu'ui qu' netpiltaxju' ha' Yatsat'ax'inij. Jeƚ qeku'ni'ƚek na'aj iwenq'enhena'x in qi in notki'ets qu' piƚeyitse' qa' nana'l pe'qu' ƚeqeye' ƚe'sits.* Dt 11:14; Jer 5:24; Os 6:3 Hik aka' ejunyejeyi'iƚ me'nt'unheti'ƚiju'ƚ hasu'uj itaqsuni'ƚijup pe' wekwek qe pa' ƚamijiiju' ha' Yatsat'ax'inij hats metets.* Ro 13:11; Fil 4:5; 1P 4:7 Yejefets, hasu'uj metjefitki'iƚju'kii hats'inha qa'nte' jeek nenit'i'iƚij ewets pe'ye', qe hakha' Juez hats i'nji' pa' ƚeji'.* Mt 24:33; 1Co 4:5; Stg 4:12; 1P 4:5 10 Yejefets, ku'mi'ƚi' qa' ojonketiƚik'i pa' ƚunyejei pa'aj pe' profetas'ik'i nifel ka' ƚii ha' Yatsat'ax'inij in qi in yaats'e'ej pa'aj pe' wekwek qa went'unhetiju'ƚ iye nite' itaqsunijup. 11 Yijaa'ija yekheweli'ƚ in humtii'iƚha qu' hats qi qu' ƚe'sitsi'imkii kekhewe' qi in went'unhetiju'ƚ pe' a'tits wekwek. Ekheweli'ƚ hats ƚepi'ye'eƚik'i pa'aj pa' Job'ik'i in qi in went'unhetiju'ƚ pa' a'tax ƚunye'jkii pa'aj. Qa ƚenikfe'li'ƚets iye pa' ƚeqfenye'jij ha' Yatsat'ax'inij in hats yi'fen pa'aj, qe ha' Yatsat'ax'inij qi in neq'elet qa eqi'fenkena'x iye.* Job 1:21-22; 2:10; 42:10-12; Ex 34:6; Nm 14:18; Mt 5:10 12 Yejefets, aka' week i'nipji' ekewe'en aka'an, hasu'uj pa'qu' neniwjutsiqeniji'm eke' wekwek in weniwjutsiqenij pe'ye'. Hasu'uj iye ametskii na' wa's qu' meniwjutsiqenij pe'ye'. Hasu'uj iye ametskii ha'ne sehe' qa pakhape' iye. Qu' meniwjutsiqenij pe'ye' qa' itƚi'ij: —Ehe.— Qa qu' isu'un qu' it'ij nite', qa' itƚi'ij: —Nite'— hats'inha qa'nte' natanitheni'iƚ pa' Intata ha'ne sehe' epji'.* Mt 5:33-37; 23:16-22; Mr 7:9-13
Qu'nte' eqeku'yi'ik'i pa' iyinheye'j.
13 ¿Me na'l ekheweli'ƚ pa'qu' qi qu' itawje'met'e'? Les ƚe'wis qu' niyiniiha pa' Intata. ¿Me na'l iye pa'qu' ƚe'wisi'mkii? Qa' les ƚe'wis qu' netlijtsi'yijkii pa' Intata.* Sal 50:15; Col 3:16 14 ¿Me na'l ekheweli'ƚ pa'qu' nanqaats'e'? Qa' les ƚe'wis qu' niyinii pekhewe' tenek'enhe'yij pe' hats yijayan pa' Intata hats'inha qu' niyinipji' qa ka' ƚiiji' ha' Yatsat'ax'inij qu' nit'ij qa' nilinij na'aj aceite ta'ƚets ne'ej ƚe' ne'ej najkak olivo.* Mr 6:13; 16:18 15 Qu' yijaayi'ija qu' iyin qa ƚumti'ija iye qu' net'eku'mij eju'ƚ ha' Yatsat'ax'inij, ma' qa ha' Yatsat'ax'inij qa' neniihinpha'm pa' wanqaats'e'. Qa qu' uƚ'axe' pa'qu' naqsiijkii pa'aj qa' netwumhiti'yik'ui iye.* Is 33:24; Mt 9:2; Mr 2:5; Lc 24:47 16 Qa hik ta'ƚijupi' week ewiƚei ekheweli'ƚ in ƚaqsi'ji'ƚijkii pa'qu' uƚ'axe' qa' metetfeliƚiji'm pa'qu' ejefeyi'iƚipji' ha' Yatsat'ax'inij. Week ekheweli'ƚ qu' iyini'ƚ etepji'kii in hats e'witjefeyek'iƚipji' pa' Intata hats'inha pa'qu' nanqaats'e qa' nanaxpa'l. Pa' ƚ'iyinheye'j pa' yatsathen t'un qa na'l iye pa' weju'ƚij.* Nm 11:2; Mt 3:6; Jn 9:31; 1P 2:24 17 Pa' Elias'ik'i jukhewƚe hik injunyejei. Qa in iyin qa weekij pa' ƚatawe'j qa pa' ƚet'unha'x iye qu' ham piƚeye'. Ma' qa ham piƚeye' yamijets wetshetk'ewi'ƚ ininqapits qa ewi'ƚ k'itsje'm.* 1R 17:1; 18:1; Lc 4:25; Hch 14:15 18 Qa' iyin iye, ma' qa piƚei iye pa'aj. Qa ha'ne sehe' qa week ta'ƚji' iye pe' ƚei.* 1R 18:41-45; Stg 3:17-18 19 Yejefets, qu' nana'l ekheweli'ƚ pa'qu' nakik'uifik'i pa' yijaa'ija in wit'ikheyi'j qa na'l pa'qu' nenpiletets iye.* Mt 18:15; Ga 6:1; Stg 3:14; Sal 51:13; Dn 12:3; Mal 2:6; Lc 1:16 20 Menikfeliti'ƚets pakha' qu' nenpiletets pa' iktaxik'uifik'i pa' yijaa'ija in wit'ikheyi'j, pakha'an yaqsi'jij pa' witwamhi' qa yaqsi'jij iye pe' olots ƚewuƚ'ets.* Pr 10:12; Ro 11:14; 1P 4:8

*5:1 Pr 11:28; Lc 6:24

*5:2 Job 13:28; Is 50:9; Mt 6:19-20

*5:3 Ro 2:5; Stg 5:8

*5:4 Lv 19:13; Job 24:10-11; Jer 22:13; Mal 3:5; Dt 24:15; Ro 9:29

*5:5 Job 21:13; Am 6:1; Jer 12:3; 25:34

*5:6 He 10:38; Stg 4:2

*5:7 Dt 11:14; Jer 5:24; Os 6:3

*5:8 Ro 13:11; Fil 4:5; 1P 4:7

*5:9 Mt 24:33; 1Co 4:5; Stg 4:12; 1P 4:5

*5:11 Job 1:21-22; 2:10; 42:10-12; Ex 34:6; Nm 14:18; Mt 5:10

*5:12 Mt 5:33-37; 23:16-22; Mr 7:9-13

*5:13 Sal 50:15; Col 3:16

*5:14 Mr 6:13; 16:18

*5:15 Is 33:24; Mt 9:2; Mr 2:5; Lc 24:47

*5:16 Nm 11:2; Mt 3:6; Jn 9:31; 1P 2:24

*5:17 1R 17:1; 18:1; Lc 4:25; Hch 14:15

*5:18 1R 18:41-45; Stg 3:17-18

*5:19 Mt 18:15; Ga 6:1; Stg 3:14; Sal 51:13; Dn 12:3; Mal 2:6; Lc 1:16

*5:20 Pr 10:12; Ro 11:14; 1P 4:8